Znaczenie platform B2B w rynku e-commerce

W dziedzinie commerce funkcjonują nie tylko sklepy internetowe czy pasaże handlowe, ale również platformy B2B przeznaczone dla biznesu. Platforma B2B to platforma Business to Business. Wymiana handlowa prowadzona w sieci internetowej przez przedstawicieli szeroko rozumianego biznesu generuje olbrzymie przychody. Jej wartość szacowana jest na 120 mld zł rocznie. Potencjał platform B2B jest trudny do oszacowania, ale wszystko wskazuje na to, że wymiana handlowa w sektorze biznesowym w sieci internetowej wciąż będzie się rozwijała w najbliższej przyszłości. Pomimo to, tylko 5% wszystkich transakcji zawieranych w przestrzeni wirtualnej dotyczy platform B2B.

Czym jest platforma B2B?

Platformy B2B, czyli w praktyce platformy biznesowe w rynku e-commerce są systemami informatycznymi, które pozwalają przedsiębiorcom na prowadzenie dwustronnej wymiany informacji. Umożliwiają one i ułatwiają w dużej mierze zawieranie transakcji handlowych pomiędzy firmami. Dzięki nim, zautomatyzowaniu uległ proces składania i realizowania zamówień, zwłaszcza tych o dużych wartościach i wolumenie. Platforma B2B nie jest tworem o jednej, spójnej konstrukcji. W każdym przypadku może mieć ona zupełnie inną strukturę, ale zawsze sprowadza się do powiązań elektronicznych występujących pomiędzy podmiotami gospodarczymi w biznesie.

Z platform B2B korzystają przede wszystkim producenci, hurtownie, dystrybutorzy i pośrednicy handlowi.

Dodatkowym atutem platform B2B dla przedsiębiorców jest to, że pozwalają one na integrację dwóch stron. Dzięki temu szybko i sprawnie można uzyskiwać dostęp do oferty hurtownika czy producenta oraz składać zamówienia. Najczęściej platformy B2B pozwalają ponadto na śledzenie etapów realizacji ich zamówień.

Korzyści platform B2B

Zastosowanie platform B2B w praktyce niesie za sobą wiele korzyści. Dzięki nim można:

  • Lepiej zarządzać gospodarką magazynową w firmie,
  • Obniżyć koszty magazynowania,
  • Zautomatyzować przepływy informacji w firmie i pomiędzy kontrahentami,
  • Wyeliminować z łańcucha dostaw dystrybutorów, z którymi współpraca jest dla firmy nieopłacalna,
  • Wprowadzenie większej kontroli nad wydatkami,
  • Zmniejszenie liczby pomyłek popełnianych przy składaniu zamówień,
  • Prowadzić transakcje na odległość,
  • Kontrolować status realizacji zamówienia.

Rodzaje platform B2B

W praktyce wykorzystywane są dwa rodzaje platform biznesowych, mianowicie platforma sprzedażowa i aukcyjno-przetargowa.  W modelu sprzedażowym platformę B2B można przyrównać do sklepu internetowego, w którym firma może dokonywać zakupu produktów i usług. W modelu aukcyjno-przetargowym  platforma sprowadza się do aukcji, które prowadzone są pomiędzy dostawcami. Daje ona możliwość efektywnego zawierania transakcji handlowych, po najlepszej cenie i na najlepszych warunkach. Platforma w tym modelu pozwala na porównywanie cen oferowanych przez dostawców, za określone produkty usługi. Z jej wykorzystaniem prowadzone są negocjacje handlowe pomiędzy przedsiębiorcami.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *