Wpływ SGE na różne branże. Sektor medyczny odnotowuje największe zmiany

Moduły z treścią generowaną przez sztuczną inteligencję na podstawie kontekstu i informacji o użytkowniku cały czas się rozwijają i jak dotąd nie zostały zaimplementowane w większości krajów. Mamy już jednak pierwsze analizy dotyczące tego, jak SGE dotychczas zmieniło krajobraz wyników wyszukiwania dla dziewięciu największych branż. Ciekawe są nie tylko rezultaty, ale również konteksty, które możemy z nich wyczytać. Sprawdź, jak SGE wpływa na różne branże i w jaki sposób ewoluuje!

SGE zmienia sposób korzystania z wyszukiwarki

Search Generative Experience (SGE) znacznie zmienia sposób wyszukiwania informacji w sieci. Przez wielu uznawane za przełomową technologię, SGE generują przeglądy wyników dla danego promptu w oparciu o analizę A.I. treści stron dla danych wyników. Sekcja SGE wyświetlana jest na samej górze. Użytkownik może zobaczyć szybkie podsumowanie tematów, które – w nieco podobny sposób do snippetów – zaoszczędza czas na przeglądaniu wielu różnych stron. Jeśli informacje są dostateczne, sprawdzenie rezultatów SGE może właściwie kończyć indywidualny proces wyszukiwania użytkownika.

SGE to nowy projekt, który jest cały czas w fazie rozwoju. Ma zapewniać wzmożoną personalizację, m.in. poprzez uwzględnianie w wynikach wyszukiwania dodatkowych informacji. Przykładowo, szukając nowego samochodu, panele SGE mogą brać pod uwagę lokalizację oraz przeanalizowaną specyfikę pracy. Search Generative Experience ma stanowić jeden z kroków milowych w zakresie wzrostu znaczenia jakości w wynikach wyszukiwania. Ta kwestia jest jednak jak dotąd najbardziej dyskusyjna. Z jednej strony ze względu na wciąż ograniczone działanie SGE i ich nadmierne podobieństwo do snippetów, z drugiej zaś z uwagi na ewidentne problemy wyszukiwarek w zakresie walidacji jakości treści na stronach internetowych.

smartfon, Samsung, Google Chrome
SGE pozwala na dostarczanie bardziej spersonalizowanych treści, ale wiąże się z wieloma ryzykami.

Największe zmiany w sektorze medycznym

Interaktywność, personalizacja i wzbogacenie wyników wyszukiwania to wartości, które dużo zmieniają w zakresie sposobu korzystania z wyszukiwarki. Najnowszy raport BrightEdge zawiera analizę sektorową zmian, jakie dokonały się dla wyników wyszukiwania dotyczącym różnych branż od momentu wprowadzenia SGE. Wyniki są jednoznaczne.

SGE najbardziej wpływa na sektor medyczny: usługi medyczne, apteczne, poradnictwo zdrowotne i obszary powiązane. Zgodnie z przyjętą w badaniu metodologią branża medyczna uzyskała wynik aż 76% wpływu. Dla porównaniu pozycję w środku tabeli zajął sektor edukacji z wynikiem 44% wpływu. Różnica między pierwszym (usługi medyczne) a drugim miejscem (e-commerce) wynosi jednak aż 27 pp.

Zgodnie z oficjalnymi założeniami Google SGE ma wpływać na jakość i bezpieczeństwo wyników wyszukiwania. Oczywiste jest więc to, że największe zmiany mogą dotykać obszaru znanego jako YMYL (Your Money or Your Life). Jednak na tym polu widać pewne nieścisłości. Do YMYL zaliczane są także usługi finanowe (obejmujące m.in. derywaty, opcje, kryptowaluty), które według badania BrightEdge uzyskały najniższy rezultat wpływu Search Generative Experience – zaledwie 17%.

wyniki analizy wpływu SGE na różne branże
Wyniki analizy wpływu SGE na różne branże – BrightEdge Labs.

Wpływ SGE na różne branże – pełne wyniki

W raporcie BrightEdge przeanalizowano miliard zapytań w dziewięciu branżach w celu weryfikacji, czy zapytania dotyczące konkretnych branż były inaczej procedowane po wprowadzeniu SGE. Rezultaty klasyfikowano do trzech kategorii:

 1. Collapsed (zwinięta odpowiedź) – gdy pokazywana jest skrócona, wygenerowana przez sztuczną inteligencję odpowiedź.
 2. Opt-in (opcja) – gdy użytkownicy muszą poprosić o wygenerowaną przez sztuczną inteligencję odpowiedź.
 3. None (brak) – gdy zapytanie w ogóle nie wywołuje modułu SGE.

Pełne wyniki wpływu SGE na zapytania z różnych branż prezentują się następująco:

Opieka zdrowotna: 76% zapytań:

 • Collapsed (70%)
 • Opt-in (17%)
 • None (13%)

E-commerce: 49% zapytań:

 • Collapsed (25%)
 • Opt-in (72%)
 • None (3%)

B2B Tech: 48% zapytań:

 • Collapsed (23%)
 • Opt-in (72%)
 • None (2%)

Ubezpieczenia: 45% zapytań:

 • Collapsed (34%)
 • Opt-in (35%)
 • None (31%)

Edukacja: 44% zapytań:

 • Collapsed (17%)
 • Opt-in (80%)
 • None (3%)

Restauracje: 36% zapytań:

 • Collapsed (4%)
 • Opt-in (96%)
 • None (0%)

Rozrywka: 36% zapytań:

 • Collapsed (5%)
 • Opt-in (91%)
 • None (2%)

Podróże: 30% zapytań:

 • Collapsed (16%)
 • Opt-in (81%)
 • None (3%)

Finanse: 17% zapytań:

 • Collapsed (5%)
 • Opt-in (38%)
 • None (52%)

Ewolucja SGE

Raport daje też wgląd w informacje dotyczące tego, w jaki sposób Search Generative Experience zmienia się w czasie. Usługa jest stosunkowo nowa i cały czas podlega modyfikacjom. Z tego powodu powyższe wyniki wpływu na poszczególne branże również należy traktować z odpowiednią ostrożnością, bo sytuacja za kilka miesięcy może wyglądać zupełnie inaczej.

Najszybciej rozwijające się obszary, w których implementowany jest moduł SGE:

 • Lokalizacje – jeden z obszarów, w których najczęściej doświadczymy modułu SGE w krajach, w których go wprowadzono. Odzwierciedla lokalne wyniki, ale obejmuje też dodatkowe informacje, m.in. opinie użytkowników, fragmenty treści ze stron opiniotwórczych itd.
 • Nieuporządkowane listy – więcej kontekstu na listach, obrazy dostosowane do treści, dodatkowe opisy. Widać, że trwają intensywne prace związane z wyszukiwaniem na tym polu.
 • Recenzje – O fundamentalnych zmianach w systemach Google Reviews również pisaliśmy już na naszym blogu. Fragmenty z pełnych recenzji mogą być wyświetlane w sekcji SGE dla wyników wszystkich branż.

Na wyszukiwaniu spędzimy więcej czasu?

Kwestią dyskusyjną jest to, czy bogate w treść moduły SGE są w stanie przyspieszać proces wyszukiwania. Wydaje się bowiem, że SGE ogranicza proces wyszukiwania do dwóch ścieżek: otrzymania zadowalających wyników bez przechodzenia na stronę, albo wzrostu czasu spędzonego na jednym wyszukiwaniu.

Wygenerowany fragment SGE może pomagać w uzyskaniu potrzebnych informacji w sposób podobny, jak robią to snippety. Wówczas użytkownik może po prostu zakończyć wyszukiwanie, bo znalazł informacje, których potrzebował. Z oczywistych powodów z perspektywy właścicieli stron nie jest to optymalne rozwiązanie.

Trzeba rozważyć także drugi scenariusz, który zakłada rozszerzenie za sprawą SGE średniego czasu przypadającego na jedną sesję wyszukiwania. Wynika to z potencjalnego dysonansu między treścią SGE wygenerowaną m.in. na podstawie opinii, zalet i wad, a treścią ze stron internetowych. Osoby przeszukujące internet mogą spędzać więcej czasu na uzyskiwaniu informacji bezpośrednio z Google, zanim odwiedzą stronę internetową.

Wpływ SGE na różne branże – podsumowanie

Analiza miliard zapytań wykonana przez BrightEdge dostarcza ciekawych wyników pokazujących, w jaki sposób Search Generative Experience już teraz zmienia sposób wyszukiwania w różnych branżach. Największe oddziaływanie SGE widoczne jest w branży medycznej, na drugim miejscu znajduje się e-commerce. O ile usługi medyczne i związane ze zdrowiem mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa i zaliczane są do kategorii YMYL, o tyle trudno zrozumieć najniższy wynik stron finansowych. Według analityków z BrightEdge zmieniło wyszukiwanie informacji w tym sektorze zaledwie o 17%.

Wprowadzenie Search Generative Experience co najmniej na kilku płaszczyznach zmienia krajobraz procesu wyszukiwania informacji. Usługa, która wciąż nie jest wprowadzona w większości krajów, szybko się zmienia. Czasem moduł SGE pomaga w szybkim uzyskaniu potrzebnych informacji, co z drugiej strony kończy się częstszym zamknięciem wyników bez odwiedzenia jakiejkolwiek strony. Drugim scenariuszem jest jeszcze większa trudność w znalezieniu potrzebnych informacji ze względu na różnicę między treścią prezentowaną w module SGE, proponowanymi wynikami wyszukiwania, a często także jeszcze odmiennymi intencjami użytkownika. SGE cały czas się rozwija i zmienia. Będziemy dalej uważnie się przyglądać.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *