Google aktualizuje Search Quality Rater Guidelines i wskazuje, w którym kierunku idziemy

Jakość stron internetowych oceniana jest przez tysiące crawlerów, ale również wyspecjalizowane zespoły ekspertów. To właśnie do tej ostatniej grupy, a także bezpośrednio do właścicieli stron www, kierowane są wytyczne oceny jakości stron internetowych. Google Search Quality Rater Guidelines nie zaskakuje w 2023 roku tak bardzo, jak rok wcześniej. Mamy jednak kilka ciekawych zmian, m.in.: zmianę skali Needs Met i nowe wytyczne ze względu na typ strony internetowej. Zobacz, jak zmieniły się wytyczne oceny jakości Google!

Główne rodzaje aktualizacji Google i ich znaczenie

Rok w rok Google prezentuje szereg zmian dotyczących mechanizmu działania wyszukiwarki oraz innych usług powiązanych. Ze względu na przedmiot aktualizacje Google możemy podzielić na:

 • Core updates – największe, główne update’y Google, wprowadzające kluczowe zmiany,
 • Hidden Gems updates – pomniejsze aktualizacje, mające charakter drobnych usprawnień, choć często priorytetowych dla odrębnych usług Google,
 • Search Quality Rater Guidelines – aktualizacje dotyczące oceny jakości, które zmieniają sposób weryfikacji stron internetowych, unaoczniają właścicielom witryn, jakie aspekty są najważniejsze i o co należy szczególnie zadbać.

Proces oceny jakości stron www jest coraz istotniejszy dla Google, co wiąże się z grafami wiedzy E-E-A-T i koniecznością jeszcze dokładniejszego weryfikowania treści użytecznych dla użytkownika. W procesie tym biorą udział nie tylko crawlery Google’a, ale także zewnętrzne zespoły konsultantów, którzy analizują mechanizmy weryfikacji jakości treści. Zasady oceny wyznaczane są właśnie przez zbiór wytycznych o nazwie Search Quality Rater Guidelines.

laptop, wyszukiwarka
Google Search Quality Rater Guidelines od lat przykuwają uwagę webdeveloperów, specjalistów SEO i contentowców.

Na czym polegają Google Search Quality Rater Guidelines?

Google Search Quality Rater Guidelines to jeden z najważniejszych dokumentów opracowywanych przez Google. Wykorzystywany jest jako oficjalny wzór i przewodnik dla testerów, którzy zajmują się ratingiem jakości. Unaocznia on także zmiany i mechanizm oceny jakości treści webowych, którego zrozumienie jest istotne dla właścicieli stron starających się o dostarczanie jak najbardziej przydatnych materiałów.

Raterzy to specjaliści współpracujący z Google, którzy pośrednio i bezpośrednio analizują wyszukiwania pod kątem jakości i zgodności z wytycznymi ustalonymi przez Google. Proces ten ma na celu sprawdzenie, czy strony spełniają oczekiwania jakościowe, jakie stawia im Google. Te ostatnie podlegają z czasem mniejszym zmianom. Chociaż Google Search Quality Rater Guidelines nie mają takie znaczenia, jak core updates, wciąż są bardzo ważne, bo pozwalają zrozumieć, czego oczekuje Google oraz w którym kierunku należy podążać, rozwijając treści cyfrowe.

Główne kryteria Google Search Quality Rater Guidelines obejmują:

 • ocenę relewantności – sprawdzenie, na ile wyniki wyszukiwania właściwie odpowiadają potrzebom użytkownika wpisującego prompt; na ile pokrywa się intencja użytkownika z prezentowanymi rezultatami.
 • ocenę jakości treści – rating obejmuje analizuję jakości treści na stronach internetowych: tekstów, grafik, formularzy, materiałów audio i wideo. Content oceniany jest zgodnie z nadrzędnymi zasadami, które wyznaczają także poszczególne core updates.
 • ocenę kontekstualności – przedmiotem analizy jest także relacja pomiędzy kontekstem różnych zapytań a prezentowanymi treściami. Sprawdza się, jak podany content odpowiada na potrzeby użytkowników w różnych kontekstach.
 • ocena doświadczeń użytkownika – doświadczenia użytkownika (User Experience) w tym przypadku nie dotyczą wyłącznie schematów wizualnych i layoutu strony, ale całokształtu parametrów technicznych, takich jak szybkość ładowania strony, bezpieczeństwo, stosunek kodu do treści, formaty plików, aspekty związane z nawigacją i przejrzystością treści.

Dokument Google Search Quality Rater Guidelines podlega regularnym aktualizacjom. Dla specjalistów SEO i właścicieli stron nowe aktualizacje stanowią sprawdzone źródło inspiracji. Dobrze jest planowane metody marketingowe sprawdzać właśnie na tle aktualnych wzorców dotyczących oceny jakości Google’a, dzięki czemu można dostosować swoje rozwiązania, aby były jeszcze bardziej skuteczne.

Aktualizacja Search Quality Raters w 2023 roku

Największa dotychczas aktualizacja wytycznych oceny jakości treści miała miejsce w grudniu 2022 roku. Ostatnia zmiana Search Quality Raters nie wprowadzała już tylu zmian. Widać również próbę uproszczenia pewnych mechanizmów, co zaowocowało nawet skróceniem dokumentu – z 176 stron do 168 stron obecnie. Aktualne Search Quality Rater Guidelines są dostępne online w repozytorium Google’a.

Chociaż nawet oficjalnie Google wydało komunikat informujący o tym, że “Żadne z nowych zmian SQR nie obejmują istotnych lub fundamentalnych zmian wytycznych”, nie oznacza to, że sposób oceny treści jest taki sam. Google dokonało znaczących modyfikacji przede wszystkim na poziomie koncepcyjnym. Inaczej analizowane są treści o charakterze dokumentów, co jest związane z paradygmatem Expertise mapy wiedzy E-A-T (a właściwie: E-E-A-T).

W celu trafniejszego odzwierciedlania różnych aspektów oceny, nowe wytyczne dotyczące jakości strony zostały rozwinięte i wzbogacone o kolejne mechanizmy weryfikacji jakości. Wprowadzono m.in. klarowne wytyczne w zakresie identyfikacji odpowiedzialności za witrynę oraz twórcy zawartości strony. Ta zmiana również jest pokłosiem modyfikacji map wiedzy Google i wiąże się z koniecznością zwiększenie przejrzystości informacji dla użytkowników. Google kilkukrotnie w 2023 roku akcentował większe skupienie się nie tylko na stronach internetowych, ale właścicielach stron (aktualizacje wprowadzające sformułowanie website owner pojawiły się w kilku różnych dokumentach oficjalnych Google).

Kolejnym novum jest także dodanie tabeli podsumowującej najważniejsze aspekty jakości strony, uporządkowanych od najniższej do najwyższej oceny. Chociaż ułatwia to zrozumienie kluczowych elementów wpływających na ocenę z perspektywy właściciela strony czy webdevelopera, nie należy zbyt poważnie przywiązywać się do takiej hierarchii.

Ostatecznie nie sposób pominąć tego, co stanowi istotę mechanizmu oceny. Główne filary oceny jakości strony, czyli jakość treści, reputacja strony internetowej i jej twórcy / twórców, a także doświadczenie, wiarygodność i transparentność treści (zgodnie z E-E-A-T) zostały nieco rozbudowane.

Co więcej, w sekcjach dotyczących stron z komunikatami o błędach lub for internetowych bez sekcji treści głównych (MC – main content), stron z pytaniami i odpowiedziami (FAQ), dodano więcej wskazówek oraz wyjaśnień, aby usprawnić zrozumienie i implementację wytycznych. W kontekście list pojęć i przykładów, wprowadzono poprawki, które mają na celu jeszcze bardziej precyzyjne i zrozumiałe przedstawienie kluczowych terminów oraz sytuacji, chociaż są to zmiany raczej o charakterze kosmetycznym.

Największe zmiany wprowadzone przez Google w 2023 roku do mechanizmu oceny jakości

Najbardziej istotne zmiany, jakie Google wprowadziło w obrębie Google Search Quality Rater Guidelines w 2023 roku, dotyczą przede wszystkim unormowania i ujednolicenia istniejących wytycznych. Oprócz tego zmieniono skalę oceny jakości treści, znaną jako needs met, a także dodano szereg nowych wskazówek dla różnych rodzajów stron internetowych i formatów treści. Wprowadzona aktualizacja nie jest więc rewolucyjna, a objętościowo na pewno nie przypomina zmian sprzed roku, niemniej jednak warto dokładnie przeanalizować, co tym razem się zmienia.

Uproszczenie skali Needs met

W procesie oceny jakości treści przez raterów Google używał dotąd czterostopniowej skali Needs Met. Pozwalała ona na jasną identyfikację stanu strony internetowej pod kątem jakości treści. 4 możliwe oceny jakości prezentowały się następująco:

 • Needs Met – strona spełnia wszystkie potrzeby użytkownika.
 • Needs Met Mostly – strona spełnia większość potrzeb użytkownika, ale ma pewne niedociągnięcia.
 • Needs Met Partially – strona spełnia tylko niektóre potrzeby użytkownika.
 • Does Not Meet Needs – strona nie spełnia żadnych potrzeb użytkownika.

Uznano jednak, że cztery stopnie skali mogą być problematyczne. Nowa aktualizacja wytycznych oceny jakości treści usuwa kategorię Mostly i zostawia trzystopniową skalę Needs Met:

 • Needs Met – strona spełnia wszystkie potrzeby użytkownika.
 • Needs Met Partially – strona spełnia wybrane potrzeby użytkownika.
 • Does Not Meet Needs – strona nie spełnia żadnych potrzeb użytkownika.

Rozszerzone wskazówki rodzajów stron internetowych

Zmianie uległy także konkretne wytyczne jakości treści dla poszczególnych typów stron internetowych. W dokumencie Search Quality Rater Guidelines 2023 czytamy, że istotne jest zapewnienie wszechstronności treści, jak i nacisk na jakość oraz weryfikowalność źródeł.

W swoich wytycznych Google wyodrębnia 6 rodzajów stron internetowych. Każdy rodzaj opatrzony jest komentarzem dotyczącym procesu sprawdzania jakości treści:

 • Portale informacyjne – informacje muszą być weryfikowalne i pochodzić z wiarygodnych źródeł. Strony informacyjne powinny nie tylko dostarczać aktualnych i wiarygodnych treści, ale również prezentować je w sposób klarowny, umożliwiający intuicyjną nawigację użytkownikom.
 • Sklepy internetowe – strony e-commerce, zgodnie z wytycznymi, mają oferować szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych produktów, wskazując na ich cechy, zalety i wady. Ważne jest poszanowanie praw prywatności i praw konsumenta. Dodatkową wartość przy ocenie treści sklepu internetowych dodają atrakcyjne wizualizacje, takie jak zdjęcia i filmy prezentujące produkty w sposób przystępny i przyciągający uwagę.
 • Usługi online – strony internetowe firm świadczących usługi online muszą zawierać rzetelne informacje dotyczące zarówno rodzaju i zakresu usług, jak i kosztów oraz czasu realizacji. Co ciekawe, przy tym punkcie Google zaznacza również, że wciąż istotnym elementem oceny są opinie klientów, które mają pozwalać potencjalnym klientom na dokładniejsze zrozumienie oferty.
 • Strony społecznościowe, fora i blogi dyskusyjne – najważniejszym czynnikiem oceny jakości treści są w tym przypadku aktywne i merytoryczne dyskusje użytkowników (User-Generated Content). Przestrzega się przed brakiem moderacji i spamem.
 • Serwisy edukacyjne – podobna kategoria do portali informacyjnych; w tym przypadku również akcent położony jest na weryfikowalność źródeł pochodzenia treści oraz jakość materiałów edukacyjnych. Znaczenie ma także to, kto prowadzi taką stronę. Od strony technicznej informacje powinny być prezentowany w sposób zorganizowany i łatwy do zrozumienia.
 • Strony rozrywkowe – wytyczne oceny jakości treści Google akcentują w tym miejscu przede wszystkim potrzebę zadbania o bezpieczeństwo użytkowników oraz konieczność dostosowania rodzaju treści do wieku odbiorców.
laptop, napis quality
Jakość definiowana jest na podstawie różnych czynników w zależności od rodzaju strony internetowej: portale informacyjne muszą być przede wszystkim rzetelne, portale rozrywkowe – dbać o dostosowanie treści do wieku odbiorców.

Rozszerzone wskazówki oceny stron społecznościowych

Najnowsza aktualizacja wprowadza również zmiany wskazówek dotyczących ocen stron społecznościowych, takich stron jak forum czy blog dyskusyjny. Dokładnie oceniana ma być forma dyskusji, zaangażowanie użytkowników i merytoryczność odpowiedzi. Google ma weryfikować, czy strona jest dobrze zarządzania przez moderatorów i administratorów. Nie tylko treści obraźliwe i spam traktowane są bardzo negatywnie, ale również niesprawdzone informacje na ważne tematy, które są udostępniane przez użytkowników.

Celem poszerzenia wskazówek dla stron forum i dyskusji jest umożliwienie rzetelniejszej oceny ich jakości przez oceniającego. Obejmują one teraz więcej kontekstów, co z kolei ułatwia ocenę dla oceniającego, umożliwiając mu bardziej sprawiedliwe podsumowanie. Google Search Quality Rater Guidelines w 2023 roku to drobne, ale kolejne konsekwentne potwierdzenie tego, jak istotnym czynnikiem jakościowym dla Google jest User-Generated Content.

Aktualizacja Google Search Quality Rater Guidelines – podsumowanie

Google Search Quality Rater Guidelines to zbiór wytycznych dla raterów oceniających jakość stron internetowych. W 2023 roku nie ma jak dotąd wielkich zmian. Obszerny dokument zawierający wytyczne został skrócony o prawie 10 stron. Nie zmienia to jednak faktu, że Google wprowadza mniejsze zmiany zgodnie z nową mapą wiedzy E-E-A-T oraz wytycznymi związanymi z bezpieczeństwem cyfrowym.

Najważniejsze zmiany w nowych wytycznych Google obejmują przede wszystkim wprowadzenie czterostopniowej skali Need Met oraz sprecyzowanie czynników jakościowych przy ocenie 6 typów stron internetowych. Przewidujemy, że kolejne aktualizacje również nie będą stanowiły rewolucji, ale będą jeszcze bardziej komplementarne względem cały czas rozwijanej, nowej mapy wiedzy Google.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *