Jak Usunąć Subskrybowany Kalendarz iPhone? Poradnik

Usuwanie subskrybowanego kalendarza iPhone jest łatwe i szybkie. Subskrybowany kalendarz to kalendarz, który jest dostarczany przez zewnętrzną usługę, taką jak Google Calendar lub Microsoft Outlook. Możesz go usunąć, jeśli nie chcesz już go widzieć na swoim urządzeniu iPhone. W tym artykule wyjaśnimy, jak usunąć subskrybowany kalendarz z iPhone’a.

Jak usunąć subskrybowany kalendarz w aplikacji Kalendarz na iPhone’a

Aby usunąć subskrybowany kalendarz w aplikacji Kalendarz na iPhone’a, należy wykonać następujące czynności:

1. Otwórz aplikację Kalendarz na swoim iPhone’ie.

2. Wybierz opcję Ustawienia znajdującą się w dolnej części ekranu.

3. Wybierz opcję Konta i subskrypcje.

4. Wybierz subskrybowany kalendarz, który chcesz usunąć.

5. Kliknij przycisk Usuń konto lub Usuń subskrypcję, aby usunąć wybrany kalendarz z listy twoich subskrypcji.

Jak usunąć subskrybowany kalendarz za pomocą iCloud na iPhone’a

Aby usunąć subskrybowany kalendarz za pomocą iCloud na iPhone’a, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz aplikację Ustawienia na swoim iPhone’ie.

2. Przejdź do sekcji Konta i hasła.

3. Wybierz opcję iCloud.

4. Przejdź do sekcji Kalendarze i wybierz opcję Subskrybowane kalendarze.

5. Wybierz subskrybowany kalendarz, który chcesz usunąć, a następnie dotknij ikony Usuń w prawym górnym rogu ekranu.

6. Potwierdź usunięcie, dotykając opcji Usuń w oknie dialogowym, aby zakończyć proces usuwania subskrybowanego kalendarza za pomocą iCloud na iPhone’ie.

Jak usunąć subskrybowany kalendarz za pomocą aplikacji Kalendarz na iPhone’a

Aby usunąć subskrybowany kalendarz z aplikacji Kalendarz na iPhone’a, należy wykonać następujące czynności:

1. Otwórz aplikację Kalendarz na swoim iPhone’ie.

2. Przejdź do ustawień aplikacji, klikając ikonę ustawień w prawym górnym rogu ekranu.

3. Wybierz opcję „Konta” i przejdź do listy subskrybowanych kalendarzy.

4. Wybierz kalendarz, który chcesz usunąć, i dotknij ikony „Usuń” w prawym dolnym rogu ekranu.

5. Potwierdź swoje działanie, dotykając opcji „Usuń” w oknie dialogowym.

Aby usunąć subskrybowany kalendarz iPhone, należy otworzyć aplikację Kalendarz, wybrać Kalendarze, dotknąć Edytuj w prawym górnym rogu ekranu, a następnie dotknąć minus (-) przy kalendarzu do usunięcia. Po potwierdzeniu usunięcia kalendarza zostanie on trwale usunięty z urządzenia.