Jak wyświetlić wyniki Lighthouse w Google Sheets za pomocą funkcji

Jeśli chcesz wyświetlić wyniki Lighthouse w arkuszu Google za pomocą własnej funkcji, ten artykuł jest dla Ciebie. Przedstawi on kroki, które należy podjąć, aby skonfigurować funkcję niestandardową do pobierania i wyświetlania wyników Lighthouse.

Jak wyświetlić wyniki Lighthouse w arkuszach Google za pomocą funkcji niestandardowej?

Aby wyświetlić wyniki Lighthouse w arkuszach Google za pomocą funkcji niestandardowych, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz arkusz Google i dodaj nową kartę.

2. Wprowadź adres URL strony, którą chcesz przetestować.

3. Wpisz następującą funkcję niestandardową: =LIGHTHOUSE(adres URL).

4. Naciśnij Enter, aby wyświetlić wyniki Lighthouse dla tego adresu URL.

Jak używać funkcji niestandardowych do wyświetlania wyników Lighthouse w arkuszach Google?

Aby wyświetlić wyniki Lighthouse w arkuszach Google, należy skorzystać z funkcji niestandardowych. Funkcje te pozwalają na pobranie danych z narzędzia Lighthouse i wyświetlenie ich w arkuszu Google. Aby skorzystać z funkcji niestandardowych, należy otworzyć arkusz Google i kliknąć menu Narzędzia > Skrypty funkcji > Utwórz nową funkcję. Następnie należy wprowadzić kod źródłowy, który pobierze dane z narzędzia Lighthouse i umieści je w arkuszu Google. Po utworzeniu funkcji niestandardowej można ją używać do wprowadzenia adresu URL do narzędzia Lighthouse i automatycznego pobrania danych do arkusza Google.

Jak zoptymalizować stronę internetową za pomocą narzędzia Lighthouse i jak to wykorzystać do tworzenia raportów w arkuszach Google?

Aby zoptymalizować stronę internetową za pomocą narzędzia Lighthouse, należy w pierwszej kolejności otworzyć stronę w przeglądarce Google Chrome. Następnie należy wybrać opcję „Narzędzia deweloperskie”, a następnie „Audyt”. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno z narzędziem Lighthouse. W tym oknie można ustawić różne parametry audytu, takie jak uruchamianie testów dla urządzeń mobilnych lub desktopowych oraz ustawienia dotyczące optymalizacji szybkości ładowania strony. Po ustawieniu odpowiednich parametrów można rozpocząć audyt, który trwa kilka minut i po jego zakończeniu pojawi się raport zawierający informacje na temat wydajności strony internetowej.

Raport można wykorzystać do tworzenia raportów w arkuszach Google poprzez eksportowanie go do formatu CSV lub JSON i importowanie go do arkusza Google. Można również skopiować dane bezpośrednio do arkusza Google, aby mieć dostęp do szybkich statystyk dotyczących optymalizacji strony internetowej.

Jak tworzyć raporty o optymalizacji stron internetowych za pomocą narzędzia Lighthouse i jak je przedstawić na arkuszu Google?

Raporty o optymalizacji stron internetowych za pomocą narzędzia Lighthouse można tworzyć w celu określenia, jak dobrze strona internetowa działa i jak można ją poprawić. Aby utworzyć raport, należy najpierw uruchomić narzędzie Lighthouse. Można to zrobić, otwierając stronę internetową w przeglądarce Chrome i wybierając opcję „Narzędzia developerskie”. Następnie należy kliknąć „Audyt” i wybrać „Lighthouse”. Po uruchomieniu narzędzie Lighthouse przeanalizuje stronę internetową i wygeneruje raport. Raport zawiera informacje na temat szybkości ładowania strony, użyteczności, dostosowania do urządzeń mobilnych oraz innych aspektów optymalizacji strony internetowej.

Raport można przedstawić na arkuszu Google poprzez dodanie go do arkusza jako obraz lub skopiowanie danych z raportu do arkusza Google. Aby to zrobić, należy otworzyć raport Lighthouse i skopiować dane do schowka systemowego. Następnie należy otworzyć arkusz Google i wkleić dane ze schowka systemowego do arkusza Google. Można również skopiować obraz raportu Lighthouse bezpośrednio do arkusza Google poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na obraz raportu i wybranie opcji „Kopiuj obraz” lub „Kopiuj adres URL obrazu”.

Podsumowując, w tym artykule omówiono, jak wykorzystać funkcję niestandardową do wyświetlania wyników Lighthouse w arkuszu Google. Przedstawiono kroki do tworzenia i używania funkcji, a także przedstawiono przykłady użycia. Dzięki tej funkcji można łatwo i szybko uzyskać dostęp do danych Lighthouse bezpośrednio z arkusza Google.