Youtube kills annotations editor 190405

YouTube Kills Annotations Editor to narzędzie, które zostało wprowadzone przez YouTube w dniu 19 kwietnia 2019 roku. Narzędzie to pozwala użytkownikom usunąć edytor adnotacji z ich filmów. Oznacza to, że użytkownicy nie będą już mogli tworzyć anotacji do swoich filmów, takich jak linki, teksty i inne elementy interaktywne. Jest to pierwszy raz, kiedy YouTube usuwa jedno z głównych narzędzi edycji wideo.

Jak YouTube Kills Annotations Editor wpłynęło na twórców treści?

YouTube wprowadziło zmiany w swoim edytorze adnotacji, które miały znaczący wpływ na twórców treści. Zmiany te spowodowały, że twórcy treści musieli dostosować się do nowego systemu. Oznacza to, że twórcy musieli przystosować się do nowego interfejsu użytkownika i nowych narzędzi, aby móc kontynuować tworzenie treści. Ponadto, usunięcie edytora adnotacji oznaczało, że twórcy nie mogli już korzystać z funkcji takich jak linkowanie do innych filmów lub stron internetowych. To sprawiło, że twórcy musieli szukać innych sposobów na promocję swojej treści i pozyskiwanie widzów. Wszystkie te zmiany sprawiły, że tworzenie treści stało się trudniejsze i bardziej czasochłonne dla twórców.

Jak YouTube Annotations Editor zmienił sposób, w jaki twórcy treści komunikują się ze swoimi widzami?

YouTube Annotations Editor pozwala twórcom treści na zupełnie nowy sposób komunikowania się ze swoimi widzami. Narzędzie to umożliwia twórcom dodawanie do swoich filmów interaktywnych adnotacji, które mogą być wykorzystywane do przekazywania informacji, wskazywania na inne filmy lub strony internetowe, a także do prowadzenia ankiet i sond. Adnotacje te są widoczne dla widza podczas oglądania filmu i mogą być wykorzystane do przekazania ważnych informacji lub zachęcenia go do interakcji. Dzięki temu twórcy treści mają możliwość lepszego komunikowania się ze swoimi widzami i budowania silniejszych relacji z nimi.

Jakie są alternatywne metody tworzenia interaktywnych treści na YouTube po usunięciu Annotations Editor?

Alternatywne metody tworzenia interaktywnych treści na YouTube po usunięciu Annotations Editor obejmują:

1. Użycie kart YouTube: Kart YouTube to interaktywne elementy, które można dodać do filmów wideo na YouTube. Mogą one służyć do promowania innych filmów, zachęcania widzów do subskrypcji kanału lub przekierowania ich do stron internetowych.

2. Użycie End Screens: End Screens to interaktywne elementy, które można dodać na końcu filmu wideo na YouTube. Mogą one służyć do promowania innych filmów, zachęcania widzów do subskrypcji kanału lub przekierowania ich do stron internetowych.

3. Użycie linków w opisie: Linki w opisie mogą być użyte jako alternatywa dla Annotations Editor i mogą być użyte do przekierowania widzów do stron internetowych lub innych filmów wideo na YouTube.

4. Użycie funkcji Call-to-Action (CTA): Funkcja CTA pozwala twórcom wideo na dodanie interaktywnego przycisku „Zapisz się” lub „Kup teraz” podczas odtwarzania filmu wideo na YouTube. Przycisk ten może być ustawiony tak, aby przekierował widza bezpośrednio do strony internetowej lub innego filmu wideo na YouTube.

Konkluzja dotycząca usunięcia edytora adnotacji YouTube 190405 jest jasna: YouTube wycofuje się z tej funkcji, co oznacza, że twórcy treści będą musieli znaleźć inne sposoby na przekazywanie informacji swoim widzom. To może być szczególnie trudne dla tych, którzy wykorzystywali edytor adnotacji do tworzenia interaktywnych treści. Jednak YouTube oferuje inne narzędzia do tworzenia interaktywnych treści, takie jak karty i ekrany powitalne, więc twórcy mogą skorzystać z tych opcji, aby nadal przekazywać swoje treści widzom.