czym jest i jak stworzyć swój model biznesowy 

Model biznesowy w jasny i przejrzysty sposób opisuje sposób, dzięki któremu firma będzie zarabiać. To właśnie on określa to, co będzie sprzedawane, mówi o grupie odbiorców, a także celu, który będzie przyświecał prowadzonej działalności. Dzięki modelowi biznesowemu można określić, że firma faktycznie będzie osiągała zysk. Aby go stworzyć, musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, co i w jaki sposób zamierzasz dostarczać tym, którzy będą chcieli skorzystać z Twoich usług.