Jak Przegrać Kontakty z iPhone na iPhone – Poradnik

Jeśli chcesz przenieść swoje kontakty z jednego iPhone’a na drugi, to jest to łatwe do zrobienia. Istnieje kilka sposobów, aby to zrobić, w tym przez iCloud, iTunes lub aplikację do przesyłania danych. Przedstawimy Ci krok po kroku instrukcje, aby pomóc Ci w przeniesieniu swoich kontaktów z jednego iPhone’a na drugi.

Jak przegrać kontakty z iPhone na iPhone za pomocą iCloud

Aby przegrać kontakty z jednego iPhone’a na drugi za pomocą iCloud, należy wykonać następujące czynności:

1. Na obu urządzeniach iPhone’ach zaloguj się do swojego konta iCloud.

2. Przejdź do Ustawień > [Twoje imię] > iCloud i upewnij się, że opcja Kontakty jest włączona.

3. Wybierz Kontakty i dotknij Przywróć kopię z iCloud.

4. Wybierz najnowszą kopię z listy i dotknij Przywróć.

5. Po zakończeniu procesu przywracania twoje kontakty powinny być dostępne na obu urządzeniach iPhone’ach.

Jak przegrać kontakty z iPhone na iPhone za pomocą iTunes

Aby przegrać kontakty z jednego iPhone’a na drugi za pomocą iTunes, należy wykonać następujące kroki:

1. Podłącz pierwszy iPhone do komputera za pomocą kabla USB.

2. Uruchom iTunes i wybierz swój iPhone w menu po lewej stronie.

3. Kliknij przycisk „Informacje” i zaznacz opcję „Synchronizuj Kontakty”.

4. Wybierz opcję „Google Contacts” lub „Karta SIM”.

5. Kliknij przycisk „Synchronizuj”.

6. Po zakończeniu synchronizacji odłącz pierwszy iPhone od komputera i podłącz drugi iPhone do tego samego komputera.

7. Wybierz swój drugi iPhone w menu po lewej stronie i postępuj tak samo jak w punktach 3-5, aby skopiować dane z pierwszego telefonu na drugi.

Jak przegrać kontakty z iPhone na iPhone bez użycia iCloud lub iTunes

Aby przesłać kontakty z jednego iPhone’a na drugi bez użycia iCloud lub iTunes, należy skorzystać z aplikacji AirDrop. Aby to zrobić, oba urządzenia muszą mieć włączoną funkcję AirDrop. Następnie należy otworzyć aplikację Kontakty na obu urządzeniach i wybrać kontakty, które chce się przesłać. Następnie należy dotknąć ikony AirDrop i wybrać drugie urządzenie. Po potwierdzeniu przez drugie urządzenie, kontakty zostaną przesłane do nowego iPhone’a.

Podsumowując, przenoszenie kontaktów z jednego iPhone’a na drugi jest łatwe i szybkie. Można to zrobić za pomocą iCloud lub iTunes, a także bezpośrednio przez Bluetooth. Wszystkie te metody są skuteczne i pozwalają na szybkie przeniesienie kontaktów między urządzeniami.