Kondycja rynku polskich startupów – czy są powody do obaw?

Rynek startupów w Polsce pozostaje na stabilnym poziomie i rozwija się w podobnym tempie co w poprzednich latach. To młode firmy, z których większość powstała w ciągu ostatnich czterech lat. Inwestorzy nadal wyrażają zainteresowanie inwestowaniem w polskie startupy, jednak rynek weryfikuje zasadność ich istnienia i nie dla wszystkich upływ czasu wiąże się z dalszym rozwojem.

Jak wygląda polski rynek startupów?

Z raportu PFR Ventures i Inovo VC, dotyczącego polskiego rynku startupów w 2022 roku, wynika, że zainteresowanie inwestorów młodymi firmami pozostaje na stabilnym poziomie. Oszacowano, że w całym 2022 roku przez polski rynek VC przepłynęło 3,6 mld zł1. Ta kwota odpowiada łącznej wartości kapitału, który polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w 435 rodzimych innowacyjnych przedsiębiorstw.

Mycompanypolska - wykres, polski rynek startupów, fundusze
Źródło: Mycompanypolska.pl (https://mycompanypolska.pl/artykul/polski-rynek-startupow-odporny-na-zawirowania-wartosc-inwestycji-w-2022-roku-stabilna-%5Braport%5D/11173)

W stosunku do 2021 roku zwiększyła się o 15 proc. liczba sfinansowanych w ten sposób przedsięwzięć na rynku startupów. W całym 2022 roku zanotowano tylko 1 transakcję o charakterze „megarundy”. Kwotę 560 mln zł pozyskała polsko-fińska spółka ICEYE2.

Warto zweryfikować przedstawione wyniki rynku startupów z 2022 roku z tymi, jakie przedstawiła Fundacja Startup Poland w swoim raporcie „Polskie Startupy 2022”3. Również i ten raport nie pokazuje, by doszło do spadku ilości dostępnego kapitału dla polskich startupów, ale prognozy ekspertów wskazują jednak, że może to nastąpić w kolejnych latach z uwagi na trudne warunki makroekonomiczne. Oto najważniejsze wnioski z raportu:

 • B2B – jest najczęściej wykorzystywanym modelem funkcjonowania polskich startupów. 39 proc. takich firm kieruje swoją ofertę do dużych przedsiębiorców i korporacji, a co drugi startup – do małych podmiotów.
 • 7 proc. startupów odczuwa brak zainteresowania inwestorów zagranicznych polskim rynkiem, a 38 proc. nie zauważa takiego negatywnego trendu.
 • 28 proc. badanych startupów korzystało w 2022 roku z krajowych funduszy VC, a 22 proc. – z finansowania za pośrednictwem rodzimych aniołów biznesu.
 • 67 proc. startupów skorzystało z jednej rundy zewnętrznego finansowania.
 • 62 proc. właścicieli startupów oceniło, że zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu destabilizują ich biznes.

Najwięcej startupów, zgodnie z raportem „Polskie Startupy 2022”, istnieje w granicach 1-2 lat lub 3-4 lata, co pokazuje poniższy wykres:

Startuppoland - wykres - od ilu lat działa Twój startup?
Źródło: Raport „Polskie Startupy 2022” (https://startuppoland.org/wp-content/uploads/2022/11/Polskie-Startupy-2022-1.pdf)

Startupy choć niejednokrotnie rozpoczynają swoją przygodę z wysokiego pułapu wyceny, mają wielu inwestorów, to jednak próba czasu weryfikuje, czy jest jeszcze dla nich miejsce na rynku.

Przykład największej porażki startupów – WeWork

„Wall Street Journal” donosi, że startup WeWork – wspierany przez Softbank i inne czołowe firmy venture capital, który jeszcze 4 lata temu był wart 47 mld dolarów4, obecnie składa wniosek o postępowanie zabezpieczające na podstawie rozdziału 11 Kodeksu upadłościowego w USA. Takie postępowanie da firmie ochronę sądową na czas restrukturyzacji, zanim zostaną spłacone jej wierzytelności.

Już w sierpniu tego roku akcje WeWork zostały wycofane z giełdy w Nowym Jorku. Nie pomogło przejęcie firmy w 2021 roku przez BowX, tj. spółkę specjalnego przeznaczenia do przejęć in blanco. Wycena WeWork wynosiła wówczas 9 mld dolarów. Rok 2023 WeWork rozpoczął z niebagatelnym długiem. Na wiosnę firma zawarła umowy dotyczące restrukturyzacji zadłużenia.

Na upadku WeWork najwięcej stracił Softbank, ponieważ na początku bieżącego roku Vision Fund był największym udziałowcem.

Porażki startupów w Polsce i na świecie

WeWork nie jest odosobnionym przypadkiem, a wręcz potwierdza, że nawet wysoko wyceniane firmy mogą zaliczyć spektakularny upadek już w ciągu kilku lat działalności. Wystarczy przytoczyć kilka przykładów5:

 • Spółka Fast – spółka pozyskała aż 125 mln dolarów dofinansowania, po czym zupełnie niespodziewanie ogłosiła, że zaprzestaje produkcji swoich produktów i usuwa markę.
 • Marka Skully – producent nowoczesnych kasków motocyklowych z nawigacją GPS, głośnikami czy szerokokątną kamerą, pozyskał na platformie crowdfundingowej środki rzędu 2,5 mln dolarów, ale wyprodukować zaledwie 200 sztuk kasków. Właściciele startupu zdefraudowali pieniądze, a firma musiała ogłosić upadłość.
 • Hello – producent sensora, który mierzył aktywność snu, zebrał na realizację swojego pomysłu 2,4 mln dolarów i zyskał wsparcie inwestorów. Nie przetrwał na rynku z uwagi na brak wypracowania odpowiedniego modelu biznesowego oraz chętnych do zakupu.
 • Google Glass – słynny, innowacyjny, futurystyczny gadżet, który wyświetlał różne informacje w polu widzenia użytkownika, pozwalał na wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów. Ostatecznie upadł, a powodem porażki było to, że produkt Google Glass był zupełnie niegotowy na masową sprzedaż.
 • Beer Hunter – polski startup, który miał wyszukiwać lokale gastronomiczne z preferowanym gatunkiem piwa i określeniem jego ceny. Uzyskał środki unijne na realizację produktu biznesowego, ale ostatecznie upadł. Oficjalnym powodem niepowodzenia był brak możliwości współpracy z lokalami gastronomicznymi.
 • Jobsquare – kolejny startup z Polski, który miał wspierać znalezienie pracy w trybie online. Utrzymał się na rynku 5 lat, gromadził 9000 pracodawców i miał 150 000 pracowników zarejestrowanych w bazie. Zabrakło odpowiedniego finansowania zewnętrznego i spółka upadła.

Dlaczego startupy upadają?

Odpowiedź na pytanie, dlaczego startupy ponoszą porażki, postarała się udzielić globalna platforma analityczna CB Insight6. Przeprowadziła badania na podstawie ponad 100 startupów, które poniosły klęskę. Analizy wykazały, że nie ma jednego, wspólnego powodu upadków tych firm. Jednak wymieniono 20 najczęstszych przyczyn:

 • brak realnej potrzeby rynkowej – 42 proc. przypadków,
 • brak gotówki i umiejętności rozsądnego gospodarowania pieniędzmi – 29 proc.,
 • niewłaściwy skład zespołu pracowników i kierowników startupu – braki kompetencyjne – 23 proc.,
 • brak uwzględnienia user experience przy opracowywaniu produktu – 17 proc.,
 • ignorowanie potrzeb klientów – 14 proc.

Sukces startupu wynika z tego, czy spełnia konkretne potrzeby docelowych odbiorców – zarówno jeśli chodzi o produkty, jak i świadczone usługi. Zatrudnianie ekspertów do prowadzenia startupu i rzetelne wydatkowanie środków przeznaczonych na rozwój firmy to klucz do sukcesu w przypadku większości takich działalności.

Źródła:

1 https://mycompanypolska.pl/artykul/polski-rynek-startupow-odporny-na-zawirowania-wartosc-inwestycji-w-2022-roku-stabilna-%5Braport%5D/11173

2 https://mycompanypolska.pl/artykul/polski-rynek-startupow-odporny-na-zawirowania-wartosc-inwestycji-w-2022-roku-stabilna-%5Braport%5D/11173

3 https://startuppoland.org/wp-content/uploads/2022/11/Polskie-Startupy-2022-1.pdf

4 https://businessinsider.com.pl/gielda/wiadomosci/bankructwo-wework-to-jedna-z-najwiekszych-porazek-startupow-w-historii/q4lnqbp

5 https://reach4.biz/startupy/porazki-startupow-w-polsce-i-na-swiecie-upadki-projektow-poczatkiem-czegos-nowego/

6 https://digitalmasterinstitute.com/sztuka-ponoszenia-porazek/

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *