Audyt SEO/SEM

Audyt SEO

Szczegółowy audyt SEO pozwala ocenić kondycję i sprawność serwisu internetowego, a także jego widoczność w wyszukiwarce. Czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni. W tym czasie nasi Specjaliści SEO we współpracy z Analitykiem Internetowym analizują dane dotyczące witryny, a także wykonują szereg testów pod względem technicznej sprawności strony. Bazują na narzędziach takich jak: Google Analytics, Google Search Console czy Semstorm i Ahrefs. Badają nie tylko budowę serwisu, ale i treść, ruch na stronie i oczywiście widoczność w wyszukiwarce.

Audyt SEO zawiera nie tylko zebrane dane, ale również ich opis, interpretację i rekomendacje zmian, jakie należy wprowadzić, by strona funkcjonowała zgodnie ze współczesnymi wymogami. Audyt SEO jest niezbędny do opracowania konkretnej strategii reklamy w internecie i podjęcia działań.

Audyt kampanii Google Adwords

W pierwszym kroku sprawdzamy czy zostały poprawnie określone kluczowe wskaźniki efektywności (KPI, ang. key performance indicators), a więc cele reklamowe firmy. W następnym kroku analizujemy kampanię AdWords pod względem:

  • struktury konta i odpowiedniej segmentacji (podziału na grupy kampanii),
  • analiza słów kluczowych i wykluczeni (nietrafne słowa kluczowe i nieskuteczne),
  • weryfikacja tekstów reklam (zgodności z treścią strony docelowej, badanie treści reklamy pod kątem zawierania elementów typu call to action lub informacji o promocjach),
  • analiza budżetu i stawek CPC, CPM, CPA, CPV,
  • analiza wskaźników kampanii: wynik jakości, wskaźnik CTR, udział w rynku, koszt konwersji,
  • rozszerzenia reklam, uzupełnienie konfiguracji,
  • jakość pliku produktowego w kampaniach produktowych.

Audyt kampanii Adwords zawiera rekomendacje, propozycje tekstów i eksperymentów.

FB Behance twitter Instagram