Czym jest Brand Purpose?

Definicja Brand Purpose

Brand Purpose, czyli cel marki, to fundament określający, dlaczego marka istnieje i jaki ma głębszy sens poza zarabianiem pieniędzy. To misja, która kieruje działaniami firmy, inspiruje jej pracowników i angażuje konsumentów na poziomie emocjonalnym. Cel marki to coś więcej niż tylko zysk – to zobowiązanie do wniesienia pozytywnego wkładu w społeczeństwo, środowisko czy życie klientów.

Znaczenie Brand Purpose

Brand Purpose ma ogromne znaczenie dla współczesnych firm z kilku kluczowych powodów:

 1. Wyróżnienie na rynku: Firmy z jasno określonym celem marki wyróżniają się w tłumie konkurentów, przyciągając konsumentów, którzy identyfikują się z ich wartościami.
 2. Budowanie lojalności klientów: Konsumenci są bardziej skłonni do lojalności wobec marek, które mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i z którymi dzielą wspólne wartości.
 3. Motywacja pracowników: Cel marki może być potężnym narzędziem motywacyjnym dla pracowników, którzy chcą pracować dla firmy mającej misję wykraczającą poza zysk.
 4. Długoterminowy sukces: Firmy z silnym celem marki są bardziej odporne na zmiany rynkowe i mogą osiągnąć długoterminowy sukces poprzez budowanie trwałych relacji z klientami i interesariuszami.

Rola Brand Purpose w Marketingu

Brand Purpose odgrywa kluczową rolę w strategii marketingowej, wpływając na komunikację, kampanie reklamowe oraz ogólną tożsamość marki. Oto, jak cel marki może być wykorzystywany w marketingu:

 1. Komunikacja wartości: Cel marki pomaga w definiowaniu i komunikowaniu wartości, które są ważne dla firmy i jej klientów.
 2. Autentyczność: Konsumenci coraz częściej oczekują autentyczności od marek. Jasno określony cel marki pomaga w budowaniu wiarygodności i zaufania.
 3. Angażujące kampanie: Kampanie oparte na celu marki są bardziej angażujące, ponieważ odwołują się do emocji i wartości konsumentów.
 4. Zarządzanie kryzysowe: Firmy z silnym celem marki mogą lepiej radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, ponieważ mają jasno określone wartości, które kierują ich działaniami.

Przykłady Brand Purpose

Wielu znanych marek wprowadziło Brand Purpose do swojej strategii, osiągając znaczący sukces. Oto kilka przykładów:

 1. Patagonia: Patagonia to marka odzieży outdoorowej, której celem jest ochrona środowiska naturalnego. Firma jest znana z kampanii promujących zrównoważony rozwój, takich jak „Don’t Buy This Jacket”, która zachęca konsumentów do przemyślanych zakupów.
 2. TOMS: TOMS to marka obuwia, która wprowadziła model biznesowy „One for One”. Za każdą zakupioną parę butów firma przekazuje parę butów potrzebującym. Celem marki jest walka z ubóstwem i poprawa jakości życia ludzi na całym świecie.
 3. LEGO: Celem marki LEGO jest inspirowanie i rozwijanie dzieci przez zabawę i naukę. Firma angażuje się w inicjatywy edukacyjne i współpracuje z organizacjami, które wspierają rozwój dzieci.
 4. Unilever: Unilever, właściciel wielu znanych marek, takich jak Dove, Ben & Jerry’s i Hellmann’s, kieruje się celem „making sustainable living commonplace”. Firma stawia na zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną w swoich działaniach biznesowych.

Implementacja Brand Purpose

Wprowadzenie i skuteczne wykorzystanie celu marki wymaga kilku kroków:

 1. Definiowanie celu: Cel marki powinien być autentyczny, konkretny i zgodny z wartościami firmy. Powinien być również ambitny i inspirować zarówno pracowników, jak i klientów.
 2. Komunikacja: Cel marki musi być jasno komunikowany zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Wszystkie działania marketingowe i komunikacyjne powinny być spójne z celem marki.
 3. Działania zgodne z celem: Firma powinna podejmować konkretne działania, które są zgodne z jej celem. Mogą to być inicjatywy społeczne, ekologiczne, edukacyjne czy zdrowotne.
 4. Edukacja i zaangażowanie pracowników: Pracownicy powinni być świadomi celu marki i angażować się w jego realizację. Szkolenia, warsztaty i programy motywacyjne mogą w tym pomóc.
 5. Pomiar i raportowanie: Ważne jest, aby regularnie mierzyć efekty działań związanych z celem marki i komunikować wyniki zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.

Podsumowanie

Brand Purpose to kluczowy element współczesnej strategii biznesowej, który pomaga firmom wyróżniać się na rynku, budować lojalność klientów i motywować pracowników. Jasno określony cel marki pozwala firmie angażować się w działania przynoszące korzyści nie tylko jej samej, ale także społeczeństwu i środowisku. W dzisiejszym świecie, gdzie konsumenci coraz bardziej zwracają uwagę na wartości i autentyczność, posiadanie i realizowanie celu marki może być decydującym czynnikiem sukcesu.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *