jak zrušit reklamy google chrome

  Wstęp

  Google Chrome jest jedną z najpopularniejszych przeglądarek internetowych na świecie. Jednak wiele osób skarży się na nieustanne wyświetlanie reklam w tej przeglądarce. Na szczęście istnieje kilka sposobów, aby zablokować te reklamy i cieszyć się czystym i szybkim przeglądaniem stron internetowych. W tym artykule przedstawimy kilka sposobów, jak zablokować reklamy w Google Chrome.

  Jak odstranit reklamy Google Chrome pomocí nastavení prohlížeče

  Chcete-li odstranit reklamy z prohlížeče Google Chrome, můžete to provést pomocí nastavení prohlížeče. Postupujte následovně:

  1. Otevřete prohlížeč Google Chrome a klikněte na ikonu tří teček v pravém horním rohu obrazovky.

  2. Vyberte možnost Nastavení.

  3. Vyberte možnost Ochrana soukromí a bezpečnost.

  4. Vyberte možnost Reklamy.

  5. Zde můžete zakázat reklamy na webových stránkách, které navštěvujete.

  6. Uložte změny a prohlížeč Google Chrome bude nyní bez reklam.

  Jak blokovat reklamy Google Chrome pomocí rozšíření prohlížeče

  Chcete-li blokovat reklamy v prohlížeči Google Chrome, můžete použít některé z mnoha dostupných rozšíření prohlížeče. Mezi tyto rozšíření patří Adblock Plus, uBlock Origin, Ghostery a další. Tyto rozšíření prohlížeče vám umožní blokovat reklamy, sledovací kódy a další nežádoucí obsah. Chcete-li je nainstalovat, otevřete prohlížeč Google Chrome a přejděte na stránku Chrome Web Store. Zde můžete vyhledat a nainstalovat požadované rozšíření. Po instalaci můžete začít blokovat reklamy a další nežádoucí obsah.

  Jak zablokovat reklamy Google Chrome pomocí nastavení soukromí

  Blokování reklam v prohlížeči Google Chrome lze provést nastavením soukromí. Chcete-li to provést, postupujte následovně:

  1. Otevřete prohlížeč Google Chrome a klikněte na ikonu tří teček v pravém horním rohu obrazovky.

  2. Vyberte možnost Nastavení.

  3. Vyberte možnost Ochrana soukromí a bezpečnost.

  4. Vyberte možnost Blokovat reklamy.

  5. Zvolte možnost Blokovat reklamy na všech webových stránkách.

  6. Potvrďte svou volbu kliknutím na tlačítko Uložit.

  Tímto způsobem můžete blokovat reklamy v prohlížeči Google Chrome pomocí nastavení soukromí.

  Jak zrušit reklamy Google Chrome pomocí nastavení souborů cookie

  Aby bylo možné zrušit reklamy Google Chrome pomocí nastavení souborů cookie, je nutné postupovat podle následujících kroků:

  1. Otevřete prohlížeč Google Chrome a přejděte do nabídky Nastavení.

  2. Vyhledejte sekci Soukromí a bezpečnost a klikněte na Nastavení obsahu.

  3. Vyberte možnost Upravit nastavení souborů cookie.

  4. Vyberte možnost Zablokovat všechny reklamy.

  5. Potvrďte své nastavení kliknutím na tlačítko Uložit.

  Tímto postupem by mělo být možné zrušit reklamy Google Chrome pomocí nastavení souborů cookie.

  Jak zablokovat reklamy Google Chrome pomocí nastavení firewallu

  Aby zablokować reklamy w przeglądarce Google Chrome za pomocą nastawienia firewallu, należy wykonać następujące kroki:

  1. Otwórz ustawienia firewallu. Możesz to zrobić, klikając ikonę ustawień w prawym górnym rogu ekranu lub wybierając opcję Ustawienia z menu Start.

  2. Przejdź do sekcji Zabezpieczenia i wybierz opcję Firewall.

  3. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.

