Czym jest Atrybut ALT?

Atrybut ALT (alternative text) to tekst alternatywny stosowany w elementach graficznych HTML, takich jak obrazy. Jest używany do opisania zawartości i funkcji obrazu w przypadku, gdy obraz nie może być wyświetlony. Atrybut ALT jest także wykorzystywany przez technologie wspomagające, takie jak czytniki ekranowe, aby pomóc osobom niewidomym i słabowidzącym w zrozumieniu, co przedstawia obraz.

Znaczenie atrybutu ALT

 1. Dostępność:
  • Umożliwia osobom korzystającym z czytników ekranowych zrozumienie treści obrazów.
 2. SEO:
  • Wpływa na indeksowanie obrazów przez wyszukiwarki, co może poprawić pozycję strony w wynikach wyszukiwania.
 3. User Experience (UX):
  • Pomaga użytkownikom w przypadku problemów z ładowaniem obrazów, dostarczając opis treści.

Przykład użycia

<img src="przykladowy-obraz.jpg" alt="Opis obrazu">

W tym przykładzie atrybut ALT dostarcza opis obrazu, który może być użyty przez czytniki ekranowe i wyświetlany w przypadku, gdy obraz nie może być załadowany.

Best Practices

 1. Opisowy i zwięzły tekst:
  • Atrybut ALT powinien być krótki, ale wystarczająco opisowy, aby przekazać istotne informacje.
 2. Unikaj powtarzania „obrazek”:
  • Nie należy używać zwrotów typu „obrazek przedstawia”, ponieważ czytniki ekranowe automatycznie rozpoznają element jako obraz.
 3. Brak ALT dla dekoracyjnych obrazów:
  • Dla obrazów czysto dekoracyjnych atrybut ALT powinien być pusty (alt=""), aby czytniki ekranowe je pomijały.

Atrybut ALT to kluczowy element poprawiający dostępność i SEO strony internetowej. Poprzez dostarczanie opisów obrazów, pomaga w nawigacji osobom niewidomym oraz wspiera wyszukiwarki w indeksowaniu treści. Starannie napisane atrybuty ALT mogą znacząco poprawić user experience i efektywność strony w wynikach wyszukiwania.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *