Rynek pracy a sztuczna inteligencja – czyli nowe zawody związane z AI

Pojawienie się i rozwój sztucznej inteligencji wprowadził niemałe zamieszanie na rynku pracy. Wykorzystanie sztucznej inteligencji dotyczy tak wielu branż i dziedzin życia, że aktualnie coraz łatwiej wymienić sektory, w których nie jest ona wykorzystywana niż te, gdzie znalazła swoje zastosowanie. Sztuczna inteligencja to już nie tylko chatboty, czy inteligentni asystenci, ale także liczne usprawnienia stosowane nawet w nowoczesnych sprzętach domowych. AI stało się narzędziem, dzięki któremu możliwe jest zautomatyzowanie wielu procesów.

Jednak coraz częściej mówi się, że zaawansowane umiejętności sztucznej inteligencji mogą być zagrożeniem dla wielu stanowisk pracy. Tłumaczenie tekstów, tworzenie grafik, wsparcie klienta, programowanie – to najczęstsze z profesji wymienianych wśród zagrożonych ewentualnym wyeliminowaniem przez AI.

Czy w takim razie wykorzystanie sztucznej inteligencji jest zagrożeniem dla pracy ludzkiej, czy może pozwoli na wykorzystanie jej jako skutecznego narzędzia, w celu przyspieszenia pracy oraz jej automatyzacji? Według badań przygotowanych przez RocketJobs.pl, Just Join IT i CPL („AI i rynek pracy w Polsce”) ponad 64% ankietowanych dostrzega w AI zarówno zagrożenie, jak i szansę dla rynku pracy. Aż 44% badanych zauważa, że rozwój sztucznej inteligencji może realnie przyczynić się do wzrostu bezrobocia. Czy rzeczywiście jest czego się obwiać i „roboty” przejmą nasz stanowiska pracy?

Nie da się ukryć, że AI, a dokładnie jej intensywny rozwój w pewien sposób zrewolucjonizuje rynek pracy. Jednak pamiętajmy, że sztuczna inteligencja nie jest zdolna do krytycznego myślenia, podejmowania decyzji, kompleksowego rozwiązywania problemów, empatii czy kreatywności. Trzeba także pamiętać, że AI wymaga nadzoru i kogoś, kto będzie kierować jej działaniami. To znów otwiera nowe możliwości, tworząc na rynku pracy przestrzeń dla nowych specjalizacji. To istotna informacja nie tylko dla pracowników, ale także dla przedsiębiorstw, które chcą być o krok przed konkurencją. Zatem jakie zawody przyszłości pojawią się (a może już się pojawiają) na horyzoncie.

Koncepcje sztucznej inteligencji. Koncepcja biznesu, nowoczesnych technologii, Internetu i sieci

Nowe zawody związane z rozwojem sztucznej inteligencji

Choć sztuczna inteligencja potrafi aktualnie już bardzo wiele, to wymaga nadzoru kogoś, kto będzie wydawać jej polecenia, czy kierować jej działaniami. Nie zapominajmy także, że AI to technologia, które podlega nieustannemu rozwojowi, ulepszaniu i optymalizacji. Zatem w branży związanej bezpośrednio ze sztuczną inteligencją niezbędni będą specjaliści zajmujący się ulepszaniem dotychczasowych rozwiązań i wdrażaniem kolejnych. Oto zawody, które powstały wraz ze wzrostem popularności stosowania AI. Z pewnością są to profesje przyszłości – powinni o nich pomyśleć specjaliści decydujący się na ścieżkę rozwoju związaną ze sztuczną inteligencją, a także przedsiębiorcy pragnący zastosować w strategii firmy rozwiązania z zakresu AI.

Inżynier uczenia maszynowego – Machine Learning Engineer

Jedną z bardziej pożądanych profesji związanych z rozwoje sztucznej inteligencji, jest inżynier uczenia maszynowego. Jego zadaniem jest projektowanie oraz optymalizacja algorytmów uczenia maszynowego, a także ich wdrażanie. Rolą inżyniera uczenia maszynowego jest przekształcenie surowych danych tak, by tworzyły systemy, które można wykorzystać w produkcji. Wśród technik opracowywanych i wdrażanych przez tych specjalistów wymienić można m.in.: nadzorowaną naukę, uczenie się bez nadzoru czy głęboką naukę. W ich kompetencjach leży także ocena wydajności tych modeli, kontrolowanie ich działania, a także rozwój i poprawa algorytmów w celu minimalizowania ryzyka wystąpienia błędów. Machine Learning Engineer poszukiwani są nie tylko w firmach związanych bezpośrednio z branżą IT, ale także w przedsiębiorstwach różnych branż.

Specjalista ds. analizy danych – Data Scientist

Ogromne ilości danych, jakie są pozyskiwane, wymagają odpowiedniej analizy, aby przyniosły pożytek dla organizacji. Zadanie interpretacji danych, obserwacji trendów i pewnych prawidłowości należy właśnie do analityka danych. Specjalista ds. analizy danych analizuje historyczne dane, zdarzenia, które miały miejsce i ich przyczyny. Na tej podstawie możliwe jest przygotowanie strategii, usprawniającej działanie danej firmy lub organizacji. Do analizy danych używa się najczęściej technik uczenia maszynowego, a także modeli statystycznych, które umożliwiają prognozowanie trendów.

