Google zmienia dokumentacje – nowe zapisy o spadkach w rankingu, bezpieczeństwie i wyszukiwaniu

Niedługo zakończy się aktualizacja March Core Update, której finał został zapowiedziany na 5 maja 2024 r. To najdłużej wprowadzana aktualizacja od co najmniej 10 lat, bo pierwsze oficjalne działania w jej obrębie datowane były na początek marca. Google nie daje jednak o sobie zapomnieć. Właśnie zaktualizowano oficjalną dokumentację Google Search, która zyskała nowe definicje dotyczące algorytmów, systemu rankingu i kwestii związanych z bezpieczeństwem. Na czym polegają najnowsze zmiany w dokumentacji Google? Czy są bezpośrednio związane z March Core Update i mogą wpływać na sposób pozycjonowania stron?

Największe zmiany w dokumentacji Google w 2024 r.

Jeżeli chodzi wyłącznie o zmiany dokumentacji Google, a nie zmiany algorytmiczne, obecne modyfikacje wytycznych są objętościowo największe w 2024 r. Google zaktualizowało dokumentację dotyczącą diagnozowania spadków stron w rankingu, kwestii związanych z bezpieczeństwem, wyszukiwaniem i przeciwdziałaniem rozwojowi stron spamerskich. Aktualizacja ma miejsce w pod koniec kwietnia, a więc na około tydzień przed finalnym ukończeniem wdrażania największej aktualizacji rdzeniowej ostatnich lat – March Core Update. Treść zmian w dokumentach Google może być zresztą przynajmniej częściowo podyktowana zmianom algorytmicznym, które są w trakcie przeprowadzania.

Przedmiotem najnowszej aktualizacji dokumentacji Google jest 5 obszarów dotyczących spadków w rankingu. Nowa wersja dokumentacji zawiera ponad 400 słów więcej, które precyzują aspekty związane ze zmianami pozycji strony w SERP. Zaktualizowana wersja doprecyzowuje wiele terminów, ale pojawiają się także nowości. Poniżej prezentujemy wszystkie z nich, opatrując małym komentarzem.

monitor, zbliżenie na logo Google for Developers
Nowe brzmienie definicji spadków pozycji w dokumentacji może być związane z aktualnie implementowaną aktualizacją March Core Update.

Zmiany w definicji naprawiania skutków spadku stron w indeksie

Pierwsza zmiana jest najbardziej zaskakująca: Google nie daje nadziei na powrót do stanu poprzedniego stronom, które utraciły pozycje w rankingu. To chyba pierwsza tego typu zmiana, która bezsprzecznie wprost może budzić nieprzychylność użytkowników. Dotychczas polityka Google raczej obfitowała w zapewnienia o możliwościach naprawy sytuacji, a materiały wideo m.in. na Google Search Central zawsze kończą się jakąś formą podnoszenia na duchu tych właścicieli stron, którzy znaleźli się w niekorzystnej sytuacji.

Oryginalne zdanie w dokumentacji miało wcześniej następujące brzmienie: „spadek ruchu organicznego z wyszukiwarki może mieć miejsce z kilku powodów i większość z nich można odwrócić. Zrozumienie, co dokładnie stało się z twoją stroną, może być niełatwe”. W obecnej formie Google połączył obydwa zdania w jedno, wykreślając jednocześnie zapewnienia dotyczące możliwości powrotu do poprzedniej sytuacji. W obecnej formie przytoczony zapis z dokumentacji brzmi: „spadek w ruchu organicznym z wyszukiwarki może mieć miejsce z kilku powodów, a zrozumienie, co dokładnie stało się z twoją stroną, może być niełatwe”. Nie więc ma ani słowa o tym, że spadki “można odwrócić”.

Modyfikacja opisu polityki antyspamowej i bezpieczeństwa

Google aktualizacje również dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu rozwojowi spamu. Przypomnijmy, że z tym ostatnim problemem borykamy się z ogromnym zalewem niskiej jakości stron, które manipulują poziomem autorytetu, wykorzystując masowo publikowane treści wygenerowane przez narzędzia A.I.

Google zaktualizował ilustracje wykresu ruchu tak, aby dokładnie pasowały do przyczyn każdego rodzaju spadku ruchu. Sam opis problemu również uległ zmianie z “problem techniczny na poziomie witryny (działania Manualne, silne zmiany algorytmiczne)” na „duży spadek z powodu aktualizacji algorytmu, problemu z bezpieczeństwem lub spamem na poziomie witryny”. Problem z poprzednim opisem polega na tym, że działania manualne i silne zmiany algorytmiczne nie są problemami technicznymi. Najnowsza wersja rozwiązuje ten problem, a jednocześnie jest bardziej precyzyjna.

Z drugiej strony warto jednak zauważyć, że tym samym transparentnie Google zapewnia sobie legalną furtkę na wypadek sytuacji, kiedy strony internetowe tracą pozycje w rankingu na skutek zmian algorytmicznych wprowadzanych Google Search. Analizując najnowsze zmiany, można zresztą odnieść wrażenie, że jest to wspólny mianownik wszystkich modyfikacji.

Drobne zmiany w opisie problemów technicznych

W dokumentacji Google mamy też nowe brzmienie opisu problemów technicznych zachodzących na poziomie strony. Poprzednia wersja wykresu, który znajduje się w tym rozdziale, miała następujący podpis: “problem techniczny na poziomie strony (zmiany algorytmiczne, zakłócenia na rynku)”. Obecnie zaktualizowany wykres opatrzony jest podpisem: „problem techniczny na całej Twojej witrynie, zmieniające się zainteresowania”.

