Google Partner przestał współpracować – co dalej?

Google Partner Has Stopped to usługa oferowana przez Google, która pozwala partnerom współpracować z firmą Google w celu promowania produktów i usług. Usługa została zakończona w 2020 roku, co oznacza, że ​​partnerzy nie mogą już korzystać z jej funkcji. Zamiast tego Google oferuje inne programy partnerskie, takie jak Google Ads Partner Program i Google Cloud Partner Program, które mogą pomóc partnerom w promowaniu ich produktów i usług.

Jak zostać Google Partner i jakie są korzyści?

Aby zostać Google Partner, należy spełnić określone wymagania i uzyskać certyfikat Google Ads. Aby to zrobić, należy przejść proces rejestracji i uzyskać odpowiednie kwalifikacje.

Rejestracja jako Google Partner wymaga posiadania konta Google Ads, co oznacza, że musisz mieć aktywne konto w usłudze Google Ads. Ponadto musisz mieć co najmniej 90 dni doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu kampaniami reklamowymi oraz udokumentować wydatki na reklamy na poziomie 10 000 USD lub więcej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Korzyści z bycia partnerem Google są liczne. Przede wszystkim możesz ubiegać się o certyfikat Google Ads, co jest ważnym elementem budowania profesjonalnego profilu firmy. Ponadto możesz skorzystać z dostępu do specjalnych narzędzi i usług oferowanych przez firmę Google oraz uczestniczyć w programach partnerskich i szkoleniach oferowanych przez firmę.

Jak przywrócić status Google Partner po tym, jak został on zatrzymany?

Aby przywrócić status Google Partner po tym, jak został on zatrzymany, należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej Google Partners. Następnie należy uzyskać certyfikat Google Ads i ukończyć co najmniej jeden kurs akredytowany przez Google. Po spełnieniu tych wymagań można złożyć wniosek o przywrócenie statusu Google Partner. Wniosek musi zawierać informacje o firmie, jej historii i doświadczeniu w dziedzinie reklamy internetowej oraz szczegółowy opis tego, jak firma spełnia wymagania programu Google Partners. Po zatwierdzeniu wniosku przez Google status firmy zostanie przywrócony.

Jakie są najczęstsze przyczyny, dla których Google Partner może zostać zatrzymany?

Najczęstszymi przyczynami, dla których Google Partner może zostać zatrzymany, są naruszenia polityki Google Ads lub nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących jakości. Partnerzy Google mogą również zostać zatrzymani w przypadku niewłaściwego wykorzystywania narzędzi i usług Google Ads lub naruszenia warunków korzystania z usług. Ponadto, jeśli partner Google nie spełnia wymagań programu lub nie odpowiada na wezwania do działania, może również zostać zatrzymany.

Jak uniknąć problemów związanych ze statusem Google Partner i utrzymać go w dobrym stanie?

Aby uniknąć problemów związanych ze statusem Google Partner i utrzymać go w dobrym stanie, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim należy regularnie aktualizować swoje kompetencje i wiedzę na temat produktów Google. Następnie należy monitorować swoje kampanie reklamowe, aby upewnić się, że są one zgodne z politykami Google oraz że są skuteczne. Ponadto ważne jest, aby stale dostarczać wysokiej jakości usług dla swoich klientów oraz utrzymywać dobre relacje z nimi. Wreszcie, ważne jest, aby stale monitorować swoje osiągnięcia i postępy w ramach programu Google Partner.

Podsumowując, Google Partner Has Stopped jest programem, który został zakończony przez Google. Program ten był skierowany do partnerów, którzy chcieli współpracować z Google w celu promowania produktów i usług. Program ten miał na celu pomoc partnerom w budowaniu ich marki i zwiększeniu ich obecności w Internecie. Program ten nie będzie już dostępny dla partnerów, ale Google oferuje inne programy partnerskie, które mogą pomóc partnerom w osiągnięciu sukcesu.