Jak sprawdzić widoczność strony www w wyszukiwarce Google?
Poznaj kondycję Twojej witryny i dowiedz się co zrobić, aby Twoja strona była przyjazna dla wyszukiwarki Google.

Audyt SEO/SEM

Audyt SEO

Szczegółowy audyt SEO pozwala ocenić kondycję i sprawność serwisu internetowego, a także jego widoczność w wyszukiwarce. Czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni. W tym czasie nasi Specjaliści SEO we współpracy z Analitykiem Internetowym analizują dane dotyczące witryny, a także wykonują szereg testów pod względem technicznej sprawności strony. Bazują na narzędziach takich jak: Google Analytics, Google Search Console czy Senuto, Semstorm, Screaming Frogg i Ahrefs. Badają nie tylko budowę serwisu, ale i treść, ruch na stronie i oczywiście widoczność w wyszukiwarce.

Audyt SEO zawiera nie tylko zebrane dane, ale również ich opis, interpretację i rekomendacje zmian, jakie należy wprowadzić, by strona funkcjonowała zgodnie ze współczesnymi wymogami.

Audyt SEO jest niezbędny do
opracowania konkretnej
strategii reklamy w internecie
i podjęcia działań.

Audyt kampanii Google Ads

W pierwszym kroku sprawdzamy czy zostały poprawnie określone kluczowe wskaźniki efektywności (KPI, ang. key performance indicators), a więc cele reklamowe firmy.

W następnym kroku analizujemy kampanię Ads pod względem:

  • struktury konta i odpowiedniej segmentacji (podziału na grupy kampanii),
  • analiza słów kluczowych i wykluczeni (nietrafne słowa kluczowe i nieskuteczne),
  • weryfikacja tekstów reklam (zgodności z treścią strony docelowej, badanie treści reklamy pod kątem zawierania elementów typu call to action lub informacji o promocjach),
  • analiza budżetu i stawek CPC, CPM, CPA, CPV,
  • analiza wskaźników kampanii: wynik jakości, wskaźnik CTR, udział w rynku, koszt konwersji,
  • rozszerzenia reklam, uzupełnienie konfiguracji,
  • jakość pliku produktowego w kampaniach produktowych.

Audyt kampanii Ads
zawiera rekomendacje,
propozycje tekstów i
eksperymentów.