czym jest reklama natywna 

Reklama natywna – angielskie native advertising – to reklama, która ma charakter nieinwazyjny. Stanowi ona integralną część treści o charakterze medialnym. Jest zaprojektowana tak, aby doskonale zlewała się z otoczeniem. Tyczy się to zarówno reklam pisanych, jak i tych mających postać graficzną. Cechą typową dla takich reklam jest to, że nie emituje się ich w obrębie środowiska marki.