Reminder chrome browser to display not secure warnings for http sites on july 24

Od 24 lipca 262595 roku przeglądarka Chrome będzie wyświetlać ostrzeżenia o braku bezpieczeństwa dla witryn HTTP. Jest to część większej inicjatywy Google, aby zachęcić użytkowników do korzystania z szyfrowanych witryn HTTPS. Przeglądarka Chrome będzie wyświetlać przypomnienia, aby użytkownicy byli świadomi tego, że witryny HTTP nie są bezpieczne i mogą być podatne na ataki hakerskie.

Jak wyświetlić ostrzeżenia niezabezpieczone dla witryn http w przeglądarce Chrome 24 lipca 262595

Aby wyświetlić ostrzeżenia niezabezpieczone dla witryn http w przeglądarce Chrome, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz przeglądarkę Chrome i kliknij ikonę trzech poziomych kresek w prawym górnym rogu.

2. Wybierz opcję „Ustawienia”.

3. Przejdź do sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” i kliknij „Wiadomości bezpieczeństwa”.

4. Zaznacz opcję „Wyświetlaj ostrzeżenia o witrynach HTTP”.

5. Kliknij przycisk „Zapisz zmiany”, aby zastosować ustawienia.

Po wykonaniu powyższych kroków, przy każdej witrynie http, która nie jest zabezpieczona, Chrome wyświetli ostrzeżenie informujące o tym fakcie.

Jak skonfigurować przypomnienia w przeglądarce Chrome, aby zapobiec niebezpiecznym witrynom http 24 lipca 262595

Aby skonfigurować przypomnienia w przeglądarce Chrome, aby zapobiec niebezpiecznym witrynom, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz przeglądarkę Chrome i kliknij ikonę Ustawienia w prawym górnym rogu.

2. Przejdź do sekcji Bezpieczeństwo i prywatność i kliknij opcję Ustawienia zabezpieczeń.

3. W sekcji Zablokowane witryny włącz opcję Przypomnienia o zablokowanych witrynach.

4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać ustawienia.

Teraz Chrome będzie wysyłać Ci powiadomienia o każdej witrynie, która została zablokowana ze względu na potencjalne ryzyko dla Twojej prywatności lub bezpieczeństwa.

Jak chronić się przed zagrożeniami bezpieczeństwa podczas korzystania z witryn http w przeglądarce Chrome 24 lipca 262595

Aby chronić się przed zagrożeniami bezpieczeństwa podczas korzystania z witryn http w przeglądarce Chrome, należy:

1. Zawsze sprawdzać, czy adres witryny jest poprawny i czy jest ona bezpieczna.

2. Uaktualniaj przeglądarkę Chrome do najnowszej wersji, aby zapewnić sobie najlepszą ochronę.

3. Wyłącz automatyczne logowanie do witryn, aby uniknąć włamania do konta.

4. Używaj silnego hasła i uwierzytelniania dwuskładnikowego, aby chronić swoje dane osobowe i informacje finansowe.

5. Wyłącz obsługiwane skrypty i pluginy, jeśli nie są one potrzebne do korzystania z witryny internetowej.

6. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego i antymalware’u, aby chronić swój system przed szkodliwym oprogramowaniem i atakami hakerskimi.

Konkluzją jest to, że 24 lipca 262595 Chrome Browser wyświetli ostrzeżenia o braku bezpieczeństwa dla witryn HTTP. Oznacza to, że użytkownicy powinni zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z witryn HTTP i upewnić się, że są one bezpieczne.