Oczywiście, aby zostać analitykiem danych konieczna jest umiejętność programowania – konieczna jest biegła obsługa Python lub innego języka programowania, a także SQL w celu sprawnego wyodrębniania danych i pracy z dużymi bazami danych. Równie ważna co umiejętność analizy danych jest umiejętność ich przedstawienia – w szczególności osobom nietechnicznym, podejmującym na podstawie danych istotne decyzje, czy budującym strategię biznesową.

Inżynier NLP, inżynier przetwarzania języka naturalnego – NLP Engineer

Kolejnym zawodem przyszłości związanym z rozwojem IA jest inżynier przetwarzania języka naturalnego. Specjalizacja ta ma wymiar interdyscyplinarny, łączy wykorzystanie umiejętności programistycznych i lingwistycznych. Inżynier NLP koncentruje się na projektowaniu algorytmów i modeli służących do przetwarzania oraz analizy danych języka naturalnego, takich jak teksty i mowa. Jego zadania obejmują pracę z obszernymi zbiorami tekstów i mowy, opracowywanie algorytmów do analizy i klasyfikacji danych oraz doskonalenie modeli w celu uzyskania jak największej dokładności. Inżynier NLP zajmuje się tworzeniem i udoskonalaniem systemów, które wykorzystywane są w aplikacjach, asystentach głosowych, wyszukiwarkach, czy w przypadku chatbotów.

Osiągnięcie sukcesu na tym stanowisku wymaga pasji i zrozumienia wielu języków, co umożliwia lepsze zrozumienie i efektywne operowanie różnorodnymi danymi tekstowymi. Praca inżyniera NLP polega w dużej mierze na udoskonalaniu, trenowaniu i testowaniu modeli AI, tak by działały efektywnie. Następnym krokiem jest wdrożenie opracowanych rozwiązań do praktycznych zastosowań.

Specjalista ds. Etyki Sztucznej Inteligencji – AI ethics specialist

Jak już wspomniałam na początku artykułu, sztuczna inteligencja pozbawiona jest empatii, niezdolna jest do uczuć, czy moralnych ocen. Jak pokazuje doświadczenie sprzed kilku lat, w przypadku chatbota Tay od Microsoft, wystarczyły zaledwie 24 godziny, aby chatbot działający w oparciu o sztuczną inteligencję nauczył się antysemityzmu i rasizmu. Oczywiście od tego czasu w rzece AI upłynęło sporo wody, a i ten eksperyment był dla twórców sztucznej inteligencji cenną lekcją i dziś raczej trudno o takie wpadki. Jednak, żeby tego uniknąć, a także nadzorować wpływ sztucznej inteligencji na społeczeństwo, powstał zawód specjalisty d. etyki sztucznej inteligencji. Zadaniem tego specjalisty jest prowadzenie nadzoru nad zakresem działania sztucznej inteligencji w wymiarze etycznym. Na podstawie analizy działania AI specjalista dokonuje identyfikacji ewentualnych zagrożeń z zakresu etyki oraz odpowiedzialności.

Prompt Engineer – czyli jak zadawać pytania sztucznej inteligencji

W sektorze związanym ze sztuczną inteligencją mamy do czynienia nie tylko z profesjami związanymi z tworzeniem systemów AI czy ich optymalizacją. W związku z rozwojem sztucznej inteligencji i jej wykorzystaniem w wielu firmach, a także szerokim zastosowaniu jako narzędzie powstała potrzeba stworzenia stanowiska specjalisty, obsługującego AI w sposób efektywny. Tak właśnie powstał zawód prompt engineer. Zadaniem Prompt Engineera jest tworzenie i udoskonalanie promptów, czyli instrukcji lub pytań, które użytkownik skierowuje do sztucznej inteligencji w celu uzyskania odpowiedzi. Osoba ta ma za zadanie stworzyć klarowne i efektywne prompty, które zapewniają sprawną pracę systemu sztucznej inteligencji oraz dostarczają precyzyjne i satysfakcjonujące odpowiedzi dla użytkowników. Do wykonywania zawodu inżyniera promptów niezbędne są zarówno umiejętności techniczne, jak i zdolności do komunikacji z zespołem ds. sztucznej inteligencji oraz klientami, aby dostosować prompty do ich konkretnych oczekiwań i potrzeb.

Czy zawody związane z AI mają przyszłość?

To oczywiście tylko niektóre zawody, które powstały na potrzeby branży związanej ze sztuczną inteligencją. To niezwykle świeży temat i trzeba liczyć się z tym, że będzie ulegał dynamicznym zmianom – równie dynamicznym, jak rozwój AI. Można by jeszcze wspomnieć choćby o product menagerze sztucznej inteligencji, którego zadaniem jest komercjalizacja produktów opartych na IA, czy AI research, który opracowuje nowe techniki uczenia maszynowego. Tak naprawdę każda dziedzina „życia” sztucznej inteligencji, wymaga stworzenia nowych stanowisk i powołania specjalistów. Zwyczajnie dlatego, że możemy na własnych oczach obserwować proces powstawania tej branży. Trzeba jednak mieć na uwadze, że czas zweryfikuje, czy wszystkie z tych zawodów są niezbędne. A może część z nich zastąpi AI?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *