czym jest html i co warto o tym wiedzieć

Mianem HTML określa się hipertekstowy język znaczników. Wykorzystuje się go przede wszystkim do tworzenia dokumentów o takich samym charakterze. Jego zastosowanie sprawia, że do kodu źródłowego mogą zostać dodane dodatkowe elementy. Zalicza się do nich między innymi akapity, a także różnego rodzaju wyróżnienia. W efekcie strona www może być kompleksowo opracowana.