Jednocześnie zarówno wykres, jak i jego etykieta, są teraz bardziej konkretne. “Zmiana na poziomie strony” została zastąpiona przez “zmianę na poziomie witryny”. Chociaż na pierwszy rzut oka te zmiany są nieistotne, warto pamiętać o tym, że Google nie dokonuje zmian oficjalnej dokumentacji co kwartał. Robi to tylko wtedy, gdy ma do tego odpowiednio istotne uzasadnienie. Powyższe zmiany wprowadzają szersze pole interpretacyjne. “Zmieniające się zainteresowania” obejmują zakłócenia na rynku (gdzie nowy produkt czyni poprzedni przestarzałym lub mniej pożądanym), ale obejmuje także produkty, które wychodzą z użycia lub przestają być modne.

monitor, zbliżenie na panel Google Search Console
Najnowsze zmiany w dokumentacji Google dotykają kluczowych obszarów, takich jak bezpieczeństwo, polityka antyspamowa i sposób reagowania na spadki pozycji witryny w SERP.

Nowe wskazówki dotyczące zmian algorytmicznych Google Search

Google dodaje nowe wytyczne w zakresie zmian algorytmicznych. Największą modyfikacją jest wprowadzenie zupełnie nowego działu dotyczącego zmian algorytmicznych, który zastępuje dwa mniejsze działy, jeden dotyczący naruszeń zasad i działań manualnych, a drugi dotyczący zmian algorytmów. Stara wersja tego jednego działu miała 108 słów. Zaktualizowana wersja zawiera 443 słowa. Zmodyfikowano szczegóły sekcji pomocowej, gdzie w ramach wskazówek Google dzieli potencjalne szkody w zakresie spadków pozycji spowodowane zmianami algorytmicznymi na dwa rodzaje:

  • niewielki spadek pozycji – np. spadek z pozycji 2 na 4,
  • duży spadek pozycji – np. spadek z pozycji 4 na 29.

Niewielki spadek pozycji to taki, gdy dochodzi do niewielkiego przesunięcia w rankingu wśród najlepszych wyników (na przykład, spadek z pozycji 2 na 4 dla zapytania wyszukiwania). W Konsoli Wyszukiwania możesz zauważyć zauważalny spadek ruchu bez dużych zmian w liczbie wyświetleń. Niewielkie fluktuacje w pozycji mogą wystąpić w dowolnym momencie (włącznie z powrotem na wyższą pozycję, bez konieczności podejmowania działań). Większe zmiany w zakresie pozycji strony w wynikach wyszukiwania mogę być od teraz łatwiej interpretowane jako pokłosie zmian algorytmicznych Google Search. 

Pomimo tego wyodrębnienie takiego – dość prostego – podziału na pierwszy rzut oka jest bezcelowe. Prawdopodobnie pomoże jednak Google uczynić dokumentację bardziej konkretną, bo w kolejnych punktach znalazły się odniesienia do poszczególnych scenariuszy (niewielkich i dużych spadków pozycji).

Pomniejsze zmiany dotyczą też zaleceń dotyczących działań po zidentyfikowaniu spadków. Na tej płaszczyźnie Google wciąż doradza zmiany jakościowe; optymalizację techniczną i wysokiej jakości treści. Dodatkowe rekomendacje wynikają z grafów wiedzy E-E-A-T. To między między dodawanie biografii autorów, zarządzania profilem linków wychodzących, hierarchią strony itd.

infografika, What's E-E-A-T?
Zmiany w rekomendacjach dotyczących zmian algorytmicznych wynikają z grafów wiedzy E-E-A-T.

Najnowsze zmiany w dokumentacji Google – podsumowanie

Google wprowadza też kilka innych zmian, które są jednak drobiazgowe. Nie są to zmiany jakościowe, które wprowadzają inny sposób interpretowania danych zjawisk i mechanizmów, lecz bardziej zmiany językowe, których celem jest z jednej strony uproszczenie całej dokumentacji, z drugiej zaś – sprawienie, by była bardziej konkretna. Przykładowo, jeden z nagłówków dokumentacji został zmieniony z “Ostatnio przeniosłeś swoją stronę” (You recently moved your site) na “Przenosiny i migracje witryny” (Site moves and migrations).

Zaktualizowana dokumentacja Google’a przede wszystkim doprecyzowuje kwestie związane ze spadkami stron w wynikach wyszukiwania. Wydaje się, że Google tym samym uprawomocnia sytuacje, kiedy dochodzi do dużych spadków bez ponoszenia za to odpowiedzialności. Świadczy o tym pojawienie się konkretnych zapisów o dużych spadkach pozycji wywołanych zmianami algorytmicznymi.

Równie ciekawie brzmi zmiana dotycząca możliwości naprawienia sytuacji – powrócenia do pozycji sprzed spadków. W ostatnich artykułach przytaczaliśmy badanie Search Engine Land, które wykazuje, że ponad 90% stron, które straciło pozycje w rankingu w wrześniu 2023 r. w ramach aktualizacji Helpful Content wciąż nie odzyskało poprzednich wyników. Najnowsze zmiany w dokumentacji zdają się utwierdzać nas w przekonaniu, że może to być sytuacja naturalna, a Google nie bierze za nie odpowiedzialności nawet wtedy, gdy spadki są bezpośrednią konsekwencją zmian algorytmów.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *