Fluktuacje zmienności w SERP po marcowym Core Update nie są liniowe. Początek zmian algorytmicznych?

Marcowa aktualizacja Core Update, połączona z Helpful Content, była największą tego typu aktualizacją od wielu miesięcy. A dokładniej: nie była, a jest, bo całość procesu ma zakończyć się dopiero na początku maja. Analiza fluktualizacji i zmian w rankingu, które obserwujemy od marca, pokazuje jednak ciekawą tendencję – zmiany nie mają charakteru liniowego. Sprawdzamy, co to może oznaczać!

Zmienność w SERP w trakcie March Core Update – wprowadzenie

Marcowa aktualizacja składa się tak naprawdę z kilku różnych aktualizacji: Core Update, Helpful Content i aktualizacji polityki spamowej. Wszystkie te zmiany Google wprowadza stopniowo, z przewidywaną datą końcową ustanowioną na 5 maja 2024 r. Pisaliśmy dotąd zarówno o tym, jak wygląda March Core Update, jak i o tym, w jaki sposób Google przeprowadza “czystki” w SERP, wyrzucając z indeksu setki spamerskich stron internetowych.

Dziś na warsztat bierzemy najnowsze doniesienia Mordiego Obersteina, który na łamach Search Engine Journal dowodzi, że fluktuacje w SERP mogą wskazywać na to, że Google przeprowadza większe zmiany Core Update w pewnych odcinkach czasowych. Google nie komentuje najnowszych doniesień, a jedynie zaleca cierpliwość specjalistom SEO. To, co w tej chwili obserwujemy, to ogromna zmienność w SERP, która jednak zaczyna mieć pewne powtarzalne etapy.

Nieliniowe fluktuacje – 3 szczyty zmienności w SERP

Od 7 marca wskaźniki dotyczące zmienności nie mają łatwego życia. Wraz z ogłoszeniem March Core Update chaos w SERP zaczął narastać, co doskonale odzwierciedlają wykresy pomiarowe. Pierwszy duży wzrost zmienności rankingu został zauważony 9 marca. Wskaźnik zmienności Semrush (Semrush Sensor) pokazuje w tym dniu zmienność na poziomie 9/10. To jedna z najwyższych zmienności zaobserwowanych w tym roku, ex aqueo z wynikiem z 24 lutego.

Drugi szczyt zmienności został zarejestrowany 15 marca z wynikiem 8,2. Kolejny zaledwie kilka dni później – 19 marca (wynik: 7,8). Trzeba jednak pamiętać, że nie jest prawdą, że z każdym wzrostem indeksu pojawia się więcej ruchów w rankingu. Wtórne wzrosty w ramach aktualizacji rdzenia prezentują obszerny pakiet różnych chaotycznych odwróceń trendu w zmianach rankingu zainicjowanych na początku aktualizacji.

Wykres z Semrush obrazujący 3 główne szczyty zmienności w SERP: 9 marca, 15 marca i 19 marca.
Wykres z Semrush obrazujący 3 główne szczyty zmienności w SERP: 9 marca, 15 marca i 19 marca.

Pomimo tego, że trzy szczyty największej zmienności w SERP są łatwo zauważalne, trzeba podkreślić, że zmienność cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie. Od początku wprowadzenia aktualizacji Core Update wyniki nie schodzą poniżej wysokości 5/10 przez cały analizowany okres.

Fluktuacje obserwowane dla wszystkich branż. Ciekawe zmiany w sitelinks

Kiedy obserwujemy takie zjawiska w SERP, czasami ich przyczyny mogą być zupełnie niezależne od głównych zmian w Google. Zdarza się, że problem występuje tylko w obrębie kilku branż, jednak jego skala jest tak duża, że przekłada się na wyniki ogólne (wszystkie kategorie).

W tej sytuacji taki scenariusz można wykluczyć. Analizując wykresy dla wszystkich branż osobno widać, że praktycznie każdy sektor wyszukiwania ma wyraźne fluktuacje i szczyty w tych samych dniach (9, 15 i 19 marca). Jedynym wyjątkiem, de facto potwierdzającym regułę, jest kategoria News, ale to też nie dziwi, bo akurat ta kategoria w przypadku Stanów Zjednoczonych praktycznie zawsze odnotowuje bardzo wysoki poziom zmienności w SERP.

Wykres z Semrush: porównanie wyników wszystkich kategorii i kategorii "health". Szczyty fluktuacji idealnie się pokrywają.
Wykres z Semrush: porównanie wyników wszystkich kategorii i kategorii “health”. Szczyty fluktuacji idealnie się pokrywają.

Ciekawie na tym tle prezentuje się wskaźnik Sitelinks, który prezentuje organiczne wyniki wyszukiwania. Gigantyczny spadek mniej więcej tydzień po rozpoczęcia wprowadzania marcowej aktualizacji zbiega się z czasem z momentem, gdy Google poprzez działania ręczne zaczęło usuwać setki stron internetowych z rankingu. Spadek wartości wskaźnika jest znaczący: o prawie 10 pp.

Wykres z Semrush obrazujący 3 główne szczyty zmienności w SERP: 9 marca, 15 marca i 19 marca.
Wykres z Semrush obrazujący 3 główne szczyty zmienności w SERP: 9 marca, 15 marca i 19 marca.

Odwrócone trajektorie rankingu. Dziwne zmiany w SERP

Obserwujemy całą masę odwróceń w rankingu Google od początku aktualizacji Core Update. Niektóre strony mogą iść w górę, ale dominującym trendem jest spadek pozycji. Niektóre z tych trajektorii rankingu ostatecznie się odwrócą, a niektóre pozostaną.

Jednocześnie widać znaczną liczbę odwróconych trendów przy fluktuacji obserwowanych 15 i 19 marca dla wyników z niektórych branż. Przykładem jest fraza “free car insurance” (darmowe ubezpieczenie samochodu). W tym okresie nie nastąpiły też żadne relewantne zmiany w sektorze ubezpieczeń, które dodatkowo tłumaczyłyby dalej opisywane zjawiska.

Dynamika SERP dla frazy "free car insurance" dla rynku USA widoczna poprzez Semrush.
Dynamika SERP dla frazy “free car insurance” dla rynku USA widoczna poprzez Semrush. Źródło: Search Engine Journal.

Zmiana w wynikach wyszukiwania dla tej frazy po 9 marca może być zaskakująca. Jeszcze ciekawsze jest jednak to, że po 19 marca, czyli kolejnym szczycie niestabilności w SERP, fraza nie ponosi dalszych spadków. Widoczne jest nawet odwrócenie trendu.

Jak udowadnia Oberstein z Search Engine Journal, takich przykładów jest znacznie więcej. Pokazuje to ciekawe zjawisko, jakim jest niekonsekwentność między poziomem niestabilność w SERP a zachowywaniem się poszczególnych fraz w rankingu. Można powiedzieć, że to chaos drugiego rzędu: kiedy wzmożony poziom niestabilności, ogromne zmiany w sitelinks raz powodują spadki, innym razem wzrosty dla danych fraz.

Czy Google właśnie zaczęło “po cichu” dokonywać zmian algorytmicznych?

Oprócz bardziej tradycyjnych fluktuacji na wykresach Semrush Sensor widzimy także trudne do zinterpretowania zjawiska. Nie zdarzają się one po raz pierwszy, ale nie tworzą jednocześnie wzorca zachowań charakterystycznego dla innych aktualizacji typu Core z poprzednich lat.

Na poniższej grafice widzimy dynamikę SERP dla określonej frazy. Linia łącząca oznacza kontynuację rankingu powyżej pozycji 20 z dnia na dzień. Widzimy zastępowalność wszystkich wyników od pozycji 20, które diametralnie się zmieniają.

Dynamika SERP dla frazy "free car insurance" dla rynku USA widoczna poprzez Semrush.
Dynamika SERP dla frazy “free car insurance” dla rynku USA widoczna poprzez Semrush. Źródło: Search Engine Journal.

Widzimy ten wzór praktycznie tylko przez trzy dni. To może oznaczać, że właśnie w tym okresie Google dokonywało intensywnych zmian w SERP. Sądząc po skali i poziomie odchyleń można wnioskować, że Google kilkukrotnie “przetasowało” cały ranking. Wiele adresów URL zajmujących pozycje 18 marca zniknęło 19 marca, a niektóre pojawiły się ponownie 20 marca.

Z pewnością nie jest to przypadkowy fenomen, bo kontekst czasowy wskazuje na działania, które Google w tym okresie podejmowało. Problem w tym, że działania te – chociaż w bezprecedensowej od 2022 r. skali – miały być działaniami ręcznymi. Powyższe wyniki pokazują jednak, że Google również zaczęło podejmować działania algorytmiczne. Po prostu nam o tym nie mówi.

sieć czerwonych nici połączonych zielonymi pinezkami na zielonym tle
Analiza SERP przez Semrush Sensor pokazuje, że możemy mieć do czynienia z pierwszymi przymiarkami do wprowadzenia większych zmian algorytmicznych w ramach Core Update.

Fluktuacje zmienności w SERP – podsumowanie

W marcu 2024 roku Google wprowadziło aktualizację Core Update i zaczęło ręcznie weryfikować setki stron, co poskutkowało wykluczeniem ich z rankingu. Walka ze spamem trwa nadal, a całość prac ma być zakończona dopiero w maju. To pierwsza tak duża aktualizacja, która została rozbita na prawie 3 miesiące.

Jednocześnie widzimy, że March Core Update wywołała znaczną fluktuację w rankingu. Aktualizacja ta, dłuższa i bardziej złożona niż poprzednie, spowodowała wiele odwróceń w rankingu, widzimy także różne niecodzienne zachowania w wynikach wyszukiwania. Podczas gdy niektóre strony odnotowały wzrosty, inne doświadczyły spadków i niestabilności. Najistotniejsze zmiany, które zaobserwowaliśmy, obejmują:

  • cały okres od początku wprowadzania aktualizacji odznacza się wysokim poziomem fluktuacji w SERP,
  • szczyty niestabilności rankingu – mierzone przy użyciu Semrush Sensor – są szczególnie widoczne w dniach 9, 15 i 19 marca,
  • zaobserwowano znaczną ilość odwróceń w rankingu, zarówno o tradycyjnym jak i nietypowym wzorze,
  • Google “przetasowało” prawie cały SERP kilkakrotnie, co potwierdza analiza SERP w okresie 15-17 marca,
  • specyficzny charakter zmian może oznaczać, że znajdujemy się na etapie pierwszych przymiarek zmian algorytmicznych w ramach Core Update.

Widzimy, że rozwój sytuacji nie jest do końca typowy dla wcześniejszych tego rodzaju aktualizacji Google. Można wskazać na przypadki, kiedy strony internetowe odnotowujące początkowy wzrost w rankingu doświadczyły późniejszych spadków, a następnie ponownych wzrostów bez logicznego wytłumaczenia, ani żadnego konkretnego wpływu w zakresie danej branży. Jesteśmy bardzo ciekawi rozwoju tej sytuacji, bo nie można wykluczyć, że lada moment (może po Wielkanocy?) Google sprezentuje nam jeszcze większą niespodziankę w postaci większych zmian w rankingu.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *