Zmiany w lokalnych wynikach wyszukiwania: godziny otwarcia jako kategoria rankingowa?

Google niedawno zaktualizował swój algorytm rankingowy dla lokalnych wyników wyszukiwania. Zmiany nie są wielkie, ale po raz pierwszy jasno podkreślają, jak dotychczas traktowany był parametr “otwartości” firmie przez algorytm rankingowy. Google wydaje też dodatkowe zalecenia na przyszłość przeznaczone dla właścicieli i osób zarządzających wizytówkami firm Google. Zobacz, na czym polegają najnowsze zmiany w lokalnych wynikach wyszukiwania i jak zmieni się analiza zapytań nienawigacyjnych!

Godziny otwarcia kryterium rankingowym Google. I to nie tylko w wyszukiwaniu lokalnym

Nowa aktualizacja wprowadza zmiany w obrębie algorytmu rankingowego Google dla lokalnych wyników wyszukiwania. Nowelizacja algorytmu dotyczy specyficznej kategorii, którą stanowią godziny otwarcia firmy. Od teraz rola tego elementu znacznie wzrośnie.

Aby jednak zrozumieć znaczenie implementowanych poprawek, warto zacząć od początku. Dotychczas, kiedy wyszukiwaliśmy frazy związane z zakupami i usługami, Google priorytetyzował wyświetlanie wizytówek firm, panelu Google Maps z 3 najlepszymi dopasowaniami. Na to, jakie przedsiębiorstwa znajdą się na liście, wpłynęło kilka czynników, spośród których najistotniejsze to:

  • płatna reklama,
  • lokalizacja i odległość,
  • opinie o firmie,
  • doświadczenie (staż działalności),
  • komplementarność usług względem promptu.
wizytówka Google, napis Get your business on Google
Wizytówka firmy Google pozwala na pozyskiwanie klientów z wyników lokalnych. Od teraz godziny otwarcia będą wpływały na skuteczność tego procesu.

Chociaż nikt nie zna dokładnej listy czynników rankingowych, wiadomo, że Google opiera mechanizm wyszukiwania na wielu różnych parametrach, które często się zmieniają. Obecna zmiana polega na podwyższeniu roli kategorii “otwartości” firmy. Danny Sullivan (liason), odpowiedzialny za dział technologiczny Google, potwierdził w wywiadzie dla branżowych pism, że poza wymienionymi powyżej czynnikami “godziny otwarcia firmy stały się silniejszym sygnałem rankingowym”.

Znaczenie godzin otwarcia w wyszukiwaniu lokalnym i nie tylko

Algorytm rankingowy Google w lokalnych wynikach wyszukiwania od teraz będzie analizował również godziny otwarcia firmy. Nie jest jasne, w jaki sposób będą one przekładały się na wyniki wyszukiwania. Z pewnością zapytania związane z usługami bądź sugerujące konieczność pojawienia się na miejscu będą znajdowały odpowiedzi w postaci wizytówek firm aktualnie otwartych. Nie można też odrzucić hipotezy, jakoby Google na głębszym poziomie analizował godzin otwarcia, np. celem weryfikacji, czy dana firma faktycznie prowadzi działalność i czy jej działalność związana jest z wizytami stacjonarnymi w siedzibie firmy.

Tym samym wprowadzane zmiany mogą dotyczyć nie tylko wyników lokalnych i nie tylko promptów nawigacyjnych. Godziny otwarcia będą stanowić istotny czynnik rankingowy także dla wyszukiwania typu nienawigacyjnego. Warto przypomnieć, że zapytanie nienawigacyjne to na przykład poszukiwanie apteki, podczas gdy zapytanie nawigacyjne to poszukiwanie konkretnego sklepu, konkretnej firmy lub marki.

Godziny otwarcia 24/7? To nie jest dobry pomysł

Po publikacji informacji o zmianach w wynikach wyszukiwania na branżowych portalach szybko rozgorzała dyskusja. To, czy dana firma jest otwarta w momencie wyszukiwania, czy nie, ma przekładać się na wyniki wyszukiwania. Jeśli tak jest, jak zauważają specjaliści, znacznie bardziej może się opłacać być otwartym 24 godziny na dobę.

Wątpliwości z tym związane zostały szybko skomentowane przez Danny’ego Sullivana: “Długo korzystaliśmy z 'otwartości’ jako części naszych systemów rankingowych lokalnych, a niedawno stało się to silniejszym sygnałem dla zapytań nienawigacyjnych”. Gdy ktoś zaproponował modyfikację profili firm na działające cały czas, Sullivan wskazał, że “podawanie fałszywych godzin otwarcia przez całą dobę może zakończyć się negatywnymi konsekwencjami”. Sankcje obejmują m.in. zawieszenie wizytówki firmy w Google. Reasumując, jeżeli firma nie jest czynna całą dobę, Google nie zaleca zmiany godzin otwarcia na 24 godziny na dobę.

