Kto i jak może uzyskać wsparcie finansowe w ramach Ad Grants?

Program Ad Grants dostępny obecnie w ponad 50 krajach na całym świecie, skierowany jest do organizacji non-profit, które chcą reklamować swoją działalność w wyszukiwarce Google. Mogą one ubiegać się o dofinansowanie na ten cel, ale tylko pod warunkiem, że spełnią odpowiednie wymogi formalne i prawne. Warunki uczestnictwa są oczywiście dostosowane do konkretnego kraju. W Polsce pod uwagę brane są organizacje pożytku publicznego zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, fundacje i stowarzyszenia, również zarejestrowane w KRS, ale bez statusu Organizacji Pożytku Publicznego, a także organizacje religijne. Wykluczone są natomiast podmioty i organizacje państwowe, szpitale, firmy medyczne, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje akademickie oraz uniwersytety (jeśli nie prowadzą działalności filantropijnej).

Kwalifikacja do programu wsparcia

Aby zakwalifikować się do programu Ad Grants, organizacja musi posiadać przygotowane konto w Google Ads oraz własną stronę internetową zawierającą wartościowe, merytoryczne treści. Wymagana jest także akceptacja oświadczenia o zapobieganiu dyskryminacji (Google stara się walczyć z wszelkimi przejawami nienawiści). Jeśli Twoja organizacja spełnia wszystkie zasady programu Ad Grants, możesz wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie, które – po pomyślnej weryfikacji – zasili twoje konto Google Ads. W celu złożenia wniosku należy zarejestrować się na stronie TechSoup, firmy zajmującej się weryfikacją organizacji ubiegających się o granty, i tam wypełnić szczegółowy formularz podając m.in. rodzaj prowadzonej działalności, realizowaną misję oraz budżet. Po udanej weryfikacji otrzymasz token kwalifikacyjny, za pomocą którego zarejestrujesz się już bezpośrednio w Google for nonprofits i tam będziesz mógł zgłosić się do programu Ad Grants.

Jakie są ograniczenia kampanii prowadzonych w ramach Ad Grants?

Google wprowadziło jasno określone wytyczne dotyczące nieodpłatnych kampanii organizacji non-profit. Warto mieć je na uwadze i upewnić się, że pozyskane fundusze zostaną spożytkowane zgodnie z wymogami i regulaminem programu Ad Grants, w innym wypadku stracimy przyznaną gratyfikację. Najważniejsza rzecz, o jakiej warto pamiętać, to CTR, czyli współczynnik klikalności. Wszystkie konta Google Ads używane w programie AdGrants muszą każdego miesiąca osiągnąć CTR na poziomie co najmniej 5%. Bardzo ważne jest też aktywne zarządzanie kontem – trzeba się do niego logować regularnie, przynajmniej raz w miesiącu.

Poza tym przygotowane w ramach AdGrants kampanie powinny:

  • mieć charakter niekomercyjny
  • prowadzić do domeny organizacji zatwierdzonej w zgłoszeniu
  • używać słów kluczowych odzwierciedlających misję i działalność organizacji
  • zawierać co najmniej dwie grupy reklam z dwiema aktywnymi promocjami
  • odpowiadać na intencje i zapytania użytkowników
  • być geolokalizowane na wybrany obszar

Niedozwolone są natomiast kampanie zawierające:

  • słowa kluczowe uwzględniające brand konkurencji
  • słowa kluczowe o jakości na poziomie 2 lub mniej
  • zbyt ogólne lub jednowyrazowe słowa kluczowe takie jak imiona czy nazwy miejsc (wyjątkiem jest jedynie nazwa naszej marki)

Przestrzeganie przedstawionych powyżej zasad w zakresie tworzenia nieodpłatnych kampanii reklamowych ma tak naprawdę wiele zalet. Dzięki temu nie tylko nie stracimy uzyskanego dofinansowania, ale też lepiej je wykorzystamy, ponieważ przygotowane w ten sposób reklamy będą dużo bardziej przemyślane i efektywne.

Kampanie reklamowe tworzone w ramach AdGrants, powstałe zgodnie z wymogami tego programu i spełniające wszystkie jego normy, mogą przynieść ogromne korzyści organizacjom non-profit. Im lepsza będzie strategia i jakość tych kampanii, tym więcej osób zainteresuje się działalnością organizacji, co z kolei przełoży się na zwiększenie liczby wolontariuszy i wzrost ilości darowizn. W ten sposób Google aktywnie i skutecznie wspiera organizacje zajmujące się wspieraniem innych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *