PFRON 2017: Dofinansowanie do komputera

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) od wielu lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia. Jednym z najważniejszych obszarów, w którym PFRON udziela wsparcia, jest dostęp do nowoczesnych technologii. W 2017 roku Fundusz wprowadził program dofinansowania zakupu komputera dla osób niepełnosprawnych, co stanowi ogromną szansę na poprawę jakości życia i zwiększenie możliwości rozwoju dla wielu osób. Wprowadzenie tego programu jest kolejnym krokiem w kierunku równego dostępu do edukacji, pracy i informacji dla osób z niepełnosprawnościami.

Jak otrzymać dofinansowanie z PFRON na zakup komputera w 2017 roku?

Aby otrzymać dofinansowanie z PFRON na zakup komputera w 2017 roku, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, osoba ubiegająca się o wsparcie musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Po drugie, komputer musi być niezbędny do wykonywania pracy lub nauki przez osobę z niepełnosprawnością. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w urzędzie gminy lub powiatu właściwym dla miejsca zamieszkania. Wysokość dofinansowania może wynieść nawet do 85% wartości komputera.

Korzyści z posiadania własnego komputera dzięki wsparciu PFRON – opinie beneficjentów

Posiadanie własnego komputera jest niezwykle ważne dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wsparciu PFRON, wiele osób mogło skorzystać z programu „Komputer dla ucznia”, co przyniosło im wiele korzyści.

Beneficjenci wyrażają pozytywne opinie na temat posiadania własnego komputera. Dzięki niemu mogą łatwiej uczyć się i wykonywać zadania szkolne. Komputer jest również niezbędny do kontaktu z nauczycielami i kolegami z klasy, co pomaga w integracji społecznej.

Wiele osób z niepełnosprawnościami ma trudności w pisaniu ręcznym, dlatego komputer jest dla nich nieocenionym narzędziem do tworzenia tekstów. Umożliwia on także dostęp do różnych programów edukacyjnych, które ułatwiają naukę i rozwijają umiejętności.

Dzięki wsparciu PFRON, beneficjenci mogą również korzystać z kursów językowych online oraz specjalistycznych programów terapeutycznych. To pomaga im w rozwoju osobistym i zawodowym.

Posiadanie własnego komputera daje osobom z niepełnosprawnościami większą niezależność i samodzielność. Mogą one wykorzystywać go w codziennych czynnościach, takich jak płatności internetowe czy zamawianie leków.

Podsumowując, dzięki wsparciu PFRON, posiadanie własnego komputera przynosi wiele korzyści dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to nie tylko narzędzie edukacyjne, ale także ułatwiające codzienne życie i rozwijające umiejętności.

Nowe zasady i warunki dofinansowania komputera przez PFRON w 2017 roku

W 2017 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wprowadził nowe zasady i warunki dotyczące dofinansowania komputera dla osób niepełnosprawnych. Dotychczasowe przepisy zostały zmienione w celu ułatwienia dostępu do nowoczesnych technologii dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Aby otrzymać dofinansowanie na zakup komputera, osoba niepełnosprawna musi spełniać określone kryteria, takie jak stopień niepełnosprawności oraz dochód na osobę w rodzinie. W przypadku dzieci i młodzieży, wymagane jest także zaświadczenie od lekarza o konieczności korzystania z komputera ze względu na stan zdrowia.

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności oraz dochodu na osobę w rodzinie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 85% wartości komputera, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych.

Nowe zasady i warunki dotyczące dofinansowania komputera przez PFRON mają na celu ułatwienie dostępu do nowoczesnych technologii dla osób niepełnosprawnych oraz poprawę ich jakości życia. Szczegółowe informacje można uzyskać w oddziałach PFRON lub na stronie internetowej funduszu.

Podsumowując, w 2017 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) udzielił wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych w zakupie komputera. Dzięki temu programowi, wiele osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności mogło uzyskać dostęp do nowoczesnych technologii i ułatwić sobie codzienne funkcjonowanie. Dofinansowanie PFRON pozwoliło na zmniejszenie barier komunikacyjnych i edukacyjnych oraz zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego dla osób niepełnosprawnych. Warto podkreślić, że program ten jest nadal dostępny i stanowi ważne wsparcie dla społeczności niepełnosprawnej w Polsce.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *