Jak Przenieść Kontakty z iPhone do iCloud? Poradnik

Przenoszenie kontaktów z iPhone’a do iCloud jest łatwe i szybkie. Możesz przesłać swoje kontakty do iCloud, aby mieć dostęp do nich na wszystkich urządzeniach z systemem iOS lub macOS. Przeniesienie kontaktów do iCloud pozwala Ci również na ich synchronizację między wszystkimi urządzeniami, co oznacza, że ​​wszelkie zmiany wprowadzone na jednym urządzeniu będą widoczne na innych. W tym artykule omówimy, jak przenieść kontakty z iPhone’a do iCloud.

Jak przenieść kontakty z iPhone’a do iCloud za pomocą aplikacji Kontakty

Aby przenieść kontakty z iPhone’a do iCloud za pomocą aplikacji Kontakty, należy wykonać następujące czynności:

1. Otwórz aplikację Kontakty na swoim iPhone’ie.

2. Wybierz opcję Ustawienia i przejdź do sekcji Konta.

3. Wybierz opcję iCloud i włącz ją, jeśli jest wyłączona.

4. Po włączeniu opcji iCloud, wszystkie kontakty zostaną automatycznie przesłane do Twojego konta iCloud.

Jak przenieść kontakty z iPhone’a do iCloud za pomocą synchronizacji iCloud

Aby przenieść kontakty z iPhone’a do iCloud za pomocą synchronizacji iCloud, należy wykonać następujące czynności:

1. Otwórz aplikację Ustawienia na swoim iPhone’ie.

2. Przejdź do sekcji Konta i hasła i wybierz opcję iCloud.

3. Zaloguj się do swojego konta iCloud, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

4. Przewiń w dół i włącz opcję Kontakty.

5. Wybierz opcję Synchronizuj teraz, aby rozpocząć synchronizację kontaktów z iPhone’a do iCloud.

Jak przenieść kontakty z iPhone’a do iCloud bezpośrednio z aplikacji Kontakty

Aby przenieść kontakty z iPhone’a do iCloud bezpośrednio z aplikacji Kontakty, należy wykonać następujące czynności:

1. Otwórz aplikację Kontakty na swoim iPhone’ie.

2. Wybierz opcję Ustawienia i przejdź do sekcji Konta.

3. Wybierz opcję iCloud i włącz synchronizację kontaktów.

4. Po włączeniu synchronizacji, wszystkie kontakty zostaną automatycznie przesłane do iCloud.

Podsumowując, przenoszenie kontaktów z iPhone’a do iCloud jest łatwe i szybkie. Wystarczy otworzyć Ustawienia na iPhone’ie, wybrać Konta i hasła, a następnie wybrać iCloud. Następnie można wybrać Kontakty i włączyć synchronizację. Po zakończeniu procesu synchronizacji kontakty będą dostępne na wszystkich urządzeniach zalogowanych do tego samego konta iCloud.