Jak Znaleźć Historię w Safari na iPhone’ie?

Historia w Safari na iPhone’a to funkcja, która pozwala użytkownikom przeglądać strony internetowe, które odwiedzili wcześniej. Historia jest zapisywana w przeglądarce Safari i można ją łatwo przeglądać, aby zobaczyć strony, które odwiedziłeś wcześniej. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chcesz wrócić do strony internetowej, którą odwiedziłeś kilka dni temu lub jeśli chcesz sprawdzić, co ostatnio oglądałeś. Historia jest również używana do tworzenia listy poleceń i sugestii dla użytkowników.

Jak wykorzystać historię w Safari na iPhone’a do przeglądania stron internetowych.

Aby wykorzystać historię w Safari na iPhone’a do przeglądania stron internetowych, należy najpierw otworzyć aplikację Safari. Następnie należy dotknąć ikony Historia, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Pojawi się lista odwiedzonych stron internetowych. Aby przejść do dowolnej strony z listy, należy dotknąć jej tytułu. Można również skorzystać z opcji Wyszukaj historię, aby szybko znaleźć interesującą stronę internetową.

Jak zarządzać historią przeglądania w Safari na iPhone’a.

Aby zarządzać historią przeglądania w Safari na iPhone’a, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz aplikację Safari na swoim iPhone’ie.

2. Przejdź do ustawień aplikacji Safari i dotknij „Historia”.

3. Wybierz opcję „Usuń całą historię”, aby usunąć wszystkie strony internetowe, które odwiedziłeś w przeszłości.

4. Możesz również usunąć pojedyncze strony internetowe z listy historii przeglądania, dotykając ikony „X” obok każdej pozycji na liście.

Jak używać funkcji przeglądania incognito w Safari na iPhone’a do prywatnego przeglądania stron internetowych

Aby użyć funkcji przeglądania incognito w Safari na iPhone’a, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz aplikację Safari na swoim iPhone’ie.

2. Kliknij ikonę dwóch kart po prawej stronie paska adresu.

3. Wybierz opcję „Nowa karta prywatna” z menu, które się pojawi.

4. Przeglądaj strony internetowe w trybie incognito, jak zwykle w przeglądarce Safari.

5. Aby zakończyć przeglądanie incognito, po prostu zamknij wszystkie otwarte karty prywatne lub wyłącz tryb incognito, klikając ikonę dwóch kart i wybierając opcję „Zamknij wszystkie karty prywatne” lub „Wyłącz tryb prywatny” z menu.

Historia w Safari na iPhone’a jest łatwa do znalezienia i użycia. Można ją znaleźć w Ustawieniach, a następnie wybrać opcję Przeglądaj historię. Po otwarciu tego okna można przeglądać i usuwać strony, które odwiedziłeś. Historia jest przechowywana w Safari, więc możesz mieć pewność, że twoje dane są bezpieczne i chronione.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *