Gdzie jest folder inne na messengerze?

Folder Inne na Messengerze to miejsce, gdzie możesz przechowywać wiadomości, które nie są przeznaczone do wysłania do innych użytkowników. Folder Inne jest dostępny na stronie głównej Messengera i można go znaleźć po prawej stronie okna czatu. Możesz również przeszukiwać folder Inne, aby znaleźć wiadomości, które chcesz wysłać lub odczytać. Folder Inne jest idealnym miejscem do przechowywania wiadomości, które chcesz zachować na później lub do których chcesz wracać w przyszłości.

Jak skonfigurować folder inny na Messengerze

Aby skonfigurować folder inny na Messengerze, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz aplikację Messenger na swoim urządzeniu.

2. Przejdź do ustawień aplikacji i wybierz opcję „Folder”.

3. Wybierz opcję „Dodaj nowy folder” i wprowadź nazwę nowego folderu.

4. Wybierz kontakty, które chcesz przenieść do nowego folderu, a następnie kliknij przycisk „Zapisz”.

5. Twoje zmiany zostaną zapisane i będzie można je zobaczyć w głównym oknie aplikacji Messenger.

Jak wykorzystać folder inny na Messengerze do przechowywania plików

Folder Inny na Messengerze jest przydatnym narzędziem do przechowywania plików. Umożliwia on użytkownikom przechowywanie i udostępnianie plików, takich jak zdjęcia, filmy, dokumenty i inne materiały. Folder Inny można znaleźć w menu Wiadomości na Messengerze. Aby skorzystać z tej funkcji, należy kliknąć ikonę Folderu Innego i wybrać opcję Dodaj pliki. Następnie można wybrać pliki z dysku twardego lub innych źródeł, takich jak chmury lub karty pamięci. Po dodaniu plików można je udostępnić innym osobom poprzez Messengera lub wysłać je bezpośrednio do folderu Innego. Pliki są bezpiecznie przechowywane w folderze Innym i mogą być dostarczone do odbiorcy bezpośrednio z tego folderu.

Jak zarządzać folderami innymi na Messengerze

Aby zarządzać folderami innymi na Messengerze, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz aplikację Messenger na swoim urządzeniu.

2. Kliknij ikonę trzech poziomych kresek w prawym górnym rogu ekranu.

3. Wybierz opcję „Ustawienia” z listy opcji.

4. Wybierz opcję „Foldery inne” z listy ustawień.

5. Tutaj możesz przeglądać i edytować foldery inne, takie jak Wiadomości archiwalne, Wiadomości usunięte i Wiadomości nieodebrane. Możesz również tworzyć nowe foldery inne i przenosić wiadomości do istniejących folderów innych.

Folder Inne na Messengerze jest dostępny w Ustawieniach aplikacji. Można go znaleźć w sekcji Wiadomości, gdzie można przeglądać i usuwać wiadomości, które nie są przeznaczone do wyświetlenia w głównym oknie czatu. Folder Inne jest bardzo przydatnym narzędziem do organizowania wiadomości i ułatwia ich przeglądanie.