  4. Przejdź do sekcji Zablokowane aplikacje i wybierz opcję Dodaj.

  5. W polu Nazwa aplikacji wpisz Google Chrome.

  6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.

  7. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować zmiany.

  Po wykonaniu powyższych kroków reklamy w przeglądarce Google Chrome zostaną zablokowane.

  Jak zablokovat reklamy Google Chrome pomocí nastavení adresářů

  Blokování reklam v prohlížeči Google Chrome je možné pomocí nastavení adresářů. Nejprve je třeba otevřít nastavení prohlížeče. To lze provést kliknutím na ikonu tří teček v pravém horním rohu prohlížeče a vybráním možnosti Nastavení. Poté je třeba vyhledat sekci Ochrana soukromí a bezpečnost a kliknout na Nastavení obsahu. V této sekci je možné zvolit možnost Blokovat reklamy. Po zapnutí této možnosti bude prohlížeč blokovat reklamy na všech stránkách, které navštívíte.

  Jak zablokovat reklamy Google Chrome pomocí nastavení bezpečnosti

  Aby zablokować reklamy w przeglądarce Google Chrome, należy wykonać następujące kroki:
  1. Otwórz przeglądarkę Google Chrome i kliknij ikonę trzech poziomych kropek w prawym górnym rogu.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Przewiń w dół do sekcji Prywatność i bezpieczeństwo.
  4. Kliknij opcję Ustawienia zawartości.
  5. Wybierz opcję Blokowanie reklam.
  6. Wybierz opcję Włącz blokowanie reklam.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.

  Po wykonaniu powyższych kroków reklamy zostaną zablokowane w przeglądarce Google Chrome.

  Jak zablokovat reklamy Google Chrome pomocí nastavení ochrany soukromí

  Abyste mohli blokovat reklamy v prohlížeči Google Chrome, můžete použít nastavení ochrany soukromí. Postup je následující:

  1. Otevřete prohlížeč Google Chrome a klikněte na ikonu tří teček v pravém horním rohu.

  2. Vyberte možnost Nastavení.

  3. Vyberte možnost Ochrana soukromí a bezpečnost.

  4. Vyberte možnost Blokovat reklamy.

  5. Zvolte možnost Blokovat reklamy na všech webových stránkách.

  6. Potvrďte svou volbu kliknutím na tlačítko Uložit.

  Tímto způsobem můžete blokovat reklamy v prohlížeči Google Chrome pomocí nastavení ochrany soukromí.

  Jak zablokovat reklamy Google Chrome pomocí nastavení ochrany osobních údajů

  Blokování reklam v prohlížeči Google Chrome lze provést pomocí nastavení ochrany osobních údajů. Chcete-li to provést, postupujte následovně:

  1. Otevřete prohlížeč Google Chrome a přejděte na stránku Nastavení.

  2. Vyhledejte sekci Ochrana osobních údajů a klikněte na ní.

  3. Vyberte možnost Blokovat reklamy.

  4. Potvrďte svou volbu kliknutím na tlačítko Uložit.

  Tímto způsobem můžete v prohlížeči Google Chrome blokovat reklamy pomocí nastavení ochrany osobních údajů.

  Jak zablokovat reklamy Google Chrome pomocí nastavení ochrany proti phishingu

  Aby zablokować reklamy w przeglądarce Google Chrome, należy wykonać następujące kroki:
  1. Otwórz przeglądarkę Google Chrome i kliknij ikonę trzech poziomych kresek w prawym górnym rogu.
  2. Wybierz opcję „Ustawienia”.
  3. Przewiń w dół do sekcji „Ochrona przed phishingiem i złośliwym oprogramowaniem”.
  4. Zaznacz pole wyboru obok „Włącz ochronę przed phishingiem i złośliwym oprogramowaniem”.
  5. Kliknij przycisk „Zapisz”.

  Po wykonaniu powyższych kroków reklamy zostaną zablokowane w przeglądarce Google Chrome.