Dofinansowanie PCPR 2018 – komputer dla Ciebie

PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) to instytucja, która od lat wspiera rodziny w trudnej sytuacji życiowej. Jednym z działań podejmowanych przez PCPR jest program dofinansowania zakupu komputera dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W roku 2018, dzięki wsparciu finansowemu ze strony PCPR, wiele rodzin miało możliwość zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego. Dzięki temu programowi, osoby korzystające z pomocy PCPR mogły skorzystać z nowoczesnych technologii i ułatwić sobie codzienne funkcjonowanie. Wprowadzenie komputera do domu może być również szansą na rozwój i zdobycie nowych umiejętności, co przyczynia się do poprawy jakości życia. Program dofinansowania komputera jest jednym z wielu działań podejmowanych przez PCPR w celu wsparcia rodzin i poprawy ich sytuacji życiowej.

Jak otrzymać dofinansowanie na zakup komputera w ramach programu PCPR w 2018 roku?

Aby otrzymać dofinansowanie na zakup komputera w ramach programu PCPR w 2018 roku, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, należy być osobą bezrobotną lub poszukującą pracy zarejestrowaną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Po drugie, trzeba posiadać aktualne zaświadczenie o dochodach lub otrzymywać świadczenia z pomocy społecznej. Po trzecie, trzeba udokumentować potrzebę posiadania komputera w celu podjęcia lub kontynuacji nauki lub pracy. W przypadku spełnienia tych wymagań, można złożyć wniosek o dofinansowanie u właściwego pracownika socjalnego w PCPR.

Korzyści z posiadania własnego komputera dzięki wsparciu PCPR – opinie beneficjentów

Posiadanie własnego komputera może przynieść wiele korzyści, szczególnie dzięki wsparciu PCPR. Oto opinie beneficjentów:

1. „Dzięki komputerowi, który otrzymałam od PCPR, mogę łatwiej szukać pracy i rozwijać swoje umiejętności. To ogromna pomoc dla mnie i mojej rodziny.” – Katarzyna, 32 lata.

2. „Mój syn dzięki komputerowi może uczyć się zdalnie i nie musi już dojeżdżać do szkoły codziennie. To bardzo ułatwia nam życie.” – Anna, 45 lat.

3. „Korzystam z internetu na komputerze od PCPR, aby dowiedzieć się o różnych formach pomocy dla osób bezrobotnych. Dzięki temu mogę skorzystać z programów szkoleniowych i podnieść swoje kwalifikacje.” – Piotr, 27 lat.

4. „Komputer od PCPR jest niezbędny w prowadzeniu mojego małego biznesu. Dzięki niemu mogę szybko i sprawnie załatwiać sprawy związane z dokumentacją i kontaktować się z klientami.” – Marta, 35 lat.

5. „Jestem wdzięczna PCPR za możliwość korzystania z komputera w ich siedzibie. Dzięki temu mogę wysłać e-maile do moich dzieci mieszkających za granicą oraz utrzymywać kontakt ze znajomymi.” – Halina, 68 lat.

Wnioski beneficjentów jednoznacznie wskazują na pozytywny wpływ posiadania własnego komputera dzięki wsparciu PCPR. Jest to nie tylko narzędzie do nauki i pracy, ale także ułatwienie w codziennym życiu.

Nowe zasady i warunki przyznawania dofinansowania na komputer w programie PCPR na rok 2018

W roku 2018 wprowadzono nowe zasady i warunki przyznawania dofinansowania na zakup komputera w ramach programu PCPR. Dotyczą one osób, które spełniają określone kryteria i są zarejestrowane w PCPR. Dofinansowanie będzie przyznawane tylko raz na osobę i nie będzie przekraczać ustalonej kwoty. W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć wniosek w wyznaczonym terminie oraz przedstawić wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. Szczegółowe informacje można uzyskać w PCPR lub na stronie internetowej programu.

Podsumowując, program dofinansowania do komputera w ramach PCPR w 2018 roku był ważnym krokiem w kierunku zapewnienia równego dostępu do nowoczesnych technologii dla wszystkich. Dzięki temu wsparciu, wiele osób mogło skorzystać z możliwości rozwoju i nauki poprzez korzystanie z komputera. Program ten przyczynił się również do zmniejszenia różnic społecznych i edukacyjnych oraz zwiększenia szans na rynku pracy. Mamy nadzieję, że podobne inicjatywy będą kontynuowane w przyszłości, aby jeszcze większa liczba osób mogła skorzystać z korzyści wynikających z posiadania własnego komputera.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *