Ostatnia taka aktualizacja. Google zmienia system recenzji i wstrzymuje powiadomienia

Nowy system recenzji zaprezentowany w listopadzie 2023 roku padł cieniem za główną aktualizacją (core update) i nie przykuł zbyt dużej uwagi. To podwójny błąd. Z jednej bowiem strony Google wprowadził szereg zmian mechanizmu recenzji, które szczególnie istotne są dla sklepów internetowych. Z drugiej zaś Google przyznało, że jest to ostatnia tego typu aktualizacja w historii. Dalsze zmiany oczywiście będą postępować, ale Google nie będzie już o nich komunikować w znany dotychczas sposób. W tym artykule przyglądamy się, jakie zmiany zaszły w mechanizmie recenzji Google i jakie są perspektywy na przyszłość tego system!

System recenzji Google’a. Wprowadzenie

Aktualizacja systemu recenzji Google z początku listopada to kolejny update poświęcony modernizacji sposobu, w jaki wyszukiwarka będzie oceniać treści. Nadrzędnym celem jest wzrost jakości treści oraz skuteczniejsze powiązanie między stopniem jakości treści, oczekiwaniami użytkowymi konsumentów, a wyświetlaniem wyników wpływających na decyzje zakupowe.

Ostatnia aktualizacja jest 8 z kolei – licząc zaledwie od początku 2021 roku, kiedy Google uznało, że bardziej pochyli się nad mechanizmem recenzji. W tym relatywnie krótkim okresie czasu widzimy, że kolejne aktualizacje ukazują się coraz szybciej:

 • Aktualizacja recenzji z kwietnia 2021 r., 8 kwietnia 2021 r.
 • Aktualizacja recenzji z grudnia 2021 r., 1 grudnia 2021 r.
 • Aktualizacja recenzji z marca 2022 r., 23 marca 2022 r.
 • Aktualizacja recenzji z lipca 2022 r., 27 lipca 2022 r.
 • Aktualizacja recenzji z września 2022 r., 20 września 2022 r.
 • Aktualizacja recenzji z lutego 2023 r., 21 lutego 2023 r.
 • Aktualizacja recenzji z kwietnia 2023 r., 12 kwietnia 2023 r.
 • Aktualizacja recenzji z listopada 2023 r., 8 listopada 2023 r.

Analiza głównych modyfikacji wprowadzonych przez Google pozwala spojrzeć głębiej w mechanizmy oddziaływania recenzji i unaocznia, jak (po raz kolejny) Google poważnie podchodzi do kwestii jakościowych. W poniższych częściach prześledzimy dokładnie, jak aktualizacja systemu recenzji Google wpływa na sposób wyświetlania opinii, ale nie tylko. Sprawdzimy, w jaki sposób Google podchodzi do kwestii związanych z wykrywaniem i eliminowaniem fałszywych recenzji oraz szkodliwych informacji, a także jakie kroki, w kontekście omawianej aktualizacji, już teraz powinni podjąć webmasterzy.

November Google Review Update: główne zmiany

Nadrzędnym założeniem najnowszej aktualizacji algorytmów recenzji jest przejście z podejścia ilościowego na podejście jakościowe. Google nie będzie już patrzyło tak bardzo na liczbę pozytywnych bądź negatywnych opinii o firmie, ale zamierza dokładniej weryfikować znaczenie tych opinii. Paradygmat jakościowy w tym wypadku idzie w parze z pozostałymi aktualizacjami zaprezentowanymi w 2023 roku – wszystkie one kładą nacisk na jakość treści zgodnie z przyjętym rozszerzonym grafem wiedzy E-E-A-T. Nacisk na jakość w obrębie systemu recenzji Google jest też krokiem zapowiadającym bardziej rygorystyczną weryfikację, która jest potrzebna w kontekście wciąż powszechnego problemu fałszywych opinii pisanych na zamówienie.

Najważniejsze zmiany systemu recenzji z ostatniej aktualizacji można pogrupować w trzy główne kategorie:

 1. Opinie jako wartościowa pomoc dla użytkownika, a nie ocena firmy
 2. Ułatwienie odpowiedzi i zarządzania negatywnymi opiniami
 3. Częstsze aktualizacje systemu Google Reviews i rezygnacja z dalszego informowania

Google jasno deklaruje, że również na płaszczyźnie mechanizmu zbierania opinii przez firmy istotne będzie to, w jaki sposób zaprezentowana jest treść. Rozszyfrowując nieco enigmatyczne postulaty z komunikatów oficjalnych Google, widać tutaj chęć do przyjrzenia się wiarygodności poszczególnych recenzji oraz wystawiających je recenzentom. W zamyśle opinie i recenzje Google nie mają służyć jedynie ocenie gwiazdkowej przedsiębiorstwa. Mają stanowić wartością, pomocną i rzetelną treść dla osób, które szukają informacji o firmie. Tym samym można spodziewać się wzrostu relewancji opinii dłuższych, bogatszych merytorycznie, z których wynikają jakieś konkretne fakty w porównaniu do krótkich – pozytywnych bądź negatywnych – wpisów ogólnych.

Opinie Google jako wartościowa pomoc dla użytkownika

Strategia zdobywania opinii klientów nie może być dla firm nadrzędna. Wraz z nową aktualizacją Google wyjaśnia, że będzie rewidować cyklicznie jakość pojawiających się recenzji. Ma to swoje korzenie w postulacie, zgodnie z którym recenzje Google mają być wiarygodnym źródłem informacji dla konsumentów, a nie nagrodą dla firmy. Tym samym zmienić musi się postrzeganie recenzji przez firmy, które korzystają z systemu głównie ze względu na potrzebę budowania popularności i rozpoznawalności.

Zmiana podejścia z ilości na jakość jest wyzwaniem, które będzie wymagało wprowadzenia dalszych zmian związanych z udoskonalaniem procesu walidacji i weryfikacji opinii w celu blokowania informacji niesprawdzonych i fałszywych. Opinie Google mają być wiarygodne tak, aby inni użytkownicy mogli kierować się nimi w poszukiwaniu najlepszego usługodawcy czy sklepu internetowego. Z perspektywy uczciwych właścicieli serwisów internetowych wyzwanie to ma jednak szereg korzyści. Google zapowiada jeszcze intensywniejsze premiowanie wysokiej jakości recenzji, co może przełożyć się na uzyskanie lepszej widoczności w wynikach wyszukiwania tych firm, których klienci dzielą się cennymi doświadczeniami.

Ułatwienie odpowiedzi i zarządzania negatywnymi opiniami

Kolejną zmianą wprowadzoną przez November Google Reviews Update jest ułatwienie procesu reagowania na negatywne recenzje. Tajemnicą Poliszynela jest to, że coraz więcej właścicieli firm boryka się z problemem negatywnego marketingu szeptanego. Szkalujące imię firmy opinie tworzone przez anonimowe konta wpływają na ogólną ocenę firmy w Google, niejednokrotnie niesłusznie odstraszając potencjalnych klientów od skorzystania z jej usług.

Google zapowiada dalsze modyfikacje Google Reviews tak, aby przedsiębiorcy mogli błyskawicznie reagować na negatywne opinie. Cały proces ma być szybszy, bardziej uproszczony i zapewniać natychmiastowe podjęcie działań naprawczych. Aktualizacja koncentruje się też na zapewnieniu lepszej komunikacji między właścicielami firmy a klientami. Google podkreśla znaczenie konstruktywnej krytyki i roli dialogu między obydwiema stronami, który również unaocznia sposób radzenia sobie z trudnościami i może być bardzo owocny dla innych użytkowników.

Jeżeli istnieją przesłanki, że dana opinia jest fałszywa, wystawiona np. przez konkurencję, Google Reviews ma zapewniać większe wsparcie dla przedsiębiorców w tym zakresie. Dotychczas zgłaszanie fałszywych opinii negatywnych było żmudnym procesem charakteryzującym się dużą losowością. To, czy Google uznało ostatecznie daną opinię za wymyśloną, zależało w dużej mierze od szczęścia. Z informacji podawanych przy najnowszej aktualizacji listopadowej dowiadujemy się jednak, że amerykański gigant pracuje nad wdrożeniem nowych mechanizmów detekcji fałszywych opinii. Zgłaszanie podejrzanych wiadomości ma być stopniowo coraz bardziej zautomatyzowane.

Ułatwienie odpowiedzi i lepsze zarządzanie negatywnymi opiniami może być odczytywane tylko pozytywnie, choć są pewne mankamenty, na które też warto zwrócić uwagę. Najczęściej w tym kontekście wymienia się kwestię zaangażowania właścicieli strony internetowej. Proponowane rozwiązania wciąż bazują przede wszystkim na działaniach podejmowanych bezpośrednio przez osoby uprawnione do zarządzania profilem Google Moja Firma. Wciąż niestety nie ma mowy o w pełni automatycznych procesach, które z jednej strony zapewniłyby wiarygodności recenzji, z drugiej zaś odciążyłyby właścicieli stron.

dwie osoby używające smartfonów
Krótka opinia o firmie będzie znaczyła coraz mniej. Google stawia na jakość treści, a system ocen ma być jak najbardziej użyteczny dla innych użytkowników.

Koniec z bieżącym komunikowaniem

Listopadowa aktualizacja wnosi również nowe zmiany w zakresie polityki informacyjnej Google. Po raz pierwszy jasno padła deklaracja o wycofaniu dalszego informowania o kolejnych zmianach w systemie recenzji. To oznacza, że listopadowy update opinii Google jest ostatnim, o którym – w takim stopniu – oficjalnie poinformowało Google. Z czego to wynika?

Dotychczasowy model obejmował ogłaszanie z pewnym wyprzedzeniem wprowadzanych zmian. Zdaniem Google nie jest to odpowiednia strategia, biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku opinii najważniejsza jest wiarygodność całego procesu. Dla pozycjonowania i szerzej marketingu internetowego zmiany w systemie recenzji są kluczowe dla budowania zaufania marki i jej dostępności. W trosce o tę wiarygodność, jak uzasadnia Google, konieczne jest przeprowadzanie ciągłych, częstych zmian, ale bez tworzenia uprzednio formalnych zapowiedzi. Ograniczona polityka informacyjna w tym zakresie ma sprzyjać autentyczności działań podejmowanych przez osoby zarządzające profilami firm w Google.

Oczywiście jako główną, nieoficjalną motywację podaje się rosnącą konkurencję, m.in. w postaci Microsoft Bing. Już teraz alternatywne systemy recenzji wprowadzane przez Binga i system Bing Places zyskuje historyczne wyniki popularności.

Ogłoszenie to również wpisuje się w pozostałe zmiany, które widzieliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy. Google stopniowo zmienia metodykę pracy. Aktualizacje stają się mniej obszerne, ale znacznie częstsze. Jeśli chodzi o opinie w Google, szacuje się już teraz, że nowe, mniejsze update’y mogą wychodzić nawet co miesiąc.

Co powyższe zmiany oznaczają dla specjalistów SEO, marketingu internetowego i osób zarządzających profilami firm? Przede wszystkim brak konkretnych ogłoszeń o przyszłych aktualizacjach sprawia, że środowisko musi być jeszcze bardziej wyczulone na zmiany w funkcjonowaniu algorytmów wyszukiwarki. Coraz ważniejsze stają się elastyczność i zdolności szybkiego reagowania na zmiany. Właściciele stron powinni również regularnie sprawdzać opcje związane z wizytówkami firmowymi Google, ponieważ mogą pojawiać się tam nowe rozwiązania, które nie zostaną uprzednio zapowiedziane przez Google!

Opinie w Google – perspektywy na przyszłość

Po ostatniej publicznie zapowiedzianej aktualizacji Google Reviews można zakładać, że charakter czołowej usługi Google będzie się dynamicznie zmieniać. Przejście z paradygmatu ilościowego na jakościowy nie jest wymierzone tylko w fałszywe informacje i niewiarygodne opinie wystawiane za pieniądze.

Największe zmiany to prawdopodobnie wykorzystanie mechanizmu opinii w algorytmach wyszukiwania Google. Wyczerpujące opinie będą bardziej wpływały na kształt wyników wyszukiwania związanych z daną firmą. W parze z tym procesem idzie zapowiedziana standaryzacja językowa opinii. Google zamierza ujednolicić standardy recenzji i dostosować do warunków globalizacji, aby mogły stanowić wartościową treść dla społeczności z różnych obszarów geograficznych. Treść recenzji będzie dokładniej sprawdzana i oceniana w kategoriach użyteczności.

Aktualizacja systemu recenzji Google – podsumowanie

Listopadowa aktualizacja systemu ocen Google wprowadziła szereg ciekawych zmian. Do najważniejszych należy ułatwienie odpowiadania na negatywne opinii i łatwiejsze zarządzanie recenzjami. Google kładzie nacisk na komunikację, co będzie wymagać jednak potencjalnie większego zaangażowania od pracowników obsługujących profile firmowe. Kolejną istotną zmianą jest nastawienie na jakość, a nie na ilość. Od teraz Google Reviews ma nie tyle wskazywać sumaryczną ocenę danego podmiotu, lecz przede wszystkim – poprzez User-Generated Content – stanowić istotne wsparcie dla innych użytkowników. Treść opinii może być w przyszłości bardziej wykorzystywana do generowania wiarygodnych odpowiedzi na pytania użytkowników.

Wraz z ostatnią aktualizacją żegnamy się definitywnie z systemem powiadamiania o kolejnych zmianach. Google nie będzie zapowiadał już nowych modyfikacji tak, jak to się dzieje np. z core updates. Aktualizacje mają być mniejsze pod względem zakresu wprowadzanych zmian, ale znacznie częstsze. Tym bardziej zalecamy bieżące sprawdzanie opcji związanych z zarządzaniem opiniami firmy oraz sytuacji panującej w SERP.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *