French court: Google musi usunąć zdjęcia Maxa Mosleya z wyników wyszukiwania

Francuski sąd nakazał Google usunięcie wyników wyszukiwania zawierających obrazy Maxa Mosleya.

Jak Google musi usunąć zdjęcia Maxa Mosleya z wyników wyszukiwania – analiza francuskiego wyroku sądowego

Google musi usunąć zdjęcia Maxa Mosleya z wyników wyszukiwania, zgodnie z francuskim wyrokiem sądowym. Wyrok ten stanowi, że Google musi usunąć wszystkie zdjęcia Maxa Mosleya, które są udostępniane bez jego zgody. Wymaga to od Google usunięcia tych obrazów ze wszystkich swoich platform i stron internetowych. Ponadto, Google ma obowiązek poinformować osoby, które udostępniały te obrazy, że muszą je usunąć. Jeśli tego nie zrobią, Google będzie musiał podjąć dalsze kroki prawne.

Jak francuski sąd nakazał Google usunięcie zdjęć Maxa Mosleya z wyników wyszukiwania – przegląd orzeczenia

We wrześniu 2019 roku francuski sąd nakazał Google usunięcie zdjęć Maxa Mosleya z wyników wyszukiwania. Orzeczenie wynikało z pozwu, jaki były prezes FIA Max Mosley wniósł przeciwko Google LLC i Google Ireland Ltd. Pozew dotyczył naruszenia prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Sąd uznał, że Google powinien usunąć zdjęcia Maxa Mosleya z wyników wyszukiwania, jeśli użytkownicy będą szukać jego imienia i nazwiska. Sąd orzekł również, że Google powinien usunąć linki do artykułów dotyczących skandalu seksualnego, który miał miejsce w 2008 roku.

Ochrona prywatności a francuski sąd: jak Google musi usunąć zdjęcia Maxa Mosleya z wyników wyszukiwania – komentarz do orzeczenia

Orzeczenie francuskiego sądu w sprawie ochrony prywatności Maxa Mosleya przed Google jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia ochrony danych osobowych. Sąd orzekł, że Google musi usunąć zdjęcia Maxa Mosleya z wyników wyszukiwania, ponieważ narusza ono jego prawo do prywatności. To orzeczenie ma szerokie implikacje dla innych firm technologicznych, które muszą teraz bardziej uważnie przyglądać się swoim praktykom dotyczącym przechowywania i udostępniania danych osobowych. Jest to również ważne orzeczenie dla obywateli, którzy mają teraz większe poczucie bezpieczeństwa i wiadomości, że ich dane są chronione przed nadużyciami.

Sąd francuski nakazał Google usunięcie wyników wyszukiwania zawierających obrazy Maxa Mosleya. Oznacza to, że wszystkie obrazy Maxa Mosleya zostaną usunięte z wyników wyszukiwania Google’a. Decyzja ta ma na celu ochronę prywatności i dobrego imienia Maxa Mosleya.