Działania promocyjne firm w serwisie społecznościowym Google+

Serwis społecznościowy Google+ miał być odpowiedzią na popularność Facebooka. Niemniej jednak gigant na rynku internetowym – firma Google nie stworzyła konkurenta dla najbardziej popularnej w chwili obecnej na świecie sieci społecznościowej – Facebooka. Co prawda, Google+ wciąż gromadzi użytkowników i zwiększa ich liczbę, ale daleko mu do Facebooka. Jednocześnie, jest on narzędziem służącym firmom do prowadzenia kampanii promocyjnych w zakresie mediów społęcznościowych. Pytanie tylko, czy takie działania przyniosą wymierne efekty i czy za pośrednictwem Google+ rzeczywiście przedsiębiorstwo ma szansę dotrzeć ze swoim komunikatem czy produktami, do docelowego odbiorcy.

Google+ dojrzewa

O ile Facebook przeżywa dziś swoje złote czasy i wciąż zyskuje na popularności, także jeśli chodzi o firmy, to serwis Google+ dopiero jest na początku drogi na szczyt. Należy powiedzieć, że Google+ może już wkrótce wprowadzić takie użyteczne dla internautów funkcjonalności, że zacznie gromadzić coraz większą liczbę użytkowników, „goniąc” niejako serwis Facebook.

Google+ zdaniem ekspertów może mieć w niedalekiej przyszłości dużo do powiedzenia w obszarze social media. Firma Google dąży do integracji narzędzi i platform, którymi dysponuje w swoich zasobach. Wówczas będzie mógła skupić się wyłącznie na aspekcie interakcji między użytkownikami. To będzie przyszłym motorem rozwoju Google+, który na dodatek niesie za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorców, chcących docierać ze swoją ofertą produktów i usług do konkretnych grup odbiorców. Jeśli Google+ zaoferuje im segmentację rynku na wysokim poziomie i możliwość określenia z wielką precyzją grupy docelowej odbiorców reklam i innych działań promocyjnych, przedsiębiorstwa bez wahania rozpoczną działania marketingowe w obrębie Google+, o ile oczywiście w serwisie tym zarejestruje się większa liczba użytkowników.

Social media życiem codziennym

Czy tego chcemy, czy nie, media społecznościowe coraz mocniej wkraczają w nasze codzienne życie. Zaczynamy dzień od sprawdzania profili społecznościowych i siłą rzeczy mamy kontakt z reklamami różnych firm i instytucji. Dzięki temu mogą one lepiej informować potencjalnych klientów o swoich najnowszych promocjach i tym podobnych kwestiach.

Rozwój Google+

Google posiada tak wiele rozbudowanych platform i narzędzi, z których korzystają zarówno osoby prywatne, jak i firmy, że zintegrowanie ich w większym stopniu niż ma to miejsce w chwili obecnej, mogłoby stać się przyczyną odniesienia spektakularnego wprost sukcesu Google+.

Należy podkreślić, że Google+ dąży do połączenia między innymi funkcji społecznościowych z mailowymi, stąd też Google+ łączy się coraz bardziej z Gmailem. Użytkownicy tylko na tym zyskują, ponieważ mogą nie tylko wysyłać i odbierać wiadomości mailowe, bez szukania adresu do swoich znajomych z serwisu społecznościowego, ale zawiązywać z nimi kontakt w szybki sposób. Jeśli Google+ połączy swe siły z innymi narzędziami Google, zwłaszcza z Google AdWords i innymi platformami marketingowymi, stanie się potężnym narzędziem komunikacji z klientami i monitorowania ich zachowania w przestrzeni internetowej.