Zastosowanie modeli językowych w reklamach PPC. Sposób na optymalizację budżetu?

Płatne reklamy PPC (Pay-per-click) wbrew wszelkim negatywnym prognozom zyskują coraz większe znaczenie w biznesie. Proces tworzenia i konfigurowania reklam jest jednak czasochłonny pomimo dostępnych rozwiązań automatyzujących. Na skuteczność reklamy PPC wpływa szereg czynników, w tym m.in. treść. Modele językowe, takie jak np. ChatGPT od Open A.I. czy Google Bard, są w stanie skutecznie pomóc w tworzeniu reklam PPC, zapewniając dobrej jakości wyniki przy jednoczesnej optymalizacji budżetu reklamowego. Zobacz, w jaki sposób warto z nich korzystać na tym polu!

Zastosowanie modeli językowych w reklamach PPC. Wprowadzenie

Kampanie reklam PPC (Pay-Per-Click) wciąż są jednym z najskuteczniejszych sposobów pozyskania klientów w sieci. Z najpopularniejszych usług tego typu, do których zaliczamy Facebook Ads i Google Ads, korzysta kilkadziesiąt milionów podmiotów z całego świata. Płatne reklamy w wyszukiwarce umożliwiają firmom dotarcie do szerokiej grupy odbiorców, generowanie ruchu na stronie internetowej i zwiększanie konwersji. Aby jednak postarać się o odpowiedni współczynnik konwersji, należy zadbać o właściwe zoptymalizowanie kampanii. Na ostateczną skuteczność w tym zakresie wpływa zarówno targetowanie, wybór ustawień demograficzno-społecznych, jak i treść samych reklam: teksty nagłówków, opisów i elementów rozszerzonych.

W ramach kampanii reklamowych treści odgrywają centralną rolę, wpływając na skuteczność całego przekazu zarówno poprzez czynniki techniczne, jak i samą zdolność do przyciągnięcia uwagi. To szczególnie ważne w przypadku reklamowania się na frazy o wysokiej konkurencyjności. Pomocą mogą okazać się nowoczesne modele językowe, takie jak ChatGPT od Open A.I. czy Google Bard (z ostatnim wsparciem Gemini).

strona ChatGPT wyświetlona na laptopie
Korzystanie z ChatGPT do tworzenia reklam PPC, np. w Google Ads, ułatwia pracę szczególnie przy dużych projektach, które obejmują kilkadziesiąt grup reklam.

Jak korzystać z modeli językowych do tworzenia skutecznych reklam PPC?

Wspomniane modele językowe najczęściej wykorzystujemy jako boty konwersacyjne. W obrębie marketingu internetowego i pozycjonowania ChatGPT powszechnie używany jest do tworzenia rozmaitego contentu: artykułów blogowych, opisów produktów i kategorii czy treści sprzedażowych. Możliwości są jednak znacznie szersze, a jedynym problemem jest to, że jeszcze nie zaczęliśmy się faktycznie uczyć, jak z nich korzystać.

Początkowo proste algorytmy były używane do analizy słów kluczowych, a treści były tworzone manualnie przez copywriterów. Jednak wejście w życie zaawansowanych modeli językowych, takich jak GPT-4 (Generative Pre-trained Transformer 4) otworzyło nowy rozdział w automatycznym generowaniu treści.

Wprowadzają one rewolucję w zakresie tworzenia treści reklamowych ze względu na możliwość uwzględnienia wielu różnych parametrów optymalizacyjnych. To największa zaleta korzystania z A.I. w reklamach PPC. Modele wytrenowane na ogromnych zbiorach danych tekstowych są zgodne nie tylko do zrozumienia kontekstu, ale również generowania treści, które spełniają szereg kryteriów operacyjnych wskazanych przez użytkownika. Korzystając z ChatGPT, można samodzielnie przeprowadzić eksperyment, który potwierdzi skuteczność takiej metody. Botowi możemy wydać dłuższe polecenie (nikt nie powiedział, aby wpisywać w czacie tylko krótkie komendy!), które będzie zawierało takie wytyczne, jak np.:

  • rodzaj tekstu reklamowego – np. nagłówek 1, nagłówek 2, opis 3, opis alternatywny itd.,
  • objętość treści reklamowej – np. 80 zzs,
  • tematyka treści – np. reklama fotowoltaiki, reklama webinaru,
  • typ treści ze względu na charakter docelowy – np. reklama o charakterze edukacyjnym, reklama kreatywna,
  • grupa docelowa reklamy – np. osoby w wieku 18-24 lata, osoby z wyższym wykształceniem, prezesi spółek i osoby na stanowiskach decyzyjnych,
  • słowa kluczowe – keywordsy w formie odmienionej i/lub nieodmienionej, które mają być zawarte w wygenerowanej treści,
  • lokalizacja – uwzględnienie specyfiku konkretnego regionu; ogólnego (np. cała Polska) lub zawężonego (np. województwo śląskie),
  • formaty końcowe – wygenerowana treść może być podana w formie tekstu wewnątrz czatu, jak i w formie pliku w konkretnym formacie. Istnieje też możliwość przygotowywania tabel.

Współczesne modele językowe są w stanie z wysoką precyzją zaproponować skuteczne rozwiązania dzięki temu, że były szkolone na bazie różnych treści. Materiały reklamowe również należą do zbiorów szkoleniowych.

Tworzenie nagłówków i opisów w reklamach PPC przy pomocy A.I.

Nagłówki i opisy wciąż stanowią najważniejszy element reklamy w wyszukiwarce pod kątem stopnia przyciągania uwagi. Także w przypadku innych formatów reklam, np. reklamach graficznych w sieci partnerów Google czy w reklamach na Facebooku, to właśnie te dwa elementy stanowią o wiarygodności reklamy. Jeżeli nie są napisane w sposób przekonujący, odsetek osób, które zdecyduje się kliknąć w reklamę, będzie znacznie niższy.

W tym kontekście modele językowe stają się bezcennym narzędziem w procesie tworzenia nagłówków i opisów reklam. Nie tylko ze względu na umiejętność generowania kreatywnych i angażujących treści, ale przede wszystkim zdolność do łączenia różnych kryteriów podanych w wytycznych i coraz lepszego rozumienia intencji reklamodawcy. Wsparcie A.I. szczególnie przyda się tym firmom, które prowadzą wysoko budżetowe kampanie dla swoich Klientów, np. dużych sklepów internetowych reklamujących kilkadziesiąt produktów.

Szybkie dostosowywanie reklam do zmian rynkowych

Wsparcie A.I. w zakresie reklam PPC to również możliwość elastycznego i szybszego dostosowywania reklam do zmian rynkowych. Na tym polu szczególnie cenne jest wykorzystanie zdolności analizy komparatystycznej. Nawet ChatGPT w niższej, ogólnodostępnej, darmowej wersji jest w stanie dostosować przekaz reklamy do aktualnych wytycznych poprzez analizę tego, co jego zdaniem jest obecnie popularne. Mankamentem może być limit czasowy, ale i tak rezultaty prac będą wartościowe.

Boty konwersacyjne są w stanie pracować z dużymi wolumenami danych. Stratą czasu byłoby korzystanie z ChatGPT w formule zadanie – odpowiedź. Zamiast tego można pokusić się o stworzenie kompleksowych wytycznych i wklejenie wszystkich reklam wymagających modyfikacji. Z naszych doświadczeń wynika, że objętość odpowiedzi ma niezwykle wysoki limit, a pierwszą przeszkodą na drodze do realizacji takich zadań staną się nie mankamenty modułu, ale ograniczonej mocy procesorów i zasobów pamięci RAM, z których korzystamy.

Automatyzacja procesu tworzenia reklam PPC

Jedną z bardziej istotnych przesłanek skłaniających do zaprzęgnięcia modele językowe A.I. do pracy przy reklamach PPC jest możliwość automatyzacji procesu tworzenia treści reklamowych. Modele językowe umożliwiają generowanie treści znacznie szybciej niż tradycyjne metody manualne – nawet biorąc pod uwagę doświadczonych specjalistów. Skrócenie czasu przygotowywania kampanii może owocować również lepszym zarządzaniem i zwiększeniem nakładu prac nad innymi obszarami – takimi jak monitoring skuteczności reklam.

Automatyzacja procesu tworzenia treści reklamowych związana jest również z optymalizacją słów kluczowych. Automatyczne generowanie treści dostosowanych do wybranych słów kluczowych pozwala na sprawne generowanie fraz i milionów ich odmian, także tzw. długich ogonów. W przypadku dużych projektów można bez trudu wklejać dane z Ahrefs, SEMRush czy innych programów branżowych. Ostatecznie odrębną zaletę stanowi fakt, że A.I. nie popełnia takich błędów, jak człowiek.

Choć nie zawsze będzie to zalecane, korzystanie z A.I. może wpłynąć na spójność przekazu reklamowego. Jeżeli agencja SEM zajmuje się prowadzeniem kilkudziesięciu kampanii reklamowych dla Klienta, często brakuje możliwości indywidualizacji i personalizacji każdej grupy reklam z osobna. Staje się to również syzyfową pracą, biorąc pod uwagę eksperymentalny charakter wielu reklam. Automatyzacja pozwala na tworzenie treści, które będą spójne od strony stylistycznej, co zdecydowanie lepiej się sprawdza przy dużych projektach, niż zatrudnienie kilkunastu copywriterów, z których każdy pisze zupełnie inaczej. Pod tym względem ogromne nadzieję pokładane są w multimodalności Google Gemini, które ma być w stanie dostosować przekaz do różnych odbiorców w obrębie tego samego projektu i na dużej skali danych.

Zastosowanie modeli językowych w reklamach PPC – podsumowanie

Zaawansowane modele językowe, np. ChatGPT czy Google Bard (po aktualizacji Gemini), są w stanie skutecznie pomagać przy tworzeniu treści reklamowych na potrzeby kampanii PPC i nie tylko. Nie należy obawiać się o kwestię oryginalności nawet w przypadku treści tworzonych w języku polskim. Automatyzacja procesu generowanie kreatywnych i angażujących treści jest konieczna w przypadku dużych projektów, a moduły A.I. mogą być znacznie dokładniejsze, od pracy człowieka.

Szczególnie istotne są kwestie związane z optymalizacją. Wprowadzenie dokładnej specyfikacji w obrębie promptu, załączenie potrzebnych danych (nawet dużych wolumenów) może skutkować natychmiastowymi, dobrymi, spójnymi i powtarzalnymi rezultatami. W przypadku pracy manualnej specjalistów to zadania, które mogłyby zająć nierzadko wiele dni. Trzeba też pamiętać o tym, że obecne perspektywy rozwoju modułów generatywnych wskazują na to, że każdy kolejny kwartał będzie owocować wprowadzaniem kolejnych usprawnień, które jeszcze lepiej przysłużą się specjalistom z branży SEM.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *