Jak zrobić hard reset telefonu przez komputer?

Hard reset telefonu przez komputer to proces, który pozwala na przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu. Jest to szczególnie przydatne, gdy telefon jest zablokowany lub ma problemy z działaniem. Hard reset może być wykonany za pomocą oprogramowania dołączonego do telefonu lub za pomocą programu do tworzenia kopii zapasowych. W tym artykule omówimy, jak wykonać hard reset telefonu przez komputer.

Jak wykonać hard reset telefonu za pomocą komputera – krok po kroku instrukcja

Krok 1: Przed wykonaniem hard resetu należy upewnić się, że telefon jest podłączony do komputera za pomocą kabla USB.

Krok 2: Następnie należy otworzyć program „Menadżer urządzeń”. Można to zrobić poprzez wyszukanie go w menu Start lub przez wpisanie „devmgmt.msc” w oknie Uruchom.

Krok 3: Po otwarciu programu należy zlokalizować sekcję „Porty COM i LPT” i kliknąć na nią dwukrotnie, aby rozwinąć listę.

Krok 4: Następnie należy zlokalizować port, do którego jest podłączony telefon i kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy. Z menu, które się pojawi, należy wybrać opcję „Właściwości”.

Krok 5: W oknie Właściwości portu COM należy przejść do zakładki „Zaawansowane” i tam ustawić wartości parametrów takich jak szybkość transmisji danych, liczba bitów danych oraz liczba bitów parzystości na wartości domyślne (te wartości są również podane w instrukcji obsługi telefonu).

Krok 6: Po ustawieniu tych parametrów nalezy przejsc do sekcji „Opcje uruchamiania” i tam ustawić opcje „Uruchom resetowanie systemu” na wartość „Tak”.

Krok 7: Po tym nalezy zapisać te ustawienia i odłaczyc telefon od komputera.

Krok 8: Na samym koñcu trzeba ponownie podlaczyc telefon do komputera i uruchomic go poprzez przytrzymanie przycisku Power/Reset lub innego przycisku (w zaleznosci od modelu) tak dlugo a¿ pojawi sie napis „Hard Reset”.

Jak wykonać hard reset telefonu za pomocą oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Aby wykonać hard reset telefonu za pomocą oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, należy wykonać następujące czynności:

1. Uruchom oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i wybierz opcję „Ustawienia”.

2. Wybierz opcję „Ustawienia systemowe” i kliknij przycisk „Resetuj ustawienia”.

3. Wybierz opcję „Wyczyść dane i ustawienia” i potwierdź swoje działanie, wpisując hasło lub PIN.

4. Po potwierdzeniu, proces resetu zostanie uruchomiony i trwać będzie kilka minut, po czym telefon powróci do ustawień fabrycznych.

Jak wykonać hard reset telefonu za pomocą narzędzi diagnostycznych dla urządzeń mobilnych

Hard reset telefonu za pomocą narzędzi diagnostycznych dla urządzeń mobilnych można wykonać w następujący sposób. Przede wszystkim należy zainstalować odpowiednie narzędzie diagnostyczne na komputerze. Następnie należy podłączyć telefon do komputera za pomocą kabla USB. Po podłączeniu urządzenia, należy uruchomić narzędzie diagnostyczne i wybrać opcję „Hard Reset”. Po wykonaniu tej czynności, system operacyjny telefonu zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych.

Hard reset telefonu przez komputer jest łatwym i skutecznym sposobem na przywrócenie ustawień fabrycznych. Aby to zrobić, należy połączyć telefon z komputerem za pomocą kabla USB, a następnie wykonać odpowiednią procedurę w oprogramowaniu dołączonym do telefonu. Po wykonaniu tej procedury, ustawienia fabryczne zostaną przywrócone i telefon będzie działał jak nowy.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *