Cross border w polskim e-commerce

Badanie „E-commerce w Polsce 2023”1 przygotowane przez Gemius pokazuje, że nadal rośnie odsetek polskich internautów kupujących online. W 2023 roku wynosił on 79 proc. Internauci robią zakupy na stronach rodzimych (75%) oraz zagranicznych (30%). Polskie e-sklepy rozwijają się również w kierunku rynków zagranicznych – realizują się na rynku cross-border e-commerce. Na czym to polega?

CBEC – cross-border e-commerce – czym jest?

Naturalnym krokiem dla rozwoju przedsiębiorstwa, również tego funkcjonującego na naszym krajowym rynku e-commerce, jest ekspansja zagraniczna. Daje to szanse na pozyskanie nowych klientów, zwiększenie potencjału sklepu oraz przychodów.

Jednym z trendów e-commerce na rynkach światowych jest cross-border, czyli dosłownie przekraczanie granicy. Jeśli chodzi o e-handel, oznacza to realizację strategii sprzedaży produktów i usług nie tylko na rynku krajowym. Z handlem w internecie w ramach modelu cross-border ściśle związana jest też logistyka ponadgraniczna.

Sprzedaż online polskich sklepów za granicę w statystykach

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez analityków platformy BaseLinker, czyli systemu do zarządzania i automatyzacji sprzedaży online, przeprowadzających cyklicznie odczyt BaseLinker Index, polski cross-border wspiera ogólne wyniki e-handlu. Odczyt BaseLinker Index jest kompleksowym wskaźnikiem, który mierzy aktualną kondycję naszego rodzimego e-commerce.

W czerwcu 2023 roku sprzedaż online generowana przez polskie e-sklepy notowała wzrost o 10,3 proc. w stosunku do tego samego miesiąca 2022 roku, a istotny udział w tym rosnącym trendzie miała sprzedaż cross-border. Nasze sklepy online sprzedały poza granice kraju aż o 23,7 proc. więcej niż w czerwcu 2022 roku2.

Dane Eurostatu3 z 2022 roku pokazują jednak, że tylko 5 proc. polskich przedsiębiorstw obecnie prowadzi sprzedaż online na innych rynkach w całej Unii Europejskiej. To naprawdę niewiele, zważywszy na to, że gorsze rezultaty uzyskują jedynie e-sklepy z Bułgarii i Rumunii. Na czele przygotowanego przez Eurostat zestawienia znajdują się sklepy internetowe z Austrii, które uzyskały 15 proc. sprzedaży na zagranicznych rynkach UE.

Natomiast serwis Cinkciarz.pl4 prezentuje dane dotyczące przedsiębiorców branży e-commerce działających na rynkach zagranicznych, którzy dodatkowo korzystają z bramki płatniczej tego dostawcy płatności wielowalutowych. Według serwisu polski e-handel ma się bardzo dobrze, co widać w uzyskanych wynikach badania:

 • 65 proc. polskich przedsiębiorców prowadzi aktywną sprzedaż cross-border w e-commerce,
 • 22 proc. przedsiębiorców działa na rynku niemieckim,
 • 13 proc. przedsiębiorców działa na rynkach pozostałych państw Unii Europejskiej,
 • 8 proc. przedsiębiorców działa na rynkach krajów europejskich spoza UE,
 • 7 proc. przedsiębiorców działa na rynku amerykańskim.

Na jakich zagranicznych rynkach może rozwijać się polski e-commerce?

Naturalnym kierunkiem rozwoju dla polskiego e-commerce są rynki naszych sąsiadów, w tym Niemiec. Niestety, ale jest to także rynek najbardziej dojrzały, mocno nasycony, gdzie występuje naprawdę duża konkurencja. Z kolei bliski Polakom rynek brytyjski nie jest łatwym w rozwoju w ramach cross-border e-commerce od momentu, gdy Wielka Brytania zdecydowała się opuścić Unię Europejską. Dla polskich przedsiębiorców oznacza to komplikacje w zakresie płatności czy logistyki dostaw.

Największą dynamikę wzrostu jeśli chodzi o e-commerce w Europie cechują się rynki w takich krajach jak5:

 • Czechy,
 • Słowacja,
 • Węgry,
 • Rumunia,
 • Bułgaria,
 • Chorwacja,
 • Słowenia,
 • Grecja.

Ich atutem jest nie tylko niewielkie nasycenie rynku, ale i to, że w ramach Unii Europejskiej formalności związane z funkcjonowaniem firmy i prawodawstwo są ujednolicone, a klienci mają podobne potrzeby.

Rynek rumuński tylko z pozoru wydaje się „egzotyczny” dla polskiego e-handlu. Według danych Eurostatu w 2012 roku 12 proc. obywateli tego kraju przynajmniej raz dokonało zakupu online, podczas gdy w 2023 roku było to już ponad 50 proc6. Stwarza to szerokie możliwości rozwoju sprzedaży cross-border dla polskich i innych, zagranicznych przedsiębiorców.

Raport IdoSell dotyczący cross-border w 2022 roku (Cross-border w 2022 roku. Gdzie Polacy sprzedawali najwięcej7) uświadamia, gdzie polski e-commerce sprzedaje najwięcej. W 2022 roku najpopularniejszym kierunkiem ekspansji zagranicznych naszych e-sklepów były Niemcy. Tuż za nimi uplasowały się Czechy i Rumunia.

IdoSell - Kraje, w których GMV w 2022 roku przy sprzedaży cross-border było największe
Źródło: https://www.idosell.com/pl/blog/w-jakich-krajach-polskie-sklepy-sprzedawaly-najwiecej-darmowy-raport-cross-border-1235327959

Co ciekawe, produkty z polskich e-sklepów trafiały nawet do bardzo odległych krajów, do Bahrajnu, Erytrei czy na Martynikę.

Zagrożenia związane z cross-border w e-commerce

Rosnący odsetek internautów na świecie, którzy korzystają z zakupów online, stwarza dobre warunki, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom kupujących i otworzyć działalność handlową na zagraniczne rynki.

W budowaniu strategii ekspansji zagranicznej w e-commerce nie można jednak pominąć wyzwań z tym związanych. Początki bywają naprawdę trudne, ponieważ na rynku międzynarodowym potrzeba dobrej strategii i doświadczenia. Na główne sfery, które są przeszkodami dla przedsiębiorców celujących w cross-border w e-handlu wskazało Badanie Strix8:

 • obawy związane z formalno-prawnym funkcjonowaniem firmy na rynku zagranicznym,
 • problemy związane z logistyką,
 • problemy natury marketingowej, zwłaszcza dotyczące różnic językowych i kulturowych,
 • obawa przed utratą uwagi nad wypracowanym, dobrze działającym w kraju modelem biznesowym,
 • brak know-how związany z działaniem na rynku zagranicznym.
raport e-commerce za granicą infografika
Źródło: Raport E-commerce za granicą, czyli szanse polskiego cross-border, Strix

Twórcy badania podkreślają jednak, że aż 84 proc. firm, które zdecydowały się otworzyć na nowe rynki zagraniczne online w 2022 roku są już aktywne w co najmniej 5 innych krajach.

Jak zrealizować cross-border w e-commerce w łatwiejszy sposób?

Przedsiębiorcy prowadzący polskie e-sklepy mogą uzyskać ukierunkowane wsparcie w swojej działalności dzięki portalowi Cross-border.pl. Projekt ten został przygotowany przez Krajową Izbę Gospodarczą wraz z partnerem strategicznym Amazon Polska i ma wspierać polskie małe i średnie przedsiębiorstwa w ekspansji międzynarodowej z wykorzystaniem handlu transgranicznego online.

Serwis może pomóc przedsiębiorcom, dostarczając im praktycznego know-how na temat poszczególnych etapów wdrażania e-handlu cross-border. Takie wsparcie jest potrzebne, bo jak wynika z raportu Polityki Insight i Amazon z 2022 roku9, wśród głównych przyczyn niskiej eksploatacji kanałów online w działaniach eksportowych polskich MŚP (zaledwie 4 proc. stosuje cross-border w e-commerce) są kwestie związane z barierami edukacyjnymi, natury psychologicznej lub uwarunkowań prawnych.

1 https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/id-79-internautow-kupuje-online-raport-e-commerce-w-polsce-2023-juz-dostepny.html

2 https://www.dlahandlu.pl/e-commerce/wiadomosci/polski-e-commerce-zalicza-spadek-sytuacje-ratuje-cross-border,124113.html

3 https://www.wiadomoscihandlowe.pl/e-commerce-i-e-grocery/rynek-e-commerce/ekspansja-transgraniczna-polskiego-e-commerce-jest-spowalniana-przez-brak-odpowiedniego-know-how-raport-2391186

4 https://cinkciarz.pl/nowosci/aktualnosci/cinkciarz-pl-udostepnia-kompleksowy-raport-cross-border-e-commerce

5 https://www.olzalogistic.com/cross-border-e-commerce

6 https://www.packeta.pl/blog/cross-border-recepta-na-wahania-rynkowe-polskiej-branzy-e-commerce

7 https://www.idosell.com/pl/blog/w-jakich-krajach-polskie-sklepy-sprzedawaly-najwiecej-darmowy-raport-cross-border-1235327959

8 https://pl.strix.net/poradniki/raport-e-commerce-za-granica-czyli-szanse-polskiego-cross-border

9 https://kig.pl/cross-border-pl-platforma-krajowej-izby-gospodarczej-o-e-eksporcie-wystartowala/

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *