Psn not working but internet is

Kiedy twoje PlayStation nie działa, ale internet działa, może to być frustrujące. Możesz mieć wiele pytań dotyczących tego, co się stało i jak naprawić problem. Na szczęście istnieje kilka kroków, które możesz podjąć, aby rozwiązać problem. W tym artykule omówimy różne sposoby rozwiązywania problemu z PlayStation nie działającym, ale internetem działającym.

Jak naprawić problemy z PlayStation Network, gdy internet działa?

Aby naprawić problemy z PlayStation Network, gdy internet działa, należy wykonać następujące kroki:

2. Sprawdź, czy połączenie sieciowe jest aktywne i działa poprawnie.

4. Zaloguj się do PlayStation Network i sprawdź, czy możesz pobrać aktualizacje oprogramowania systemu lub gry.

Jak skonfigurować ustawienia sieciowe PlayStation, aby uniknąć problemów z PSN?

Aby uniknąć problemów z PlayStation Network (PSN), należy skonfigurować ustawienia sieciowe PlayStation. Przede wszystkim należy upewnić się, że router jest właściwie skonfigurowany i działa prawidłowo. Następnie należy sprawdzić, czy konsola PlayStation jest połączona z routerem za pomocą kabla Ethernet lub Wi-Fi. Jeśli korzystasz z Wi-Fi, upewnij się, że masz silny sygnał i dobrze skonfigurowane ustawienia sieciowe.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie ustawień sieciowych na konsoli PlayStation. Aby to zrobić, przejdź do Ustawienia > Sieć > Ustawienia sieciowe i wybierz opcję „Ustawienia sieciowe”. Następnie wybierz opcję „Ustawienia IP” i upewnij się, że adres IP jest automatycznie ustalany przez router. Jeśli adres IP jest ręcznie ustalany, spróbuj go zresetować do automatycznego ustalania.

Na koniec należy sprawdzić ustawienia portów na routerze i upewnić się, że odpowiednie porty są otwarte dla połączenia PSN. Aby to zrobić, przejdź do Ustawienia > Sieć > Ustawienia portów i sprawdź listę portów otwartych dla połączenia PSN. Jeśli brakuje jakichkolwiek portów lub jeśli istnieje problem z ich otwarciem, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych w celu ich otwarcia lub naprawy.

Jak wykorzystać narzędzia diagnostyczne PlayStation do rozwiązywania problemów z PSN?

Narzędzia diagnostyczne PlayStation są przydatnym narzędziem do rozwiązywania problemów związanych z PlayStation Network (PSN). Umożliwiają one użytkownikom sprawdzenie stanu połączenia sieciowego, wykonanie testu prędkości łącza internetowego oraz wykonanie testu połączenia z serwerem PSN. Narzędzie diagnostyczne PlayStation może również pomóc w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów związanych z kontem, które mogłyby uniemożliwić dostęp do usług PSN. Umożliwia to użytkownikom sprawdzenie, czy ich konto jest aktywne i czy nadal posiadają dostateczną liczbę punktów waluty cyfrowej. Narzędzie diagnostyczne PlayStation może również pomóc w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów technicznych, takich jak problemy z logowaniem lub błedy podczas instalacji gier.

Podsumowując, problem z PlayStation Network nie działa, ale internet działa. Oznacza to, że problem leży po stronie PlayStation Network i należy skontaktować się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *