Pokolenie Z masowo porzuca Google na rzecz Reddita

Najnowsze analizy wskazują, że największym zagrożeniem dla Google wcale nie jest OpenAI czy Microsoft. Największe ryzyko niesie pokolenie Z. Użytkownicy ci są najbardziej wymagający i mają odmienne nawyki względem starszych generacji. To jednak, co może Google martwić najbardziej, to że “zetki” coraz częściej rezygnują z klasycznej wyszukiwarki internetowej. Jeśli chodzi o wyszukiwanie produktów, po raz pierwszy dominować zaczyna wyszukiwarka wewnętrzna Reddita. Badania przeprowadzono na rynku amerykańskim. Zobacz, do czego może doprowadzić obecna sytuacja!

Pokolenie Z porzuca Google

Pokolenie Z porzuca Google, wybierając Reddit do wyszukiwania produktów. Najnowsze badanie przeprowadzone głównie na rynku amerykańskim potwierdza przypuszczenia zachodzenia bezprecedensowych tendencji na rynku SEO. Nawyki online pokolenia Z są nie tylko znacznie inne względem pokolenia Y, co bezkompromisowo wywierają presję na Google. Media społecznościowe, różnego rodzaju, aktywnie wypierają wyszukiwarki w tej grupie użytkowników. Największe różnice widoczne są na płaszczyźnie wyszukiwania produktów.

Przyjmuje się, że do pokolenia Z należą osoby urodzone od drugiej połowy lat 90. do mniej więcej 2010 roku. W zależności od przyjętych kryteriów przedział ten może zmieniać się o kilka lat. Obecne badania są o tyle zaskakujące, że pokolenie Z jest ostatnim pokoleniem, które przeważnie nie wychowywało się jeszcze w otoczeniu wszystkich współczesnych urządzeń cyfrowych: komputerów, smartfonów, tabletów itd. Zauważa się również, że najbardziej roszczeniowe, wymagające i krytyczne jest kolejne pokolenie – generacja Alfa (2010-2024).

Młode pokolenie chętniej ufa marketingowi w mediach społecznościowych

Najnowszy raport z badania przeprowadzonego przez GWI i AmbassCo pokazuje, jak ewoluuje zachowania użytkowników w wyszukiwarce i jakie są różnice ze względu na wiek. Pokolenie Z odchodzi od tradycyjnych wyszukiwarek w poszukiwaniu produktów przede wszystkim na rzecz wyszukiwarek w mediach społecznościowych. To właśnie platformy mediów społecznościowych stają się kluczowe w docieraniu do młodszych konsumentów. Tym bardziej treści i marketing tworzony w obrębie mediów społecznościowych może zyskać większą autentyczność i cieszyć się większym zainteresowaniem w przypadku pokolenia Z. Dla kontrastu wskazuje się, że starsze pokolenia mają wyższy poziom zaufania do tradycyjnych reklam, a do marketingu w social media podchodzą bardzo niechętnie.

Badanie objęło ponad 3000 użytkowników z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Niemiec, podkreślając znaczące zmiany w sposobie, w jaki młodzi ludzie odkrywają i badają produkty online. Całe badanie dostępne jest na stronie Reddita w formie .pdf: How Search Marketers can keep up with Gen Z.

Istotny spadek popularności tradycyjnych wyszukiwarek

Badanie wykazało, że pokolenie Z rzadziej korzysta z tradycyjnych wyszukiwarek do znajdowania nowych marek i produktów. Wynika to z innego podejścia do zakupów online. Młodzi ludzie mniej interesują się opiniami ekspertów i nie chcą poświęcać dużo czasu na wyszukiwanie produktów.

Wśród pokolenia Z poziom korzystania z wyszukiwarek internetowych spada najszybciej. Wynika to przede wszystkim z zaufania do mediów społecznościowych. Młodsze pokolenie preferuje treści interaktywne, na platformach, które zna i które są w jakimś stopniu personalizowane (jak np. Youtube czy TikTok). To jednak nie wszystko. W raporcie zamówionym przez Reddit za przyczyny spadku zainteresowania wyszukiwarką wśród użytkowników pokolenia Z podaje się:

