Co to jest strategia marketingowa i dlaczego jest taka ważna?

Co to jest STRATEGIA MARKETINGOWA i dlaczego jest tak ważna?

„Ludzie z celami odnoszą sukcesy ponieważ wiedzą dokąd zmierzają. To jest aż tak proste” – Earl Nightingale

Strategia marketingowa to proces, który ma na celu wypromowanie danego produktu, bądź usługi i stworzenie trwałej przewagi nad konkurencją. Wynikiem tego procesu ma być zwiększenie sprzedaży i zysków firmy. Stworzenie strategii marketingowej to zarówno praca kreatywna, jak i analityczna. Czy to jest w ogóle możliwe? Tak! Strategia marketingowa wymaga stworzenia odpowiedniego przekazu, kreacji produktu tak, aby trafiał do odpowiedniej grupy docelowej oraz twardej analizy danych, wyciągania wniosków i umiejętnej poprawy wyników.

Pierwszym krokiem do stworzenia strategii marketingowej jest określenie misji oraz celów firmy.

Misja firmy to podstawowe założenie o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa – jak mamy działać, dokąd dążyć, w czym się specjalizować oraz najważniejsze: po co działamy? Powinny w niej być zawarte najważniejsze zasady, którymi firma będzie się kierować. Osoba, która tworzy misję powinna odpowiedzieć na pytania:

 • Po co powołaliśmy do życia przedsiębiorstwo?
 • Do czego dążymy?
 • Kim są klienci firmy?
 • Jakie zaspokajamy potrzeby?

Cele firmy to plany rynkowe i finansowe, które firma chce osiągnąć w konkretnym czasie, przy pomocy precyzyjnych działań. Cele firmy powinny być wyznaczone w oparciu o regułę SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound), co oznacza, że cele muszą być:

 • S jak Simple – konkretne
 • M jak Measurable – mierzalne
 • A jak Achievable – odpowiednie (zharmonizowane ze strategią firmy)
 • R jak Realistic – realistyczne – uwzględniające wymiar rynku i finansów
 • T jak Time-bound – umieszczone w określonym przedziale czasie

Jeżeli posiadamy już jasno określoną misję i cele, możemy przejść do planowania działań marketingowych.

Plan marketingowy odpowiada na podstawowe pytania:

 • Co zamierzamy zrobić?
 • Jak zamierzamy to zrobić?
 • Kiedy zamierzamy to zrobić?
 • Za ile zamierzamy to zrobić?

Dlaczego strategia marketingowa jest tak ważna.

Dzięki jasno określonej strategii marketingowej łatwiej będzie nam osiągnąć założone cele! Zarówno nasi pracownicy, jak i firmy zewnętrzne, z którymi będziemy mieli okazję współpracować będą wiedzieli w czym nasza firma jest konkurencyjna, kto jest grupą docelową oraz jak mierzyć skuteczność działań. Obraz firmy będzie jasny, konkretny dla odbiorców, jak i dla współpracowników, kontrahentów.

Jak buduje się strategię e-marketingową na podstawie misji i celów firmy.

 • I. Pierwszym elementem działań w Internecie jest stworzenie odpowiedniej identyfikacji wizualnej w sieci uzależnionej od grupy docelowej określonej w misji firmy. Nie ulega wątpliwości, że inaczej powinna wyglądać strona dla fanów motoryzacji, a inaczej dla klientów sklepu z zabawkami dla dzieci. Strona docelowa jest bardzo istotna i będzie miała ona bardzo duży wpływ na skuteczność działań marketingowych. Estetyczny wygląd, przyjazny interfejs wpłyną na czas, jaki odbiorcy spędzą na stronie oraz ilość odsłon i przeglądanych stron, co bezpośrednio przełoży się na zakupy!
 • II. Kolejnym etapem jest określenie celów kampanii e-marketingowej. Ważne aby określić nie tylko cele makro np. zwiększenie widoczności marki w sieci czy też sprzedaż, ale także mikro, takie jak: zapisanie się na newsletter, wzięcie udziału w webinarium, ściągnięcie pliku ze strony, udostępnienie wpisu itd. Dzięki temu będziemy mogli określić KPI czyli kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators). Ową wartość warto zapamiętać! To ona będzie określać skuteczność kampanii. Przykładowe KPI to wygenerowana sprzedaż, zasięg reklam, przejścia na stronę kontakt, połączenia z firmą, pozostawione adresy e-mail w formularzu kontaktowym.
 • III. Trzeci etap to określenie budżetu promocyjnego kampanii. Budżet powinien uwzględniać takie zmienne, jak wielkość i rozległość rynku docelowego, zamierzone cele promocji, specyfikę promowanego produktu, sytuację na rynku pod względem konkurentów.
 • IV. Kolejnym etapem jest wybór kanałów promocyjnych. W dużej mierze jest on determinowany budżetem kampanii. To marketer odpowiedzialny jest za dobór odpowiednich narzędzi, aby były one jak najbardziej skuteczne. Główne kanały promocji to:
 • a. SEO, czyli pozycjonowanie w wyszukiwarkach
 • b. SEM
 • c. Social Media
 • d. Content Marketing
 • e. Blogi
 • f. E-mail Marketing

 • V. Ostatni etap polega na ocenie efektywności przeprowadzonej kampanii. Przewagą działań w Internecie jest ich mierzalność. Dzięki wiedzy analitycznej oraz po podłączeniu odpowiednich programów analitycznych do strony, jesteśmy w stanie dokładnie określić, które kanały cyfrowe, w tym wyszukiwarka, reklamy displayowe, reklamy w serwisach społecznościowych, reklamy partnerskie oraz wysyłki e-mailowe, miały największy wpływ na współczynniki konwersji i zwrot z inwestycji.

Jeżeli zamierzają Państwo rozpocząć działania marketingowe w Internecie, zapraszamy do kontaktu z naszą Agencją. Pomożemy na każdym etapie działań promocyjnych – tak i w opracowaniu strategii marketingowej, jak i w podłączeniu odpowiednich narzędzi, zabraniu danych i ich analizie.

Źródła: