Jak wyczyścić komputer do zera windows 10?

Czyszczenie komputera do zera jest często wykonywane, aby usunąć wszystkie dane i programy z systemu Windows 10. Może to być szczególnie przydatne, jeśli chcesz sprzedać lub oddać swój komputer lub po prostu chcesz go odświeżyć. Czyścić komputer do zera oznacza, że ​​wszystkie pliki i programy zostaną usunięte, a system operacyjny Windows 10 zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych. W tym artykule omówimy, jak wykonać tę czynność.

Jak wyczyścić komputer z systemem Windows 10 za pomocą narzędzi systemowych

Aby wyczyścić komputer z systemem Windows 10 za pomocą narzędzi systemowych, należy wykonać następujące czynności:

1. Otwórz Panel sterowania i przejdź do sekcji „Programy i funkcje”.

2. Wybierz opcję „Odinstaluj program” i usuń wszystkie nieużywane aplikacje.

3. Przejdź do sekcji „Narzędzie do usuwania aplikacji” i usuń wszystkie pozostałości po odinstalowanych programach.

4. Przejdź do sekcji „Usuwanie danych użytkownika” i usuń wszystkie pliki tymczasowe, historię przeglądarki internetowej oraz inne dane użytkownika, które mogłyby zostać zapisane na dysku twardym.

5. Uruchom narzędzie Defragmentacja dysku, aby optymalizować dostępność plików na dysku twardym.

6. Uruchom narzędzie Czyszczenie dysku, aby usunąć nieużywane pliki systemowe oraz inne śmieci z dysku twardego.

7. Uruchom narzędzie Kontrola jakości powietrza, aby sprawdzić stan systemu operacyjnego i naprawić ewentualne błędy lub problemy techniczne, które mogłyby mieć wpływ na jego działanie.

Jak wyczyścić komputer z systemem Windows 10 za pomocą aplikacji do czyszczenia rejestru

Aby wyczyścić komputer z systemem Windows 10 za pomocą aplikacji do czyszczenia rejestru, należy wykonać następujące kroki. Po pierwsze, należy pobrać i zainstalować aplikację do czyszczenia rejestru. Następnie należy uruchomić aplikację i wybrać opcję „Skanuj”. Po skanowaniu systemu, aplikacja wyświetli listę błędów i problemów znalezionych w rejestrze. Następnie należy wybrać opcję „Napraw”, aby usunąć te błędy i problemy. Na koniec należy uruchomić ponownie komputer, aby upewnić się, że proces czyszczenia rejestru został poprawnie przeprowadzony.

Jak wyczyścić komputer z systemem Windows 10 przy użyciu narzędzi do usuwania plików tymczasowych i niepotrzebnych plików

Aby wyczyścić komputer z systemem Windows 10 przy użyciu narzędzi do usuwania plików tymczasowych i niepotrzebnych plików, należy wykonać następujące czynności.

Po pierwsze, należy otworzyć Panel sterowania i wybrać opcję „Usuwanie plików tymczasowych”. Następnie trzeba zaznaczyć opcję „Usuwanie plików tymczasowych” i kliknąć przycisk „Usuń”. Po usunięciu plików tymczasowych można przejść do usuwania niepotrzebnych plików.

Aby to zrobić, należy otworzyć okno Eksploratora Windows i wskazać dysk twardy, na którym chcemy usunąć niepotrzebne pliki. Następnie trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy na dysku twardym i wybrać opcję „Właściwości”. W oknie Właściwości trzeba kliknąć przycisk „Usuwanie niepotrzebnych plików” i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po usunięciu niepotrzebnych plików można zakończyć proces czyszczenia komputera.

Podsumowując, wyczyszczenie komputera do zera Windows 10 jest łatwym procesem, który można wykonać za pomocą narzędzi dostarczonych przez system operacyjny. Możesz skorzystać z opcji Reset This PC lub Usuń wszystko, aby usunąć wszystkie pliki i ustawienia z komputera. Możesz również skorzystać z narzędzi do czyszczenia dysku, aby usunąć nieużywane pliki i poprawić wydajność systemu. Wyczyszczenie komputera do zera Windows 10 jest prostym sposobem na odnowienie systemu i przywrócenie go do stanu fabrycznego.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *