Jak sprawdzić id komputera windows 10?

Identyfikator komputera jest unikalnym numerem, który identyfikuje dany komputer w sieci. Jest to bardzo przydatne, gdy chcesz zdalnie połączyć się z innym komputerem lub udostępnić pliki. Identyfikator komputera jest również potrzebny do wykonywania czynności administracyjnych, takich jak tworzenie użytkowników i grup oraz instalowanie oprogramowania. W systemie Windows 10 możesz łatwo sprawdzić identyfikator swojego komputera. Możesz to zrobić za pomocą narzędzi systemu Windows lub polecenia wiersza polecenia.

Jak używać narzędzia wiersza polecenia do sprawdzenia ID komputera Windows 10.

Aby sprawdzić ID komputera w systemie Windows 10, należy użyć narzędzia wiersza polecenia. Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz Wiersz Polecenia jako administrator. Można to zrobić, wpisując „cmd” w polu wyszukiwania na pasku Start i klikając prawym przyciskiem myszy opcję „Uruchom jako administrator”.

2. Wpisz polecenie „wmic csproduct get UUID” i naciśnij Enter.

3. ID komputera zostanie wyświetlone na ekranie.

Jak skonfigurować Ustawienia zabezpieczeń w celu sprawdzenia ID komputera Windows 10.

Aby skonfigurować Ustawienia zabezpieczeń w celu sprawdzenia ID komputera Windows 10, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz Ustawienia systemu Windows 10, klikając ikonę Ustawienia na pasku zadań lub wpisując „Ustawienia” w polu wyszukiwania.

2. Wybierz opcję „Aktualizacja i zabezpieczenia”.

3. Wybierz opcję „Zabezpieczenia” i przejdź do sekcji „Uwierzytelnianie urządzeń”.

4. Kliknij przycisk „Dodaj urządzenie”, aby dodać nowe urządzenie do listy uwierzytelnionych urządzeń.

5. Wprowadź nazwę i ID komputera Windows 10, a następnie kliknij przycisk „Dodaj”, aby zakończyć proces dodawania nowego urządzenia do listy uwierzytelnionych urządzeń.

Jak wykorzystać narzędzie System Information do sprawdzenia ID komputera Windows 10

Narzędzie System Information jest przydatnym narzędziem do sprawdzenia ID komputera Windows 10. Aby skorzystać z tego narzędzia, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz menu Start i wpisz „System Information”.

2. Wybierz „System Information” z listy wyników wyszukiwania.

3. W oknie System Information, przejdź do sekcji „System Summary” i zlokalizuj pozycję „Computer Name”.

4. Po prawej stronie pozycji „Computer Name” znajduje się ID komputera Windows 10.

Aby sprawdzić ID komputera w systemie Windows 10, należy otworzyć Panel sterowania, wybrać System i zabezpieczenia, a następnie kliknąć Informacje o systemie. Na tej stronie znajduje się sekcja Nazwa komputera, w której znajduje się ID komputera. Można również uzyskać ID komputera przy użyciu polecenia promptu poleceń lub PowerShell.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *