Mikołaj Lisewski

Mikołaj Lisewski – polski politolog, internacjolog, badacz współczesnych stosunków międzynarodowych i teorii relacji międzynarodowych. Absolwent Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych (obecnie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uczestnik Szkoły Doktoranckiej Academia Rerum Socialium (ARS) tegoż Uniwersytetu. Dwukrotny laureat Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia w nauce. Specjalizuje się w badaniu specyfiki relacji mocarstw ze szczególnym uwzględnieniem rywalizacji politycznej między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową. Zainteresowania badawcze autora obejmują także neoliberalne i neorealistyczne teorie stosunków międzynarodowych, geopolitykę, ekonomię polityczną oraz współczesne przemiany liberalnego porządku międzynarodowego.