 1. Zwiększone zaufanie do rekomendacji i komentarzy – użytkownicy coraz częściej ufają opiniom i rekomendacjom znajomym, influencerów oraz członków społeczności internetowych, które są widoczne w mediach społecznościowych.
 2. Szybki dostęp do informacji – social media umożliwiają natychmiastowe i bezwysiłkowe  znalezienie informacji o nowych produktach poprzez posty, reklamy oraz działania marek. Nie trzeba jednocześnie “przebijać się” przez tuzin stron, za każdym razem wyłączając powiadomienia i pliki cookies. Korzystanie z jednej platformy społecznościowej w praktyce może oznaczać oszczędność czasu i wysiłku. 
 3. Interaktywność i zaangażowanie – pokolenie Z jest szczególnie wrażliwe w zakresie treści interaktywnych. Media społecznościowe oferują możliwość bezpośredniego zaangażowania się w rozmowy o produktach, co zwiększa ich atrakcyjność jako źródła informacji w oczach “zetek”.
 4. Możliwość personalizacji treści – algorytmy mediów społecznościowych skutecznie dostosowują treści do zainteresowań użytkowników. Użytkownicy częściej widzą to, co chcą zobaczyć, a nie cały przegląd.
Telefon z paskiem wyszukiwania, logo sieci społecznościowej reddit 3D
Reddit zaczyna wygrywać z wyszukiwarkami walkę o młodych użytkowników.

Jak zmieniło się korzystanie z wyszukiwarek przez 5 lat?

Badanie prowadzone jest od kilku lat. W najnowszej edycji zestawiono wyniki z 2018 roku z analizą materiałów zebranych pod koniec 2023 roku. Wnioski są jednoznaczne – przez 5 lat rynek SEO z perspektywy użytkownika całkowicie się zmienił.

W 2018 roku media społecznościowe były już ważnym źródłem informacji o nowych markach i produktach, ale ich znaczenie było mniejsze w porównaniu do 2023 roku. Zaczynały się dopiero procesy powstawania nowych mediów społecznościowych, które miały wypierać przestarzałych gigantów, takich jak Facebook czy Youtube. Młode pokolenie szczególnie chętnie zaczynali przestawiać się na TikTok, który powstał pod koniec 2016 roku. Widoczny był jednak pewien pluralizm wyszukiwania – użytkownicy korzystali z różnych kanałów, w tym wyszukiwarek, recenzji ekspertów, opinii i rekomendacji oraz mediów społecznościowych. Social media konsekwentnie zyskiwały na popularności, ale nie były jeszcze dominującym kanałem.

W 2023 roku media społecznościowe stały się głównym źródłem informacji. Pokolenie Z traktuje te kanały jako główne źródło umożliwiające poznawanie nowych produktów i marek. Frustrację młodego pokolenia powoduje brak przyjazności dla urządzeń mobilnych oraz skomplikowane interfejsy tradycyjnych platform wyszukiwania. Wzrost popularności mediów społecznościowych jako alternatywnych kanałów wyszukiwania podyktowany jest także wewnętrzną zmianą percepcji. Młodsze osoby coraz częściej nie chcą samodzielnie wyszukiwać produktów. Zamiast szukać ich na różnych stronach przy pomocy wyszukiwarki internetowej, oczekują, że nowe produkty same pojawią im się na kanałach mediów społecznościowych.

Chociaż pokolenie Z uznawane jest za stosunkowo krytyczne, częściej od starszych osób weryfikujące wszystkie informacje, najnowsze badanie pokazuje poważne rysy w takim opisie. Wysoki poziom zaufania do mediów społecznościowych sprawia, że użytkownicy ci mogą być bardziej podatni na manipulacje i dezinformacje, które przeprowadzane są na tego typu kanałach.

Europejczycy chętniej sięgają po Google, Amerykanie – po Reddit

GWI i AmbassCo przeprowadziło również badanie rozszerzone, którego celem miała być weryfikacji różnicy zachowań konsumentów europejskich i amerykańskich. Badanie przeprowadzono wśród użytkowników z Ameryki Północnej (USA, Kanada) i Europy (Grecja, Holandia, Belgia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Irlandia, Bułgaria, Węgry, Litwa, Chorwacja, Włochy, Rumunia, Szwajcaria, Czechy, Austria, Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Norwegia, Polska, Niemcy).

W ankiecie postawiono użytkownikom proste pytanie: w jaki sposób zazwyczaj dowiadujesz się o nowych markach i produktach? Wyniki badania pokazują ciekawe wnioski:

 • od 2018 roku pokolenie Z korzystało z mediów społecznościowych w celu odkrywania produktów o 36% częściej,
 • z wyszukiwarek jako głównego narzędzia do wyszukiwania produktów korzysta ok. 35% Europejczyków generacji Z,
 • użytkownicy z Ameryki rzadziej korzystają z wyszukiwarek do sprawdzania produktów (ok. 30%).

Widoczne są więc poważne różnice w nawykach użytkowników z Europy i Ameryki. Ci pierwsi wciąż są bardziej skłonni do korzystania z tradycyjnej wyszukiwarki, np. Google. W Ameryce “reddityzacja” postępuje znacznie szybciej, co oczywiście może być uzasadnione językowo.

Statystyki - z wyszukiwarek częściej korzystają użytkownicy europejscy, niż amerykańscy
Z wyszukiwarek częściej korzystają użytkownicy europejscy, niż amerykańscy.

Influencerzy zaczynają się kończyć?

Mimo że coraz więcej osób znajduje produkty za pośrednictwem mediów społecznościowych, raport pokazuje, że pokolenie Z jest mniej skłonne do zaufania rekomendacjom influencerów. Jest to nowa tendencja, ponieważ dotychczasowe wyniki badań od 5 lat pokazują rosnący poziom zaufania do treści publikowanych właśnie w obrębie social mediów. Teraz jednak widzimy, że młodzi użytkownicy coraz częściej są sceptyczni względem influencerów, częściej dostrzegają, że są to osoby, które otrzymują wynagrodzenie za wykonywanie określonych czynności marketingowych, takich jak rekomendowanie i promowanie produktów.

Pokolenie Z powoli bardziej zaczyna skłaniać się do informacji pochodzących z wiarygodnych, autentycznych źródeł, ale absolutnie nie mainstreamowych, nawet jeśli również są dostępne w kanałach social media. Najbardziej wiarygodne źródła, jeśli chodzi o wyszukiwanie produktów, to niezależni testerzy, którzy nie pobierają wynagrodzenia za testowanie produktów.

Infografika - nawyki konsumenckie i sposób wyszukiwania informacji ewoluuje wśród użytkowników pokolenia Z
Nawyki konsumenckie i sposób wyszukiwania informacji ewoluuje wśród użytkowników pokolenia Z.

Coraz więcej niezadowolonych z wyszukiwarek przechodzi na Reddit

Badania pokazują, że coraz więcej jest użytkowników niezadowolonych z działania obecnych wyszukiwarek. Ponad 60% ankietowanych chce, aby wyniki wyszukiwania były bardziej wiarygodne. Prawie połowa użytkowników nie lubi przeglądania wielu stron wyników wyszukiwania. Pokolenie Z jest szczególnie zaniepokojone nieprecyzyjnymi informacjami i niewiarygodnymi recenzjami, które są zwyczajnie zamawiane przez firmy.

W tym kontekście zyskuje najwięcej Reddit, który staje się wiarygodną alternatywą dla młodego pokolenia. Raport wskazuje, że pokolenie Z częściej ufa właśnie wynikom na Reddicie. Jeśli chodzi o stopień zaufania do takich treści, opinie użytkowników na Reddit są już na czwartym miejscu tuż po opiniach znajomych i rodziny, stronach z recenzjami i opiniach pracowników sklepów stacjonarnych.

Sympatia młodych do Reddita, zwłaszcza w USA i Kanadzie, w dużej mierze wynika ze specyficznego trybu moderacji publikowanych postów. Duża popularność Reddita sprawia z kolei, że faktycznie prawie na każdy temat można znaleźć opinie innych. Warto jednak zauważyć, że raport pochodzi od samego Reddit, co prawdopodobnie wpłynęło na sugestie dotyczące tej platformy, choć samo badanie wydaje się być przeprowadzone od strony metodologicznej zgodnie ze sztuką.

Statystyki - Informacje publikowane na Reddicie należą do jednych z najważniejszych czynników zakupowych dla większości użytkowników pokolenia Z
Informacje publikowane na Reddicie należą do jednych z najważniejszych czynników zakupowych dla większości użytkowników pokolenia Z.

Pokolenie Z porzuca Google na rzecz Reddita – podsumowanie

Młodzi użytkownicy najczęściej byli uznawani za podatnych na manipulacje – zwłaszcza ze strony influencerów i niesprawdzonych kanałów social media. Ten trend powoli się zmienia. Pokolenie Z wciąż preferuje media społecznościowe, ale staje się bardziej sceptyczne względem treści promowanych i sponsorowanych.

Najnowsze badanie wskazuje, że pokolenie Z pokazuje właśnie żółtą kartkę Google i innym wyszukiwarkom. Coraz popularniejszy staje się Reddit, co szczególnie widać na przykładzie użytkowników ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Najważniejsze wnioski, które płyną z analizowanego badania, to:

 • korzystanie z tradycyjnych wyszukiwarek maleje wśród pokolenia Z,
 • media społecznościowe stają się coraz bardziej istotne w odkrywaniu produktów,
 • rośnie sceptycyzm przedstawicieli młodego pokolenia wobec influencerów,
 • obecny sposób korzystania z wyszukiwarki internetowej częściej nie spełnia oczekiwać pokolenia Z,
 • platformy oparte na społecznościach, takie jak Reddit, znacznie zyskują na zaufaniu.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *