czy strategie marketingowa należy zmieniać w trakcie 

Jeśli z przeprowadzonej analizy wskaźników efektywności oraz skuteczności podejmowanych działań wynika, że nie przynoszą one oczekiwanego rezultatu, należy rozważyć zmianę strategii marketingowej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzać w nią modyfikacje wynikające z aktualnych potrzeb i stawianych celów.