Canonical tag – czym jest i jak go stosować?

Canonical tag, czyli znacznik kanoniczny, to element kodu HTML stosowany na stronach internetowych w celu zapobiegania problemom związanych z duplikacją treści. Wskazuje on wyszukiwarkom, która wersja strony jest wersją „kanoniczną” (główną), co pozwala uniknąć kar za duplikaty oraz skonsolidować siłę SEO w jednym, wybranym URL.

Jak działa Canonical Tag?

Wyszukiwarki, takie jak Google, preferują unikalne treści na stronach internetowych. Kiedy wyszukiwarka napotyka na duplikaty treści (strony o tej samej lub bardzo podobnej zawartości), może mieć problem z określeniem, która strona powinna być indeksowana i wyświetlana w wynikach wyszukiwania. Canonical tag pomaga rozwiązać ten problem, jednoznacznie wskazując, która wersja strony powinna być uznana za główną.

Przykład Canonical Tagu

Znacznik kanoniczny jest umieszczany w sekcji <head> strony HTML. Przykład kodu:

<link rel="canonical" href="https://www.example.com/kanoniczna-strona" />

Kiedy stosować Canonical Tag?

 1. Duplikaty Treści:
  • Strony produktów w e-commerce: Jeśli masz wiele wersji tej samej strony produktu z różnymi parametrami (np. kolorami, rozmiarami), użyj canonical tagu, aby wskazać wersję główną.
  • Strony z paginacją: Jeśli treść jest podzielona na wiele stron (paginacja), można użyć canonical tagu, aby wskazać wersję główną lub pierwszą stronę.
 2. Dynamicznie Generowane Strony:
  • Jeśli Twoja strona generuje różne URL-e dla tego samego zestawu treści (np. przez filtry, sortowanie), użycie canonical tagu pomoże skonsolidować siłę SEO.
 3. Treści Syndykowane:
  • Jeśli treść Twojej strony jest publikowana na innych witrynach (syndykacja), możesz użyć canonical tagu, aby wskazać oryginalną wersję.

Jak wdrożyć Canonical Tag?

 1. Ręczne Dodanie do Kodów HTML:
  • Najprostszy sposób to ręczne dodanie znaczników kanonicznych do sekcji <head> każdej strony HTML.
 2. CMS i Wtyczki:
  • Większość systemów zarządzania treścią (CMS), takich jak WordPress, Joomla czy Drupal, oferuje wtyczki lub wbudowane funkcje do zarządzania canonical tagami.
 3. Automatyzacja przez Skrypty:
  • Możesz zautomatyzować dodawanie znaczników kanonicznych za pomocą skryptów na serwerze, zwłaszcza jeśli masz dużą witrynę z dynamicznie generowanymi stronami.

Najlepsze Praktyki Stosowania Canonical Tag

 1. Unikalne URL-e:
  • Upewnij się, że każda strona posiada unikalny URL w znacznika kanonicznego. Nie stosuj jednego kanonicznego URL-a do wielu różnych stron.
 2. Spójność:
  • Canonical tagi powinny być spójne w całej witrynie. Unikaj sytuacji, w której różne wersje tej samej strony mają różne tagi kanoniczne.
 3. HTTPS vs. HTTP:
  • Jeśli Twoja strona działa zarówno na HTTPS, jak i HTTP, upewnij się, że tagi kanoniczne wskazują na preferowaną wersję HTTPS.
 4. Relatywne vs. Absolutne URL-e:
  • Zawsze używaj absolutnych URL-i w canonical tagach, aby uniknąć problemów z interpretacją przez wyszukiwarki.
 5. Unikaj Redirectów:
  • Nie stosuj tagów kanonicznych, które prowadzą do URL-i z przekierowaniami. Canonical tag powinien bezpośrednio wskazywać na docelowy URL.

Problemy i Pułapki związane z Canonical Tagami

 1. Błędy w Implementacji:
  • Nieprawidłowo zaimplementowane canonical tagi mogą prowadzić do problemów z indeksowaniem i widocznością strony w wynikach wyszukiwania.
 2. Nadmiarowa Kanonizacja:
  • Stosowanie canonical tagów w sposób nadmiarowy (np. dla każdej podstrony z paginacją) może prowadzić do utraty wartościowych treści w indeksie wyszukiwarek.
 3. Ignorowanie przez Wyszukiwarki:
  • W niektórych przypadkach wyszukiwarki mogą zignorować canonical tagi, jeśli uznają, że wskazania są nieprawidłowe lub mylące.

Canonical tag jest nieodzownym narzędziem w SEO, które pomaga zarządzać duplikatami treści i skonsolidować siłę SEO na jednej, wybranej stronie. Prawidłowe zastosowanie tagów kanonicznych może znacząco poprawić widoczność strony w wynikach wyszukiwania i zapobiec problemom związanym z duplikacją treści. Przestrzeganie najlepszych praktyk oraz unikanie typowych pułapek związanych z implementacją jest kluczowe dla skutecznego wykorzystania tego narzędzia.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *