Co to jest atrybut target?

Atrybut target jest jednym z atrybutów HTML używanych w elementach kotwic (<a>). Określa, w jaki sposób otworzy się link docelowy po kliknięciu. Najczęściej stosowany jest w kontekście otwierania linków w nowych kartach lub oknach przeglądarki.

Wartości atrybutu target

 1. _self:
  • Otwiera link w tym samym oknie lub karcie, co domyślne zachowanie.
  • Przykład: <a href="https://example.com" target="_self">Link</a>
 2. _blank:
  • Otwiera link w nowej karcie lub oknie.
  • Przykład: <a href="https://example.com" target="_blank">Link</a>
 3. _parent:
  • Otwiera link w ramce nadrzędnej (jeśli strona jest osadzona w ramkach).
  • Przykład: <a href="https://example.com" target="_parent">Link</a>
 4. _top:
  • Otwiera link w całym oknie przeglądarki, przerywając wszelkie ramki.
  • Przykład: <a href="https://example.com" target="_top">Link</a>
 5. Nazwa ramki:
  • Otwiera link w określonej ramce. Wartość powinna być nazwą wcześniej zdefiniowanej ramki.
  • Przykład: <a href="https://example.com" target="frame_name">Link</a>

Przykłady użycia

 1. Otwieranie linku w nowej karcie: d<a href="https://example.com" target="_blank">Otwórz w nowej karcie</a>
 2. Otwieranie linku w tej samej karcie: d<a href="https://example.com" target="_self">Otwórz w tej samej karcie</a>

Zalety i wady stosowania atrybutu target

 1. Zalety:
  • Kontrola nad nawigacją: Pozwala na określenie, gdzie ma się otworzyć link, co może poprawić user experience.
  • Ułatwienie użytkownikom: Otwieranie linków w nowej karcie (_blank) umożliwia użytkownikom pozostanie na bieżącej stronie bez konieczności ręcznego otwierania nowej karty.
 2. Wady:
  • Przeciążenie: Zbyt wiele linków otwierających się w nowych kartach może dezorientować użytkowników.
  • Bezpieczeństwo: Linki otwierane w nowej karcie mogą być podatne na ataki typu „tabnabbing” (przejęcie karty przeglądarki), jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone (np. dodając rel="noopener noreferrer").

Atrybut target jest istotnym narzędziem w HTML, umożliwiającym kontrolę nad tym, gdzie otworzy się link. Jego poprawne użycie może znacząco poprawić doświadczenia użytkownika, jednak należy stosować go z rozwagą, aby uniknąć dezorientacji i potencjalnych problemów bezpieczeństwa.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *