PFRON dofinansowanie komputera 2021 – wniosek

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) od wielu lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia, w tym także w dostępie do nowoczesnych technologii. W 2021 roku PFRON ponownie udostępnił program dofinansowania zakupu komputera dla osób z niepełnosprawnościami. Wniosek o to wsparcie można składać od 1 stycznia do 31 grudnia tego roku. Jest to doskonała okazja dla osób z niepełnosprawnościami, które potrzebują specjalistycznego sprzętu komputerowego, aby ułatwić sobie codzienne funkcjonowanie i rozwijać swoje umiejętności. W tym wprowadzeniu przybliżymy Państwu szczegóły dotyczące programu dofinansowania komputera od PFRON oraz jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku.

Jak uzyskać dofinansowanie do komputera od PFRON w 2021 roku? Praktyczny przewodnik krok po kroku

Aby uzyskać dofinansowanie na zakup komputera od PFRON w 2021 roku, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Sprawdź, czy spełniasz warunki do otrzymania dofinansowania – musisz być osobą niepełnosprawną lub opiekunem osoby niepełnosprawnej oraz posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

2. Przygotuj dokumenty – będziesz potrzebować oryginału lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia o dochodach oraz dokumentów potwierdzających koszt zakupu komputera.

3. Złożenie wniosku – wniosek należy złożyć w oddziale PFRON lub przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP.

4. Oczekiwanie na decyzję – po złożeniu wniosku, należy poczekać na decyzję PFRON, która może potrwać do 30 dni roboczych.

5. Realizacja dofinansowania – jeśli decyzja będzie pozytywna, należy udać się do wybranego sklepu i dokonać zakupu komputera zgodnie z wytycznymi PFRON.

Pamiętaj, że kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 85% ceny komputera, a pozostałą część musisz pokryć samodzielnie. Szczegółowe informacje na temat dofinansowania znajdziesz na stronie internetowej PFRON.

Nowe zasady i warunki dofinansowania komputera przez PFRON w 2021 roku – co się zmieniło?

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe zasady i warunki dofinansowania komputera przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zmiany te dotyczą przede wszystkim osób niepełnosprawnych, które chcą otrzymać wsparcie w zakupie sprzętu komputerowego.

Pierwszą istotną zmianą jest wprowadzenie limitu wiekowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie. Od teraz osoby niepełnosprawne muszą mieć ukończone 16 lat, aby móc skorzystać z programu PFRON. Ponadto, osoby powyżej 65 roku życia będą mogły otrzymać dofinansowanie tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Kolejną ważną zmianą jest konieczność posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzji o przyznaniu renty socjalnej. W przypadku osób niepełnosprawnych umiarkowanych lub znacznie ograniczonych w zdolnościach do pracy, konieczne będzie również przedstawienie zaświadczenia od lekarza specjalisty potwierdzającego potrzebę korzystania z komputera.

Warto również zwrócić uwagę na zmienione kryteria dochodowe. Od teraz osoby samotnie gospodarujące muszą mieć dochód nie wyższy niż 1300 zł netto na osobę, a w przypadku rodzin – 1100 zł netto na osobę. W przypadku osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione, dochód nie może przekraczać 150% minimalnego wynagrodzenia.

Ważną zmianą jest również wprowadzenie limitu dofinansowania na poziomie 3000 zł. Oznacza to, że osoby ubiegające się o wsparcie mogą otrzymać maksymalnie tę kwotę na zakup komputera i nie będzie możliwości uzyskania wyższego dofinansowania.

Podsumowując, nowe zasady i warunki dofinansowania komputera przez PFRON w 2021 roku wprowadzają wiele zmian, które mają na celu ułatwienie dostępu do wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Warto pamiętać o konieczności spełnienia określonych kryteriów oraz limitu dofinansowania w wysokości 3000 zł.

Wykorzystaj dofinansowanie od PFRON na zakup komputera – jakie korzyści przyniesie to osobom niepełnosprawnym?

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dofinansowania od PFRON na zakup komputera. Dzięki temu będą miały dostęp do nowoczesnych technologii, które ułatwią im codzienne funkcjonowanie. Komputer pozwoli na wygodniejsze korzystanie z internetu, komunikację z innymi oraz wykonywanie różnych czynności, takich jak pisanie dokumentów czy prowadzenie księgowości. Dzięki temu osoby niepełnosprawne będą mogły być bardziej samodzielne i aktywne zawodowo.

PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oferuje dofinansowanie do zakupu komputera dla osób niepełnosprawnych w 2021 roku. Wniosek o to wsparcie można złożyć w urzędzie gminy lub powiatu, a także online na stronie PFRON. Dzięki temu programowi osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dostęp do nowoczesnych technologii, co pozwala im na większą samodzielność i możliwość wykonywania różnych czynności. Wnioskując o dofinansowanie, należy pamiętać o spełnieniu określonych kryteriów oraz dostarczeniu wymaganych dokumentów. Program ten jest ważnym wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami, dlatego warto skorzystać z możliwości uzyskania dofinansowania do komputera od PFRON.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *