Jak Usunąć Konwersacje na Messengerze iPhone? Poradnik

Usuwanie konwersacji na Messengerze iPhone jest łatwe i szybkie. Możesz usunąć pojedyncze wiadomości lub całe konwersacje, aby zachować porządek w swoich rozmowach. Usuwanie konwersacji może być również przydatne, jeśli chcesz usunąć prywatne informacje lub zdjęcia, które wysłałeś lub otrzymałeś. W tym artykule omówimy, jak usunąć konwersacje na Messengerze iPhone.

Jak usunąć konwersacje na Messengerze iPhone za pomocą aplikacji iMessage

Aby usunąć konwersacje na Messengerze iPhone za pomocą aplikacji iMessage, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz aplikację iMessage na swoim urządzeniu iPhone.

2. Wybierz konwersację, którą chcesz usunąć.

3. Przesuń palcem w dół po ekranie, aby wyświetlić opcje dotyczące tej konwersacji.

4. Kliknij przycisk „Usuń”, aby usunąć całą konwersację lub „Usuń wybrane wiadomości”, aby usunąć tylko wybrane wiadomości z tej konwersacji.

5. Potwierdź swoje działanie, aby potwierdzić usunięcie konwersacji lub wiadomości z aplikacji iMessage na urządzeniu iPhone.

Jak usunąć konwersacje na Messengerze iPhone za pomocą ustawień systemowych

Aby usunąć konwersacje na Messengerze iPhone za pomocą ustawień systemowych, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz aplikację Ustawienia na swoim iPhone’ie.

2. Przejdź do sekcji Wiadomości i dotknij opcji Historia wiadomości.

3. Wybierz konwersację, którą chcesz usunąć i dotknij opcji Usuń wszystko.

4. Potwierdź swoje działanie, wybierając opcję Usuń wszystko w oknie dialogowym.

Jak usunąć konwersacje na Messengerze iPhone za pomocą narzędzi do czyszczenia danych

Aby usunąć konwersacje na Messengerze iPhone za pomocą narzędzi do czyszczenia danych, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz aplikację Ustawienia na swoim urządzeniu iPhone.

2. Przejdź do sekcji Ogólne i wybierz opcję Usuwanie danych i historii.

3. Wybierz opcję Usuń dane i historię aplikacji.

4. Wybierz aplikację Messenger z listy i dotknij opcji Usuń dane aplikacji.

5. Potwierdź swoje działanie, wybierając opcję Usuń wszystko.

6. Po usunięciu danych zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający usunięcie konwersacji na Messengerze iPhone za pomocą narzędzi do czyszczenia danych.

Konwersacje na Messengerze iPhone można łatwo usunąć, wystarczy otworzyć aplikację i przejść do listy konwersacji. Następnie należy dotknąć i przytrzymać konwersację, którą chcemy usunąć, a pojawi się opcja Usuń. Po potwierdzeniu wyboru konwersacja zostanie trwale usunięta.