Google AI Overviews – nowy moduł A.I. to koniec klasycznej wyszukiwarki Google Search?

Google wprowadza zapowiedziany w trakcie konferencji Google I/O moduł A.I. w wynikach wyszukiwania. AI Overviews ma zapewniać zupełnie inną jakość wyszukiwania. Moduł z pozoru przypomina funkcje A.I. zaimplementowane w Microsoft Bing, ale bazuje na zupełnie innej architekturze i systemie analizy promptu. Powiedzieć, że zmiany te wpływają na wszystko, co dotyczy wyszukiwarki Google, to jakby nic nie powiedzieć. Prawdopodobnie niedługo z utęsknieniem będziemy wspominać znaczenie wyników organicznych, podczas gdy już teraz możemy zacząć przestawiać się na Adsy właśnie w obrębie Overviews, a nie SERP. Przyglądamy się najnowszym zmianom od strony technicznej i pytamy: czy Google AI Overviews to koniec klasycznej wyszukiwarki Google Search?

Google AI Overviews – czym jest główny moduł AI od Google?

Google AI Overviews to nowa funkcja wprowadzona przez Google, która ma na celu poprawienie sposobu, w jaki użytkownicy otrzymują informacje na różne zapytania w wyszukiwarce Google. Tyle informacji oficjalnych, bo faktycznie o implementacji funkcji A.I. – à la tych znanych z wyszukiwarki Microsoft Bing czy projektu Google SGE  – wiedzieliśmy już od dawna. Zapowiedziany na konferencji Google I/O moduł AI Overviews znacznie zmienia jednak dotychczasowy układ sił. Moduł bazuje na  zaawansowanych technikach sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego (NLP), a jego celem jest dostarczaniem gotowych informacji związanych z wyszukiwaniem.

Moduł cały czas jest w fazie testowej i nie jest został jeszcze zaimplementowany powszechnie we wszystkich krajach. Kluczową cechą Google AI Overview jest to, że zamiast prezentować długą listę linków i fragmentów tekstu, AI Overviews dostarcza zwięzłe podsumowania kluczowych informacji związanych z zapytaniem użytkownika. Innymi słowy, zamiast skupiać się na SERP, Google pragnie dostarczyć użytkownikom gotowiec znacznie wcześniej. Jednak z pierwszych informacji testowych wynika, że sam moduł może być niezwykle obszerny – także pod względem ilościowym. Może to się przekładać na zaangażowanie użytkownika, a – idąc dalej – jego rezygnację z przeglądania klasycznych wyników wyszukiwania.

Do czego służy AI Overviews?

AI Overviews jest w stanie wygenerować różne informacje w zależności od promptu. Jeżeli użytkownik wpisuje pytanie, które dotyczy problemu wyboru danego produktu, w module można zobaczyć wskazówki, jakie wyróżniamy rodzaje tych produktów i które do czego najlepiej zastosować. Jeżeli użytkownik wpisze zapytanie związane z wiedzą, np. informacjami na temat jakiegoś historycznego wydarzenia, moduł AI Overviews wyświetli informacje w dużej mierze podobne do tych, które znajdziemy na Wikipedii. Szukając zaś przepisu kulinarnego, w obrębie Overviews możemy zobaczyć wszystkie kroki, które są przewidziane w danym przepisie.

Overviews jest modelem adaptacyjnym, a to, co wyświetla, uzależnione jest od sposobu interpretowania promptu. Funkcjonalność nie ogranicza się jednak tylko do “suchych treści”. Google AI Overviews może służyć m.in. jako:

  • szybkie podsumowanie informacji – AI Overviews dostarcza zwięzłe podsumowania kluczowych informacji dotyczących zapytania, umożliwiając szybkie uzyskanie odpowiedzi bez konieczności przeglądania wielu stron. AI Overviews ma docelowo skracać czas potrzebny użytkownikowi na znalezienie potrzebnych informacji, ponieważ te mają wyświetlać się od razu w module. Tym samym ma to wyeliminować konieczność przeglądania wyników wyszukiwania.
  • przetwarzanie informacji z wielu języków – AI Overviews nie jest ograniczone językowo tak, jak poszczególne wersje Google Search. W rezultacie po wpisaniu promptu w danym języku w obrębie Overviews zobaczymy informacje wykreowane na podstawie wyników z wielu różnych języków. Według Google w obecnej wersji Overviews ma obsługiwać zapytania i bazować na wynikach w 75 językach.
  • wyszukiwarka wideo – AI Overview ma lepiej radzić sobie z analizą treści wideo, niż dedykowane do tego wyszukiwanie (Google Wideo). Moduł analizuje i dostarcza wyniki związane z treściami wideo, nawet jeśli tematy nie są bezpośrednio wspomniane w zapytaniu, co – według Google – ma ułatwiać znalezienie odpowiednich treści multimedialnych szybciej.
  • polepszenie odpowiedzi na zapytania konwersacyjne – moduł ma lepiej radzić sobie z promptami o charakterze poradnikowym, jeśli użytkownik szuka wskazówek, np. zakupowych. Overviews ma jeszcze lepiej radzić sobie z długimi ogonami (long tails), umożliwiając użytkownikom formułowanie pytań bardziej naturalnie i otrzymywanie precyzyjnych odpowiedzi.
Google AI Overview
Treści zawarte w module AI Overview mogą być bardzo obszerne pod względem ilościowym. Źródło grafiki: Search Engine Journal.

AI Overviews – przykładowe zastosowania

Ze względu na adaptacyjny charakter modułu AI Overviews może sprawdzić się w wyszukiwaniu każdego typu. Google podkreśla jednak istotny wpływ modułu na kilka poszczególnych dziedzin:

  • zakupy i codzienne wybory – moduł może pomagać w dokonywaniu wyboru, co kupić, do czego i dlaczego. Ma być szczególnie pomocny tam, gdzie drzewko decyzyjne podzielone jest na różne kryteria – Overviews zaprezentuje zastosowania, wady i zalety poszczególnych wariantów.
  • edukacja i nauka – uczniowie i studenci mogą szybko uzyskać podsumowanie skomplikowanych zagadnień i materiału, który mają opanować. Moduł ma syntetyzować obszerne informacje tak, aby były łatwo przyswajalne dla każdego.
  • biznes – użytkownicy profesjonalni za sprawą AI Overviews mają mieć dostęp do dokładniejszych analiz rynkowych, umożliwiających lepsze badanie rynku i preferencji użytkowników.
  • życie codzienne – na co dzień użytkownicy mogą korzystać z AI Overviews, aby szybko uzyskać odpowiedzi na pytania związane z zdrowiem, technologią, aktualnościami i innymi tematami. Overviews ma być zdolne do szybkiego podania przepisu na sernik, jak i streszczenia najważniejszych aktualnych  informacji ze świata.

Architektura AI Overviews i aspekty techniczne. Jak to działa?

Google AI Overviews to przełomowa funkcja i odpowiedź Google na rozwój technologii A.I. w obrębie Microsoft Bing oraz coraz głośniejszej sprawie wprowadzenia nowej wyszukiwarki przez OpenAI, która tak naprawdę wyszukiwarką nie będzie. Sukces na tym polu zależy jednak w największej mierze od wydajności i parametryzacji modelu. Co pod tym względem wiadomo o Google AI Overviews?

Sercem Overviews jest architektura BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers). To autorski model generatywny, który po raz pierwszy został zaimplementowany w Google Bard (obecnie: Google Gemini). Początkowo miał stanowić alternatywę dla architektury Transformer stosowanej przez OpenAI m.in. w ChatGPT. Pomimo różnic BERT również należy do rodziny modeli generatywnych, podobnie jak Transformer. W AI Overviews BERT wspierany jest przez układ MUM (Multitask Unified Model).

Dzięki zastosowaniu BERT moduł sztucznej inteligencji w SERP może lepiej rozumieć niuansy i konteksty zapytań użytkowników wprowadzanych w postaci promptów. Zawdzięczamy to przede wszystkim temu, że przetwarzanie tekstu odbywa się w sposób dwukierunkowy, co oznacza, że BERT analizuje zarówno kontekst poprzedzający wpisanie prompt, jak i następujący po każdym słowie. Od strony technologicznej jeszcze bardziej zaawansowany jest moduł MUM, który potrafi generować tekst i obraz, obsługując – na ten moment – 75 języków. Został zaprojektowany do jednoczesnego obsługiwania wielu zadań, co przekłada się na bardziej wyszukane umiejętności przeszukiwania wyników wyszukiwania i znajdowania informacji ważnych dla użytkownika. Co więcej, MUM może analizować i krzyżować informacje w różnych formatach, zwiększając precyzyjność wyszukiwania i weryfikując prawdziwość tych danych, z którymi spotkał się wcześniej. Reasumując, układ techniczny, na którym opiera się AI Overviews, jest imponujący i ma ogromny potencjał. Szkopuł tkwi w tym, że nie jest jasne, w jaki sposób będzie ukierunkowany i czy jego potencjał faktycznie przyczyni się do lepszego wyszukiwania odpowiedzi, czy np. skuteczniejszej monetyzacji w obrębie modułu.

AI Overviews – od teraz Google googluje za Ciebie

AI Overviews istotnie zmienia nie tylko wygląd, ale funkcjonalność wyszukiwarki. Wprowadzenie wyszukiwarek zmieniło sposób przeszukiwania sieci, umożliwiając wertowanie różnych wyników, a nie wpisywanie znanych tylko adresów. Dziś Google zaczyna odchodzić od podstawowej funkcji: wyszukiwania.

Według Google testy pokazują, że linki zawarte w AI Overviews otrzymują więcej kliknięć, niż gdyby dana strona pojawiła się jako tradycyjny wynik wyszukiwania dla tego samego zapytania. W miarę rozszerzania tej funkcji Google deklaruje chęć optymalizacji przesyłania wartościowego ruchu do wydawców i twórców. Budzi to jednak spore wątpliwości, zwłaszcza że Overviews obecnie jedynie zabiera użytkowników z ruchu organicznego.

Overview nie ma jednak być dodatkowym polem zwężającym wybory i skupiającym konkretne wyszukiwania. Nie jest to także rodzaje rich snippet. Google deklaruje, że niedługo pojawi się możliwość szerszego dostosowywania i personalizowania AI Overview. Nowe ustawienia mają dotyczyć opcji prezentowania wyników z różnych dziedzin. Na ten moment Google nie podaje informacji szczegółowych.

Pierwsze porażki – AI Overviews proponuje doklejać ser do pizzy… “kropelką”

Chociaż ambicje Google są spore, mogą przekraczać realne możliwości nowego modułu. Przekonaliśmy się o tym w pierwszych dniach po jego wprowadzeniu. Google zapowiada zwiększenie jakości wyszukiwania i łatwiejszy dostęp do ważnych informacji. W tym samym momencie AI Overviews zalicza pierwszą wpadkę. Tabloidowym echem odbiła się sytuacja polegająca na tym, że AI Overviews proponuje doklejać ser do pizzy za pomocą kleju typu “kropelka”. Co zrobić, aby ser trzymał się pizzy? Wystarczy go przykleić – odpowiada nam A.I. od Google…

wiadomości, wpadka Google AI Overview
Zabawna, ale także poważna wpadka AI Overview: moduł proponuje doklejać ser do pizzy przy użyciu kleju.

Błędy AI Overviews wynikają z braku dostatecznej umiejętności przetwarzania zależnych kontekstualnych wynikających z promptu. Bardzo możliwe, że przynajmniej częściowo winną tej sytuacji jest niedopracowana architektura BERT, która jest mniej wydajna względem Transformera OpenAI. Trzeba jednak przyznać, że nowy moduł zyskał dzięki temu światowy rozgłos!

wpadka Google AI Overview
Kolejny przykład błędu AI Overviews: moduł błędnie uznaje, że Barack Obama jest muzułmaninem.

Google dodaje reklamy do AI Overviews – koniec klasycznego Google Ads?

Tydzień po konferencji Google I/O otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie dotyczące systemu reklamowego Google Ads. Google testuje nowe systemy reklam w AI Overview. Istniejące kampanie Search, Performance Max i Shopping będą automatycznie kwalifikować się do wyświetlania w oknie AI. Reklamy mogą pojawiać się wciąż w innych miejscach w obrębie wyników wyszukiwania. Kiedy reklama zostanie uznana za odpowiednią zarówno dla zapytania wyszukiwania, jak i przeglądów A.I., pojawi się w tym przeglądzie w sekcji „sponsorowanej”. Brakuje jednocześnie informacji dotyczących czynników wpływających na kwalifikację danej reklamy do AI Overview, co z perspektywy reklamodawców jest najważniejszym czynnikiem. Obecnie spotykamy się z sytuacją, kiedy niektórzy reklamodawcy są już kwalifikowani do AI Overview na podstawie istniejących kampanii Search, Performance Max i Shopping, podczas gdy inni nie mają tej możliwości.

Nowe reklamy w oknie A.I. mogą być bardziej widoczne, ale może to również skutkować mniejszą liczbą kliknięć prowadzących na stronę. Reklamy w AI Overview należy traktować jako poważny eksperyment, którego rezultaty nie są łatwe do przewidzenia. Przypomnijmy, że temat reklam w ChatGPT krąży od wielu miesięcy i nie brakuje negatywnego nastawiania społeczności SEO do takich rozwiązań. Google podjęło niezwykle ważną i odważną decyzję, która jednak może przynieść nieoczekiwane konsekwencje negatywne. Możliwe również, że klikalność reklam w obrębie AI Overview będzie zbyt niska dla Google, ale dyskomfort tym powodowany będzie “wypychał” użytkowników z Google Search do innych wyszukiwarek.

Strategiczne rozmieszczenie metadanych SEO w celu optymalizacji treści internetowych
Wprowadzenie modułu AI Overviews raczej nie wpływa na rozwiązanie problemu z coraz gorszą jakością organicznych wyników wyszukiwania Google Search.

Jeszcze mniej wyników organicznych w Google Search

Na wydarzeniu Google Marketing Live dowiedzieliśmy się więcej informacji dotyczących tego, jak Google zamierza wykorzystać zapytania użytkowników oraz treści z przeglądów A.I. do wyświetlania interaktywnych reklam zakupowych, które będą jeszcze bardziej obniżać pozycję organicznych wyników wyszukiwania. Okazuje się, że deweloperzy Google nie są jedynymi decydentami dotyczącymi wyników wyszukiwania. Jak ujawnił proces antymonopolowy Departamentu Sprawiedliwości, zespoły z działu reklamy oraz wyżsi rangą menedżerowie biznesowi również mają istotny wpływ na kształtowanie wyników wyszukiwania. Ostatni proces pokazuje, że wprost można mówić o tym, że przynajmniej w jakimś stopniu listy SERP są kształtowane przez czynniki ludzkie, arbitralne, a nie oficjalne wytyczne, o których przeczytamy m.in. w Google Guides. Gdyby zespół wyszukiwarki miał pełną kontrolę, wygląd SERP mógłby być inny niż obecnie.

W trakcie prezentacji Philipp Schindler, starszy wiceprezes i dyrektor ds. biznesowych Google, otwarcie stwierdził, że celem wyników wyszukiwania jest wyświetlanie reklam. W kontekście nowego narzędzia wideo opartego na AI, które ma pomóc twórcom YouTube w tworzeniu większej ilości treści, Schindler zauważył:

„Współpracujemy z utalentowanymi filmowcami, muzykami i artystami, a rezultaty są niesamowite. Wkrótce wprowadzimy wideo do shorts, otwierając przed wami i waszymi markami zupełnie nowe możliwości twórcze. Wyobraźcie sobie każdego twórcę z mocą AI w kieszeni. Co to oznacza dla was? Więcej twórców tworzących więcej jakościowych treści przyciąga więcej widzów, co przekłada się na większy zasięg, zaangażowanie i zwrot z inwestycji. Nie budujemy tylko lepszej wyszukiwarki czy lepszego YouTube. Skupiamy się na otwieraniu nowych możliwości dla waszego biznesu.”

Powyższe fakty stoją niejako w sprzeczności z tym, co było prezentowane na oficjalnej konferencji Google Marketing Live. Vidhya Srinivasan, wiceprezeska i dyrektorka generalna ds. reklamy w Google, opisała, jak doświadczenia związane z wyszukiwaniem będą kierować ruch na strony internetowe. Srinivasan przekonywała, że AI Overview będzie szczególnie pomocne dla użytkowników, kierując  wartościowy ruchu do stron, które faktycznie odpowiadają preferencjom użytkowników. Reklamy również mają być bardziej intuicyjne. Nowością jest to, że Google ma zamiar dopasowywać reklamy Google Ads zarówno  do kontekstu zapytania użytkownika, ale także do informacji zawartych bezpośrednio w obrębie AI Overview.

Jak poradzić sobie z AI Overviews z perspektywy SEO?

Wprowadzenie i rozwój AI Overview wymusza praktycznie na wszystkich właścicielach stron podjęcie dodatkowych działań. Najważniejsza wydaje się optymalizacja pod kątem danych strukturalnych i odpowiedniej jakości treści. Google AI Overviews ma preferować dobrze zorganizowane, uporządkowane treści, które są bogate w dane strukturalne. Elementy hierarchiczne na stronie, optymalizacja treści (np. poprzez stosowanie nagłówków) i wykorzystywanie tagów schema to działania, które mogą zwiększyć szanse na to, że algorytmy lepiej zrozumieją prezentowaną treść. Wdrażanie danych strukturalnych takich jak schema markup może zwiększyć szanse na uwzględnienie w AI Overviews. Odnośnie do jakości samych treści trudno jest obecnie wskazać jakąkolwiek radę, które nie przewijałaby się już od lat w oficjalnych komunikatach Google. Jak wiemy na podstawie ostatniego procesu – sama treść nie musi przekładać się na wyniki w SERP.

Faktem jest jednak to, że AI Overviews faworyzują treści zawierające różnorodne formaty. Treści multimedialne, łączenie różnych form, np. filmów, podcastów, artykułów eksperckich i treści tworzonych przez społeczność może być być najlepszym rozwiązaniem. Optymalizacja tych elementów poprzez odpowiednie opisy (np. ALT) też może zwiększyć szanse na to, że nasze treści pojawiają się w module sztucznej inteligencji Google. Pomimo niskiego poziomu zainteresowania tymi usługami w Polsce, warto także wrócić do eksperymentowania z wyszukiwaniem głosowym i optymalizacją treści właśnie z tej perspektywy.

Logo Google w biurze Google Canada Kitchener-Waterloo
AI Overviews wygląda świetnie “na papierze”, ale może doprowadzić do jeszcze gorszej jakości korzystania z Google Search.

Google AI Overviews – podsumowanie

Google AI Overviews to przełomowy moduł A.I. implementowany w obrębie Google Search. Ma za zadanie prezentować w górnej sekcji wyników wyszukiwania treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję, które bazują na informacjach przetworzonych na podstawie danych z różnych stron. AI Overview ma zapewniać szybkie podsumowanie informacji, udzielenia natychmiastowych wskazówek, pomoc w sytuacjach decyzyjnych i wsparcie dla wyszukiwania w wielu formatach.

Trudno stwierdzić, czy bardziej rewolucyjne jest wprowadzenie modułu A.I. do Search, czy wprowadzenie do niego reklam Google Ads. Zaledwie tydzień po konferencji Google poinformowało o implementacji reklam w nowy ekosystem. Pojawiają się wątpliwości dwojakiego charakteru. Pierwsze dotyczą samego komfortu wyszukiwania informacji z perspektywy użytkowników – wcale nie jest powiedziane, że korzystanie z Google z AI Overview będzie wygodniejsze, niż teraz. Drugą kwestią jest ograniczenie ruchu organicznego i coraz większe kłody, które należy pokonać, aby znaleźć się w topowych wynikach wyszukiwania.

Nie ma wątpliwości co do tego, że SEO na skutek wprowadzenia AI Overviews drastycznie się zmieni. Chociaż AI Overviews jest wciąż w fazie testowania na rynku amerykańskim, już teraz warto odpowiednio się przygotować. Dobrze zacząć od wszechstronnej optymalizacji treści, wykorzystania multimediów, różnych formatów przekazywania informacji, treści społecznościowych i bieżącego monitoringu danych. Ostatecznie jednak nie należy się obwiniać, jeśli z jakichś powodów gorsze strony od naszych znajdą się nagle w module A.I. Jak udowadnia ostatni proces antymonopolowy przeciwko Google, na kształt wyników wyszukiwania wpływają nie tylko oficjalne czynniki, takie jak np. E-E-A-T, ale arbitralne czynniki wyznaczane przez dyrektorów sprzedaży i marketingu.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *