czym są teksty eksperckie 

Teksty eksperckie to takie treści, za stworzenie których odpowiada specjalista w konkretnej dziedzinie. Ich cechą charakterystyczną jest to, że opracowała je osoba, która ma specjalistyczną wiedzą na dany temat, a nierzadko również doświadczenie praktyczne. Tematyka takich artykułów może być bardzo różna. Mogą one dotyczyć prawa, medycyny, ogrodnictwa itp.