Jak Skopiować Kontakty z iPhone na iPhone – Poradnik

Kopiowanie kontaktów z jednego iPhone’a na drugi może być łatwe i szybkie. Możesz skopiować kontakty za pomocą iCloud lub bezpośrednio przez połączenie obu urządzeń. W tym artykule omówimy, jak skopiować kontakty z jednego iPhone’a na drugi, aby mieć dostęp do wszystkich swoich kontaktów na nowym urządzeniu.

Jak skopiować kontakty z iPhone’a na iPhone’a za pomocą iCloud

Aby skopiować kontakty z jednego iPhone’a na drugi za pomocą iCloud, należy wykonać następujące czynności:

1. Upewnij się, że oba urządzenia są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.

2. Na pierwszym urządzeniu przejdź do Ustawień > Twoje imię > iCloud i włącz Kontakty.

3. Na drugim urządzeniu przejdź do Ustawień > Twoje imię > iCloud i włącz Kontakty.

4. Po włączeniu Kontaktów na obu urządzeniach powinny one automatycznie się synchronizować i skopiować kontakty z jednego iPhone’a na drugi.

Jak skopiować kontakty z iPhone’a na iPhone’a za pomocą iTunes

Aby skopiować kontakty z jednego iPhone’a na drugi za pomocą iTunes, należy wykonać następujące kroki:

1. Podłącz pierwszy iPhone do komputera za pomocą kabla USB.

2. Uruchom iTunes i wybierz swój iPhone w menu po lewej stronie.

3. Kliknij przycisk „Informacje” i upewnij się, że opcja „Synchronizuj kontakty z” jest ustawiona na „Kontakty Google”.

4. Kliknij przycisk „Synchronizuj”.

5. Po zakończeniu synchronizacji odłącz pierwszy iPhone od komputera i podłącz drugi iPhone do tego samego komputera.

6. Wybierz drugi iPhone w menu po lewej stronie i postępuj tak samo jak w punktach 3-4, aby skopiować dane z pierwszego iPhone’a na drugi.

Jak skopiować kontakty z iPhone’a na iPhone’a bez użycia iCloud lub iTunes

Aby skopiować kontakty z jednego iPhone’a na drugi bez użycia iCloud lub iTunes, należy wykonać następujące czynności:

1. Na pierwszym iPhone’ie otwórz aplikację Kontakty i wybierz opcję „Udostępnij Kontakty”.

2. Wybierz opcję „Wyeksportuj Kontakty” i wybierz format pliku, w którym chcesz je zapisać (np. vCard).

3. Wyeksportowane kontakty zapisz na swoim komputerze lub dysku zewnętrznym.

4. Przenieś plik z kontaktami do drugiego iPhone’a.

5. Na drugim iPhone’ie otwórz aplikację Kontakty i wybierz opcję „Importuj Kontakty”.

6. Wybierz plik z kontaktami i potwierdź importowanie ich do aplikacji Kontakty na drugim iPhone’ie.

Kopiowanie kontaktów z jednego iPhone’a na drugi jest łatwe i szybkie. Wystarczy skorzystać z aplikacji iCloud lub iTunes, aby przenieść wszystkie swoje kontakty do nowego urządzenia. Można również skorzystać z usług innych firm, takich jak Google Contacts lub Microsoft Outlook, aby uzyskać dostęp do swoich kontaktów na obu urządzeniach. Kopiowanie kontaktów między iPhone’ami jest proste i pozwala na łatwe przenoszenie danych między urządzeniami.