Czym jest atrybucja konwersji?

Atrybucja konwersji to proces przypisywania wartości poszczególnym punktom kontaktu (touchpoints) w ścieżce użytkownika prowadzącej do konwersji. Konwersją może być dowolne działanie użytkownika na stronie internetowej, takie jak zakup, rejestracja czy wypełnienie formularza.

Dlaczego atrybucja konwersji jest ważna?

 1. Optymalizacja kampanii marketingowych:
  • Pozwala zrozumieć, które kanały marketingowe są najbardziej efektywne w generowaniu konwersji, co umożliwia lepsze alokowanie budżetu marketingowego.
 2. Lepsze zrozumienie ścieżki klienta:
  • Umożliwia analizę całej podróży klienta, co pozwala na identyfikację kluczowych punktów kontaktu i poprawę doświadczeń użytkowników.
 3. Podejmowanie decyzji opartych na danych:
  • Dzięki precyzyjnej atrybucji marketerzy mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące strategii marketingowych.

Modele atrybucji konwersji

 1. Model ostatniego kliknięcia (Last Click):
  • Cała wartość konwersji przypisywana jest ostatniemu punktowi kontaktu przed konwersją.
 2. Model pierwszego kliknięcia (First Click):
  • Cała wartość konwersji przypisywana jest pierwszemu punktowi kontaktu.
 3. Model liniowy (Linear):
  • Wartość konwersji jest równomiernie rozłożona pomiędzy wszystkie punkty kontaktu.
 4. Model czasowego zanikania (Time Decay):
  • Większą wartość przypisuje się punktom kontaktu bliżej momentu konwersji.
 5. Model pozycyjny (Position-Based):
  • 40% wartości przypisuje się pierwszemu i ostatniemu punktowi kontaktu, a pozostałe 20% rozkłada się pomiędzy pozostałe punkty.

Narzędzia do atrybucji konwersji

 1. Google Analytics:
  • Popularne narzędzie do analizy ruchu na stronie internetowej, które oferuje różne modele atrybucji konwersji.
 2. Adobe Analytics:
  • Zaawansowane narzędzie analityczne, które pozwala na szczegółową analizę ścieżek użytkowników i atrybucji konwersji.
 3. HubSpot:
  • Narzędzie do zarządzania marketingiem i sprzedażą, które oferuje funkcje atrybucji konwersji.

Atrybucja konwersji jest kluczowym elementem analizy marketingowej, który pomaga zrozumieć, jakie działania marketingowe przyczyniają się do osiągnięcia konwersji. Dzięki odpowiedniemu modelowi atrybucji marketerzy mogą lepiej optymalizować kampanie, alokować budżety i poprawiać doświadczenia użytkowników, co prowadzi do bardziej efektywnych strategii marketingowych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *