Right to be forgotten: 1 rok później – 70% wniosków odrzuconych

Right to be forgotten (prawo do bycia zapomnianym) to prawo, które zostało wprowadzone przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w 2014 roku. Pozwala ono na usunięcie danych osobowych z internetu, jeśli są one nieaktualne lub nieprawdziwe. Jednak po roku od wprowadzenia tego prawa okazało się, że aż 70% wszystkich wniosków o usunięcie danych zostało odrzuconych.

Prawo do zapomnienia – jeden rok później: 70 procent wniosków odrzuconych.

Według danych z raportu opublikowanego rok po wprowadzeniu prawa do zapomnienia, 70 procent wszystkich wniosków odrzucono. Wyniki te pokazują, że prawo do zapomnienia nie było skutecznie stosowane.

Prawo do zapomnienia – jakie są skutki po roku?

Prawo do zapomnienia jest prawem, które zostało wprowadzone w 2018 roku. Oznacza ono, że osoby fizyczne mają prawo do usunięcia swoich danych osobowych z internetu. Skutki tego prawa po roku są następujące:

1. Przedsiębiorcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.

2. Osoby fizyczne mają możliwość skorzystania z prawa do bycia zapomnianym i usunięcia swoich danych osobowych ze stron internetowych, które je gromadzą.

3. Przedsiębiorcy muszą informować swoich klientów o tym, jakie dane są gromadzone i w jaki sposób będzie można je usunąć.

4. Przedsiębiorcy muszą również udostępnić odpowiednie narzędzie do usuwania danych osobowych lub umożliwić klientom skontaktowanie się z nimi w celu usunięcia tych danych.

Jakie są konsekwencje odmowy wniosków o prawo do zapomnienia?

Odmowa wniosku o prawo do zapomnienia może mieć poważne konsekwencje. Przede wszystkim, jeśli dane osobowe są nadal przetwarzane, istnieje ryzyko naruszenia prawa do ochrony danych osobowych. Ponadto, jeśli dane są nadal przetwarzane i udostępniane innym podmiotom, istnieje ryzyko naruszenia prawa do prywatności. Wreszcie, odmowa wniosku może skutkować utratą zaufania do administratora danych i jego zdolności do zapewniania bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Jakie są najczęstsze przyczyny odmowy wniosków o prawo do zapomnienia?

Najczęstszymi przyczynami odmowy wniosków o prawo do zapomnienia są: naruszenie prawa, naruszenie interesów publicznych, naruszenie interesów innych osób, brak wystarczających dowodów na to, że informacje są nieprawdziwe lub niewłaściwe oraz brak wystarczających dowodów na to, że informacje są już przestarzałe. Ponadto odmowa może być również udzielona w przypadku, gdy usunięcie danych może mieć negatywny wpływ na jakość usług lub produktów oferowanych przez danego administratora danych.

Podsumowując, po roku od wprowadzenia prawa do bycia zapomnianym, 70% wniosków o usunięcie danych zostało odrzuconych. Wynika to z faktu, że wiele osób nie spełniało kryteriów określonych przez prawo lub nie miało uzasadnionego interesu w usunięciu danych.