Wciąż nie wiadomo jednak, w jaki sposób Google będzie weryfikować prawdziwość podawanych informacji. Jeżeli przez długi okres firma była otwarta np. od 8:00 do 16:00, nagła zmiana na działalność całodobową może być dla algorytmu łatwa do identyfikacji jako potencjalne oszustwo. Jeśli jednak właściciel bądź osoba zarządzająca wizytówką jedynie częściowo wydłuży godziny otwarcia, np. do 20:00, nie ma na ten moment podstaw, by takie działanie spotkało się z sankcjami. A jak się okazuje, przynajmniej teoretycznie może pomóc w generowaniu większej liczby wyświetleń w wyszukiwaniach lokalnych.

zegar obok komputera MacBook Pro
Zmiany wprowadzone przez Google zwiększają rolę godzin otwarcia, ale raczej nie będzie to decydujący czynnik rankingowy dla wyszukiwania lokalnego.

Jakie zmiany wykonać w kontekście najnowszej zmiany algorytmu?

Oficjalne zalecenia Google po aktualizacji roli godzin otwarcia w profilach firm są, niestety, bardzo ograniczone. Składają się na nie następujące wskazówki:

  • regularnie aktualizuj godziny otwarcia firmy w profilu Google zgodnie ze stanem faktycznym,
  • pamiętaj o modyfikacji godzin otwarcia w trakcie świąt i niecodziennych wydarzeń, kiedy działalność stacjonarna faktycznie się zmienia,
  • utrzymuj dokładne informacje o godzinach otwarcia, ponieważ pozytywnie wpływa to na satysfakcję klientów,
  • nie rezygnuj z umieszczania godzin otwarcia w ogóle nawet w przypadku działalności, która nie jest realizowana stacjonarnie.

Czy jednak powyższe wytyczne Google faktycznie dodają coś nowego? Niezupełnie. Wskazówki są generyczne i nie różną się de facto od wcześniej znanych branży SEO zaleceń.

Z pewnością warto jednak testować i obserwować ruch w wyszukiwaniu lokalnym dla swojego serwisu. Za sprawą najnowszej aktualizacji możliwe jest występowanie pomniejszych zmian. Choć nie jest to pewne, szczególnie widoczne zmiany mogą dotyczyć mniej zaludnionych rejonów, w których działa jedynie kilka firm. Wprowadzenie zmian w godzinach otwarcia potencjalnie może wywołać wówczas większy wpływ dla konkurencji.

Aktualizacja Google, która nie wprowadza niczego nowego?

Bez względu na bieżące zmiany utrzymanie aktualnych godzin działania firmy zawsze miało znaczenie dla skutecznego pozycjonowania wizytówki i dbania o jej widoczność w wynikach lokalnych. Poziom relewancji tego czynnika nie jest dokładnie znany, ale z pewnością może mieć jeszcze większe znaczenie w przypadku biznesów lokalnych w regionach, w których zagęszczenie usług jest niskie, a konkurencja ograniczona. Wiadomo, że w takich warunkach prompty nawigacyjne generują odpowiedzi z jeszcze większym naciskiem na jakość świadczenia usług. Godziny otwarcia mogą być od teraz właśnie tego typu parametrem.

Już wcześniej wiedzieliśmy także, że jeśli firma regularnie aktualizuje swoje godziny otwarcia, ma większą szansę na pojawienie się w lokalnym pakiecie wyników wyszukiwania. Utrzymanie dokładnych godzin otwarcia jest kluczowe dla zapewnienia pozytywnych doświadczeń klientów. Transparentność zarządzania tym parametrem naturalnie odbija się także na aspektach niezwiązanych z wyszukiwarką, czyli lojalnością i zaufaniem klientów. Najnowsza zmiana Google nie wprowadza więc istotnych zmian jakościowych, a raczej przypomina o tym, o czym już od dawna wiedzieliśmy.

Zmiany w lokalnych wynikach wyszukiwania – podsumowanie

Godziny otwarcia stają się ważniejszym czynnikiem rankingowym w lokalnych wynikach wyszukiwania. Można spodziewać się tego, że Google będzie pokazywać więcej firm w “czołówce”, które są aktualnie otwarte w momencie wpisywania promptu. To, czy jest to korzystne dla użytkowników, to zupełnie odrębny temat, biorąc pod uwagę możliwe manipulowanie parametrem godzin przez właścicieli firm. Na pewno jednak zmiany te nie wprowadzają żadnych większych modyfikacji. Dla osób, które dotychczas nie aktualizowały godzin otwarcia firmy w profilu Google, najnowsza aktualizacja może być przypomnieniem, że warto jednak robić to regularnie!

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *